Aktuality

Bezpečnosť

Mestská polícia v Kežmarku odchytila hada

14. marca 2023

Nielen problematikou bezpečnosti, ale aj kuriózne situácie musia počas výkonu služby riešiť mestskí policajti. Tak tomu bolo aj dňa 14. marca, kedy bol na linku 159 oznámený nález hada pri rodinnom dome v Kežmarku. Príslušník mestskej polície hada odchytil a o spoluprácu bola požiadaná pracovníčka Pieninského národného parku z Červeného Kláštora, ktorá určila, že s […]

Vyhodiť odpad na zbernom dvore je lacnejšie ako riskovať pokutu za čiernu skládku

10. marca 2023

Mestská polícia sa pomerne často stretáva s oznámením o divokých skládkach odpadov v našom meste. Je nám jasné, že divoké skládky sú zakladané vtedy, ak sa na mieste nenachádza hliadka polície, pretože nikto si nedovolí pred nami voľne uložiť odpad. Sme preto nútení na zistenie osôb, ktoré divoké skládky založili, využívať hlavne technické zariadenia ako kamery […]

Kamerový systém odhalil poškodzovanie pamiatok

5. decembra 2022

V minulom čísle Novín Kežmarok sme písali, že významným pomocníkom pri odhaľovaní páchateľov trestnej činnosti tzv. grafity v meste Kežmarok je mestský kamerový systém. Kamerový systém svojím pôsobením čiastočne chráni hlavne historické budovy a národné kultúrne pamiatky v meste. Pomocou kamier mestského kamerového systému bol objasnený trestný čin sprejerstva, ku ktorému došlo v nočnej dobe na začiatku septembra. Vtedy neznámy […]

Pozor na podvody na internete

5. decembra 2022

Predvianočný čas je časom, keď vieme a chceme byť štedrejší. Nedajme sa oklamať a buďme obozretní. Ľudia si musia dávať pozor hlavne na podvodné e-maily a správy, v ktorých ich zvlášť osoby z iných krajín Európy alebo sveta vyzývajú na zaslanie peňazí na liečbu ich chorého syna a podobne. Alebo im ponúkajú veľké sumy peňazí ako dedičstvo, alebo ponuku […]

Grafity sú problémom posledných desaťročí vo všetkých mestách

3. októbra 2022

V septembri sa objavili grafity aj na kežmarských chrámoch, mestských či súkromných stavbách. Jednou z hlavných úloh mestskej polície je chrániť verejný ako aj súkromný majetok. Sprejeri častokrát na jednej strane hľadajú plochy, kde by sa realizovali, na druhej strane najmä deti vo veku od 12 rokov aplikujú tzv. tagy – podpisy, na rôzne miesta, ako […]

Bezpečnosť v meste pre všetky vekové kategórie

17. marca 2022

Februárové zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo obohatené o štatistiku činností mestskej polície (MsP) za uplynulé obdobie. Ako sa vyvíja bezpečnosť v našom meste? Hlavnou úlohou mestskej polície je zabezpečenie verejného poriadku v meste, ochrana života, zdravia a majetku občanov. Uvedená činnosť bola zabezpečovaná v roku 2021 v nepretržitom režime počas 12-hodinových zmien, ktoré vykonávali traja príslušníci MsP a pri ďalších […]

Príprava na cyklistickú sezónu očami mestskej polície

17. marca 2022

Každý rok je jar spojená so zvýšeným pohybom cyklistov. Skôr ako sa začneme venovať tejto zdraviu prospešnej činnosti, je dobré si pripomenúť niekoľko bezpečnostných zásad. Medzi najdôležitejšie podmienky patrí mať bicykel v dobrom technickom stave. Začínajúcim cyklistom je dôležité zabezpečiť získanie potrebných cyklistických zručností, na čo môžeme využiť nepoužívané parkoviská, respektíve odstavné plochy, kde nejazdia vozidlá. […]

Spustili sme zbierku na pomoc Ukrajine

2. marca 2022

Podkarpatský región a mesto Užhorod sa stará toho času o 12 000 ukrajinských občanov, ktorí sa stali utečencami a opustili svoje domovy. Celá humanitárna pomoc bude presmerovaná v rámci spolupráce s Úniou miest Slovenska a Mestom Košice. Zoznam potrebných vecí: • Spacie vaky • Autolekárničky (aj po expirácii) • Deky, vankúše a posteľná bielizeň • […]

Oboznámenie o Aréne Kežmarok v rámci civilnej ochrany mesta Kežmarok

7. februára 2022

Od roku 2019 spravuje Arénu Kežmarok spoločnosť Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok. Zariadenie prevádzkujú, vykonávajú údržbu, zabezpečujú revízie, starajú sa o požiarnu, ako aj civilnú ochranu.    V objekte Arény Kežmarok v strojovni je inštalované jednostupňové kompresorové chladiace zariadenie s použitím primárneho chladiva čistého bezvodného čpavku (amoniaku) s medzinárodným označením R 717. Zariadenie je ovládané automaticky. Chladiaci okruh slúži na chladenie […]

Ohňostroje a alkohol v januári opäť najčastejšími priestupkami

7. februára 2022

Drobné šarvátky, rušenie nočného pokoja, ležiace podnapité osoby a používanie pyrotechniky, to všetko museli riešiť príslušníci mestskej polície v januári. Napriek prijatým protipandemickým opatreniam mestská polícia posilnila výkon služby počas silvestrovskej noci za účelom zabezpečenia verejného poriadku a bezpečnosti. Medzi najčastejšie riešené prípady patrilo rušenie nočného pokoja v bytových domoch, odpaľovanie zábavnej pyrotechniky a drobné nezhody v domácnostiach. Pri väčšine riešených […]

Pandémia ovplyvnila remeselníkov a predajcov

4. januára 2022

Mesto sa pre platné nariadenia rozhodlo neorganizovať tradičné vianočné trhy. Situácia, kedy je znemožnený predaj a kontakt so zákazníkom, položila mnohých predajcov na kolená. Vianočné trhy mali byť pre mnohých predajcov vrcholom sezóny, opak sa stal pravdou. Obľúbená udalosť sa pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu a lockdown neuskutočnila. Nachystané sviečky, čapice či rukavice, šperky, domáca kozmetika a iné […]

Kežmarská nemocnica bude testovať aj počas vianočných sviatkov

22. decembra 2021

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o., člen skupiny AGEL, sa prispôsobuje potrebám verejnosti. Upravila časový harmonogram antigénového testovania, ktoré bude možné aj počas vianočných sviatkov, a to 25. a 26. decembra od 7.00 do 11.00 hod. Mobilné odberové miesto bude zatvorené 24. decembra a 1. januára 2022. Medzi sviatkami sa bude očkovať v štandardnom režime, a to v utorok a stredu. […]

Mobilná očkovacia jednotka kežmarskej nemocnice bola opäť v teréne V piatich obciach zaočkovali takmer 450 ľudí

14. decembra 2021

Mobilná očkovacia jednotka Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, člen skupiny AGEL, bola uplynulý víkend opäť v plnom nasadení v teréne. Výjazdový tím očkoval do neskorých večerných hodín  v piatich obciach kežmarského okresu. Počas únavných 14 hodín s piatimi presunmi zaočkovali až 444 osôb.  Vo vakcinačnom centre sa minulý týždeň podalo 750 vakcín proti ochoreniu COVID-19. S výjazdovým tímom sa […]

Mestská polícia upozorňuje na nepovolené zbierky

3. decembra 2021

Vianočné sviatky sú o štedrosti, láske a radosti. V mnohých z nás sa budí potreba súcitu s najbiednejšími a preto viac ako inokedy prejavujeme štedrosť. Avšak rôzne finančné zbierky pre takéto osoby sa niektorí snažia zneužívať, a to zvlášť v tomto predvianočnom období. Podivné zbierky vykonávajú najčastejšie občania, ktorí ani nie sú občanmi Slovenskej republiky. Hlavne pred nákupnými centrami a na miestach, kde […]

Násilie páchané na ženách

1. novembra 2021

Násilie na ženách je porušenie ľudských práv a forma diskriminácie žien. Sú to všetky činy rodovo podmieneného násilia, ktoré majú alebo môžu mať za následok telesnú, sexuálnu, duševnú, ale aj ekonomickú ujmu alebo utrpenie žien vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote. Predchádzanie násilia […]

Mobilné odberové miesto covid-19 kežmarskej nemocnice je presťahované

1. októbra 2021

Mobilné odberové miesto covid-19, ktoré prevádzkuje Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o., člen skupiny AGEL, je presťahované. Od pondelka 4. októbra 2021 bude sídliť na ulici Dr. Daniela Fischera č. 7, v budove pohotovosti. Presťahovanie má zaručiť lepšie priestorové podmienky pre personál a záujemcov o testovanie. Taktiež sa predpokladá redukcia motorových vozidiel v areáli nemocnice. ,,V spolupráci s mestom […]

Varovanie obyvateľstva – varovné signály

1. októbra 2021

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén a doplnené hovorenou informáciou. Zvuk sirény znamená vždy nejaké nebezpečenstvo. Upozorňuje obyvateľov na to, že  môže dôjsť alebo už došlo k mimoriadnej udalosti, ktorá ohrozuje životy a zdravie občanov, majetok a životné prostredie. V meste Kežmarok je vybudovaná varovacia sieť civilnej ochrany. Pozostáva zo šiestich elektronických sirén. […]

Vo vakcinačnom centre kežmarskej nemocnice je možnosť očkovania bez registrácie

20. augusta 2021

Vo vakcinačnom centre Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., člen skupiny AGEL je možnosť očkovania proti ochoreniu COVID-19 bez registrácie. Vakcinačné centrum kežmarskej nemocnice je v budove polikliniky na Hviezdoslavovej ulici č. 27. Prevádzka vakcinačného centra je každý pracovný deň od 7.00 hod. do 15.30 hod. Posledný záujemca o očkovanie by mal prísť najneskôr o 15.00 hod. „Vo […]