Aktuality

Bezpečnosť

V Kežmarku spúšťame registráciu na kurz sebaobrany

19. septembra 2023

Čo robiť, ak sa na mieste zrazu ocitne nebezpečný človek a začne ohrozovať teba alebo okolie? Naučíme ťa, ako sa účinne brániť v prípade, že by ti chcela takáto osoba ublížiť alebo ťa okradnúť. V kurze sa zameriame aj na psychológiu a spôsoby útokov na ženy, taktiku v technikách, vyhodnocovanie okolia, ako aj na kondíciu. […]

Parkovanie na chodníkoch čakajú veľké zmeny

4. septembra 2023

Blíži sa koniec parkovania na chodníkoch vo forme ako sme ho dlho poznali a uplatňovali. Absolútny zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý mal byť pôvodne platný od februára 2022, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky odložili na 1. októbra. V praxi to znamená, že ešte do konca septembra je možné za dodržania ostatných podmienok vyplývajúcich zo zákona o cestnej premávke […]

Na veľkú vodu v Kežmarku sme boli pripravení

3. septembra 2023

Prečkali sme čas, keď sme boli proti prírode bezmocní. Od vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity v meste v nedeľu 6. augusta o 3.30 hod. kontrolovalo vedenie mesta so zamestnancami stavy vodných tokov v Kežmarku. Kežmarčania si spomínajú na veľkú vodu, ktorá prišla a so sebou brala všetko. V rokoch 2010 a 2014 mesto postihli povodne, po ktorých muselo […]

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

1. septembra 2023

K volebným urnám pristúpime 30. septembra a v predčasných parlamentných voľbách si zvolíme 150 zástupcov. Mesto Kežmarok bude postupne zverejňovať aktuálne informácie týkajúce sa volieb na úradnej tabuli a na oficiálnej webstránke mesta www.kezmarok.sk. Čo by sme mali vedieť pred voľbou? Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia 30. septembra od 7.00 do 22.00 […]

Motoristi pochybujú, že most opravia do jesene. Investor vysvetľuje zdanlivo nízku intenzitu prác

15. júla 2023

Ubehlo niekoľko týždňov odkedy Slovenská správa ciest (SSC) ohlásila opätovné naštartovanie rekonštrukcie hlavného kežmarského mosta ponad rieku Poprad. Pýtali sme sa, či je možné, aby bol most spustený do prevádzky ešte konca tohto roka – tak ako avizovali zhotovitelia. Prázdne pracovisko počas dňa? Nie je to pravda, tvrdí investor Štát sa prostredníctvom SSC dohodol sa […]

Hlavný kežmarský ťah je zaťažený ako diaľnica. Mesto a motoristi volajú po obchvate

14. júla 2023

Mesto Kežmarok intenzívne volá po začatí stavby obchvatu. Denne sa musí vysporiadať s náporom desiatok tisíc, prevažne tranzitujúcich vozidiel. Takáto intenzita prekonáva i bežnú vyťaženosť diaľničného obchvatu krajského mesta Prešov. Na ťahu je štát.   Hlavný ťah nadsluhuje. Plniť úlohu obchvatu už nezvláda Nie je novinkou, že alarmujúca dopravná situácia na hlavnom ťahu mestom Kežmarok dlhodobo […]

Policajná preventívno-bezpečnostná akcia v meste zameraná na alkohol mladistvých

12. júna 2023

Dňa 9. júna  sa vo večerných hodinách uskutočnila na teritóriu mesta Kežmarok preventívno – bezpečnostná akcia zameraná na kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 219/96 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb. Akciu vykonali príslušníci […]

Mesto bez vrakov vďaka mestskej polícii a občanom

7. mája 2023

Zaberajú parkovacie miesto a esteticky škodia okoliu. Reč je o vrakoch áut v meste. Čo robiť, ak v meste vídate dlhodobo odstavené vozidlo, ktoré si tam majiteľ nechal nie ako dopravný prostriedok, ale skôr ako exponát, sa dozviete v nasledujúcom článku. Za vraky považujeme vozidlá pôsobiace neestetickým a zanedbaným vzhľadom, ktoré nie sú spôsobilé prevádzky, teda svojím technickým stavom […]

Mestská polícia v Kežmarku odchytila hada

14. marca 2023

Nielen problematikou bezpečnosti, ale aj kuriózne situácie musia počas výkonu služby riešiť mestskí policajti. Tak tomu bolo aj dňa 14. marca, kedy bol na linku 159 oznámený nález hada pri rodinnom dome v Kežmarku. Príslušník mestskej polície hada odchytil a o spoluprácu bola požiadaná pracovníčka Pieninského národného parku z Červeného Kláštora, ktorá určila, že s […]

Vyhodiť odpad na zbernom dvore je lacnejšie ako riskovať pokutu za čiernu skládku

10. marca 2023

Mestská polícia sa pomerne často stretáva s oznámením o divokých skládkach odpadov v našom meste. Je nám jasné, že divoké skládky sú zakladané vtedy, ak sa na mieste nenachádza hliadka polície, pretože nikto si nedovolí pred nami voľne uložiť odpad. Sme preto nútení na zistenie osôb, ktoré divoké skládky založili, využívať hlavne technické zariadenia ako kamery […]

Kamerový systém odhalil poškodzovanie pamiatok

5. decembra 2022

V minulom čísle Novín Kežmarok sme písali, že významným pomocníkom pri odhaľovaní páchateľov trestnej činnosti tzv. grafity v meste Kežmarok je mestský kamerový systém. Kamerový systém svojím pôsobením čiastočne chráni hlavne historické budovy a národné kultúrne pamiatky v meste. Pomocou kamier mestského kamerového systému bol objasnený trestný čin sprejerstva, ku ktorému došlo v nočnej dobe na začiatku septembra. Vtedy neznámy […]

Pozor na podvody na internete

5. decembra 2022

Predvianočný čas je časom, keď vieme a chceme byť štedrejší. Nedajme sa oklamať a buďme obozretní. Ľudia si musia dávať pozor hlavne na podvodné e-maily a správy, v ktorých ich zvlášť osoby z iných krajín Európy alebo sveta vyzývajú na zaslanie peňazí na liečbu ich chorého syna a podobne. Alebo im ponúkajú veľké sumy peňazí ako dedičstvo, alebo ponuku […]

Grafity sú problémom posledných desaťročí vo všetkých mestách

3. októbra 2022

V septembri sa objavili grafity aj na kežmarských chrámoch, mestských či súkromných stavbách. Jednou z hlavných úloh mestskej polície je chrániť verejný ako aj súkromný majetok. Sprejeri častokrát na jednej strane hľadajú plochy, kde by sa realizovali, na druhej strane najmä deti vo veku od 12 rokov aplikujú tzv. tagy – podpisy, na rôzne miesta, ako […]

Bezpečnosť v meste pre všetky vekové kategórie

17. marca 2022

Februárové zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo obohatené o štatistiku činností mestskej polície (MsP) za uplynulé obdobie. Ako sa vyvíja bezpečnosť v našom meste? Hlavnou úlohou mestskej polície je zabezpečenie verejného poriadku v meste, ochrana života, zdravia a majetku občanov. Uvedená činnosť bola zabezpečovaná v roku 2021 v nepretržitom režime počas 12-hodinových zmien, ktoré vykonávali traja príslušníci MsP a pri ďalších […]

Príprava na cyklistickú sezónu očami mestskej polície

17. marca 2022

Každý rok je jar spojená so zvýšeným pohybom cyklistov. Skôr ako sa začneme venovať tejto zdraviu prospešnej činnosti, je dobré si pripomenúť niekoľko bezpečnostných zásad. Medzi najdôležitejšie podmienky patrí mať bicykel v dobrom technickom stave. Začínajúcim cyklistom je dôležité zabezpečiť získanie potrebných cyklistických zručností, na čo môžeme využiť nepoužívané parkoviská, respektíve odstavné plochy, kde nejazdia vozidlá. […]

Spustili sme zbierku na pomoc Ukrajine

2. marca 2022

Podkarpatský región a mesto Užhorod sa stará toho času o 12 000 ukrajinských občanov, ktorí sa stali utečencami a opustili svoje domovy. Celá humanitárna pomoc bude presmerovaná v rámci spolupráce s Úniou miest Slovenska a Mestom Košice. Zoznam potrebných vecí: • Spacie vaky • Autolekárničky (aj po expirácii) • Deky, vankúše a posteľná bielizeň • […]

Oboznámenie o Aréne Kežmarok v rámci civilnej ochrany mesta Kežmarok

7. februára 2022

Od roku 2019 spravuje Arénu Kežmarok spoločnosť Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok. Zariadenie prevádzkujú, vykonávajú údržbu, zabezpečujú revízie, starajú sa o požiarnu, ako aj civilnú ochranu.    V objekte Arény Kežmarok v strojovni je inštalované jednostupňové kompresorové chladiace zariadenie s použitím primárneho chladiva čistého bezvodného čpavku (amoniaku) s medzinárodným označením R 717. Zariadenie je ovládané automaticky. Chladiaci okruh slúži na chladenie […]