Aktuality

Bezpečnosť

Stála expozícia v priestoroch centrály mestskej polície

30. mája 2021

Mestská polícia v Kežmarku je obohatená o stálu expozíciu, ktorá predstaví históriu i čo to z fungovania zamestnancov mesta. Tí majú v náplni práce nielen pomáhať a chrániť. Na začiatku expozície mestskej polície sa nachádza ukážka výstroje a výzbroje. „Príslušník toho nosí so sebou v aute omnoho viac. Výstroj sa obmieňa podľa smernice a doby životnosti. To je individuálne a stane sa, že sa […]

Pomáhať a chrániť – na pešo aj na bicykli

30. mája 2021

Mestská polícia začína s blížiacim sa letným obdobím vo výkone služby využívať aj cyklohliadky. S prichádzajúcim letným počasím pokračuje Mestská polícia Kežmarok v činnosti cyklohliadok. Počas dňa a v dobrom počasí sa v uliciach nášho mesta budú objavovať členovia mestskej polície na bicykloch, ktorých prínos bude spočívať v lepšej kontrole nad dodržiavaním všeobecne záväzných nariadení mesta, […]

Jazda na bicykli má taktiež svoje pravidlá

30. mája 2021

Novelou zákona o cestnej premávke došlo k miernemu poľaveniu z povinností cyklistov, avšak stále je ich dosť, ktoré sú cyklisti povinní dodržiavať. Spomínaná novela zákona zrušila okrem iného povinnosť cyklistu, ak má viac ako 15 rokov, nosiť prilbu a reflexné prvky mimo obce. „Napriek tomu odporúčame, aby každý cyklista vo vlastnom záujme používal ochrannú prilbu počas jazdy v obci ako […]

Štefan Šipula: Rok v službe náčelníka Mestskej polície Kežmarok

30. mája 2021

V júni minulého roku do funkcie náčelníka mestskej polície nastúpil plk. Mgr. Štefan Šipula. Ponúkame Vám rozhovor s náčelníkom nielen o uplynulom pandemickom roku ale i aktuálnych výzvach. Ako hodnotíte uplynulý rok vo funkcii náčelníka, ktorý bol značne poznačený pandémiou? Určite som nastúpil do funkcie náčelníka Mestskej polície v dosť neľahkej dobe pandemickej situácie, čo sa týka ochorenia COVID-19, kde […]

Zvýšenie kompetencií mestskej polície v dodržiavaní pravidiel cestnej premávky

20. mája 2021

Mestská polícia upozorňuje na novelu zákona o cestnej premávke, ktorá nadobudla účinnosť 1. mája. Na základe novely zákona môže už aj mestská polícia pokutovať porušenia zákazu zastavenia a státia formou objektívnej zodpovednosti, čo bola doposiaľ kompetencia iba Policajného zboru Slovenskej republiky. Po novom tak mestská polícia zadokumentuje porušenie povinnosti držiteľa vozidla a následne mu pošle […]

Mestská polícia kontrolovala podmienky držania psov

20. mája 2021

S príchodom jarných dní sa mestská polícia intenzívne zameriava na kontroly a dodržiavanie povinností majiteľov psov. Chce nimi docieliť ich disciplinovanosť. V skorých ranných hodinách 20. apríla vykonali príslušníci mestskej polície preventívno-bezpečnostnú akciu s cieľom zabezpečiť kontrolu platných právnych predpisov na úseku držania psov. Posvietili si na 23 majiteľov psov, kde mestskí policajti dohliadli hlavne […]

Pomoc po jednom stlačení

20. mája 2021

Sociálnu službu monitoringu a signalizácie potreby pomoci rozšíri v Kežmarku SOS gombík. Využíva moderné telekomunikačné technológie a je vhodný je pre osamelo žijúcich seniorov či klientov domácej opatrovateľskej služby. Novú službu poskytuje Asociácia samaritánov Slovenskej republiky. Bohaté skúsenosti nadobudla počas 12 rokov realizácie. Spokojnosť sa prejavuje v niekoľkých samosprávach na celom Slovensku. Našimi najbližšími susedmi […]

Aplikácia v mobile podporí pocit bezpečia a pomôže v núdzi

20. mája 2021

Privolanie pomoci pre seniorov je v tejto dobe vďaka smart riešeniam jednoduchšie. Ponúka to aplikácia funkčná pre všetky operačné systémy s názvom MSP SOS. V prípade zneužitia hrozí dotyčnému zablokovanie. Mobilná služba bola vyvinutá slovenskou spoločnosťou TSS Group. Poplach sa automaticky spustí po stlačení tlačidla MSP SOS. Monitor mestskej polície ukáže polohu občana v núdzi. […]

Zmenu dopravného značenia v Kežmarku privítajú najmä cyklisti a rodiny s deťmi

16. mája 2021

Mestská polícia Kežmarok pristúpila k zmene dopravného značenia na miestnej komunikácií smerujúcej zo sídliska Sever ku lokalite Zlatná. Cieľom zmeny je ochrana prírody a celkové zatraktívnenie lokality, ako príjemnej oddychovej a rekreačnej zóny pre obyvateľov a návštevníkov mesta. V lokalite od sídliska Sever ku lokalite Zlatná došlo k osadeniu dopravných značiek, ktoré zakazujú vjazd motorovým vozidlám okrem dopravnej […]

Pult centrálnej ochrany zabezpečí nepretržitú a spoľahlivú ochranu vášho majetku

16. mája 2021

Mestská polícia Kežmarok v súlade s ustanoveniami § 3, písm. b/ Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o Obecnej polícií v znení neskorších právnych predpisov spolupôsobí pri ochrane majetku občanov, ako aj iného majetku v meste i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany). Je to vlastne elektronická ochrana objektov, ktorú tvorí súbor zariadení a opatrení, ktoré pri správnej súčinnosti […]

Hromy a blesky! Deväť zásad, ako v prírode bezpečne prečkať búrku

16. mája 2021

Človek pred silou prírody väčšinou nemá na rozhodovanie veľa času a často ani na výber z veľa možností. V knihe Krása v horách ukrytá sa skúsený turista Oto Rozložník podelil o deväť dôležitých odporúčaní. 1. Vyhnúť sa búrke Ak to vyzerá na búrku a vy ste na túre, treba zvoliť správny smer návratu, aj keď to má znamenať úplne inú […]

Odporúčania mestskej polície pri používaní zábavnej pyrotechniky

16. mája 2021

Odporúčania mestskej polície pri používaní zábavnej pyrotechniky Aj napriek súčasnej pandemickej situácii niektorí budú oslavovať Silvestra a príchod nového roka ohňostrojmi a používaním zábavnej pyrotechniky, ktoré k týmto oslavám neodmysliteľne patria. Predtým, ako pristúpime k odpáleniu zábavnej pyrotechniky, mal by každý vedieť základné pravidlá, ktoré sa na ňu vzťahujú. Zábavná pyrotechnika sa rozdeľuje do niekoľkých kategórií: 1. kategória […]

Samospráva zakúpila germicídne žiariče

16. mája 2021

Mesto Kežmarok žiariče umiestnilo na občanmi najnavštevovanejšie miesta v našom meste. Vedeniu mesta záleží na bezpečnosti občanov, preto sa rozhodlo zaobstarať jedenásť germicídne žiariče, ktoré od 16. októbra sú v plnej prevádzke. Uzavretý germicídny žiarič slúži na dezinfekciu vzduchu od baktérií a vírusov. Žiarič využíva UVC žiarenie s dominantnou vlnovou dĺžkou 253,7 nm. Zdroj UV žiarenia […]

Z policajného zápisníka v októbri 2020

16. mája 2021

Svojské riešenie 2. októbra o 1.00 hod. bola na kamerovom systéme spozorovaná skupina piatich osôb, ktorá prechádzala okolo pošty. Jedna osoba zo skupiny zobrala kus betónu ležiaceho vedľa cesty pri poliklinike a hodila ho do plastovej smetnej nádoby, ktorá bola postavená vedľa stánku s občerstvením. Nádoba sa vyvrátila na zem, následne neznáma osoba hodila kameň do okien a steny […]

Túlavé zvieratá v našom meste

16. mája 2021

Mestská polícia okrem plnenia úloh na úseku verejného poriadku vykonáva aj odchyty túlavých zvierat v teritóriu mesta. Mestu Kežmarok bolo na základe žiadosti vydané rozhodnutie, ktorým boli schválené osoby na odchyt túlavých zvierat z radov príslušníkov mestskej polície. Najčastejšie sa mestskí policajti stretávajú s túlavými psami, ktoré ušli svojim majiteľom. Od začiatku roka 2020 sme takto […]

Mestská polícia kontrolovala vyhradené miesta pre vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

16. mája 2021

V dňoch 20. a 21. októbra 2020 boli príslušníkmi mestskej polície na teritóriu mesta vykonávané preventívno bezpečnostné kontroly, ktoré boli zamerané na rešpektovanie vyhradených miest pre vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Celkom bolo denne skontrolovaných 108 takýchto miest. Potešilo nás, že iba v jednom prípade bolo zistené porušenie parkovania na vyhradenom mieste iným vozidlom, […]

Z policajného zápisníka v auguste 2020

16. mája 2021

Psia šarvátka Večer prvého augusta sme na telefonickej linke prijali oznámenie, že do dvora rodinného domu, kde má oznamovateľka svojho psíka, vbehol pes z ulice, obaja sa začali biť a nevedela ich od seba odtrhnúť. Na miesto bola vyslaná hliadka, ktorá cudzieho psa odchytila. Pes bol začipovaný, a tak mohol byť kontaktovaný majiteľ. Vec bola riešená v zmysle […]

Nové opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu od 1. októbra

16. mája 2021

Od štvrtka 1. októbra vstúpili do platnosti nové opatrenia, ktoré súvisia so zamedzením šírenia pandémie nového koronavírusu. Opatrenie o nosení rúšok na verejnosti Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 1. októbra od 6.00 hod. do odvolania pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest […]