Aktuality

Bezpečnosť

Upozorňujeme občanov na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

3. apríla 2024

Milí občania, prichádza jar, ktorá nám so sebou prináša teplé a suché počasie, počas ktorého je zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov, čo sa prejavuje aj zvyšovaním počtu požiarov v prírodnom prostredí. Všetci občania sú preto povinní dodržiavať zásady ochrany pred požiarmi najmä v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, plniť príkazy a dodržiavať zákazy na označených miestach, […]

Rýchla reakcia Mestskej polície v Kežmarku dopomohla k dolapeniu teplákového fantóma

13. marca 2024

Po spozorovaní hliadky mestskej polície osoba odhodila vrece a pokúsila sa o útek. Zadržanou osobou bol 26-ročný muž z obce Stráne pod Tatrami.   V stredu 17. januára v dopoludňajších hodinách sme na linke 159 obdržali hlásenie, že v jednej z predajní v Kežmarku na Tvarožnianskej ulici došlo ku krádeži tovaru. Na miesto sme okamžite vyslali hliadku mestskej polície, ktorá od pracovníka […]

Pozor na podvodné telefonáty v meste Kežmarok

6. marca 2024

Mestská polícia Kežmarok upozorňuje na prípady podvodných telefonátov, ku ktorým dochádza v týchto dňoch v meste Kežmarok. Na základe oznámenia poškodených, ktorým volali neznáme osoby upozorňujeme obyvateľov na podvodné telefonáty. Mestská polícia a Policajný zbor upozorňuje občanov, že sa jedná o protiprávnu činnosť páchanú na senioroch, kde môže byť zneužívaná ich dôvera. Podvodníkov zaujímalo či […]

Odporúčania mestskej polície pri používaní zábavnej pyrotechniky

29. decembra 2023

Vzhľadom na to, že obchodníci ponúkajú zábavnú pyrotechniku na predaj už v tomto období, občania sa často stretávajú s vybuchujúcimi petardami aj v období pred oslavami Silvestra – na uliciach, pod oknami bytov a domov. Každoročne mestská polícia eviduje množstvo hlásení o takomto konaní. Dopúšťajú sa ho hlavne deti. Tie si neuvedomujú, že svetelné a zvukové […]

Bezbranné ženy naučia brániť sa a dodajú im sebavedomie

5. novembra 2023

V poslednej dobe často počúvame o násilí páchanom na ženách. Mesto Kežmarok sa prostredníctvom Mestskej polície Kežmarok rozhodlo v mesiacoch október a november organizovať kurz sebaobrany pre ženy. Kurz prebieha v Základnej škole Dr. D. Fischera vždy v pondelok a štvrtok. Celkovo bude uskutočnených 16 tréningových jednotiek. Jedným z dôvodov, pre ktorý sa mesto Kežmarok […]

HARMONOGRAM APLIKÁCIE HNOJÍV

2. októbra 2023

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok, Nad traťou 1, 060 01 Kežmarok Vám dáva na vedomie predbežný harmonogram aplikácie hnojív (organických) podľa zákona 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia, v súlade s vykonávacím predpisom, ktorým je vyhláška MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia. Obdobie: November 2023, deň: 3,6,7,8,9,10,13,14,15. Predmetný harmonogram […]

V Kežmarku spúšťame registráciu na kurz sebaobrany

19. septembra 2023

Čo robiť, ak sa na mieste zrazu ocitne nebezpečný človek a začne ohrozovať teba alebo okolie? Naučíme ťa, ako sa účinne brániť v prípade, že by ti chcela takáto osoba ublížiť alebo ťa okradnúť. V kurze sa zameriame aj na psychológiu a spôsoby útokov na ženy, taktiku v technikách, vyhodnocovanie okolia, ako aj na kondíciu. […]

Parkovanie na chodníkoch čakajú veľké zmeny

4. septembra 2023

Blíži sa koniec parkovania na chodníkoch vo forme ako sme ho dlho poznali a uplatňovali. Absolútny zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý mal byť pôvodne platný od februára 2022, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky odložili na 1. októbra. V praxi to znamená, že ešte do konca septembra je možné za dodržania ostatných podmienok vyplývajúcich zo zákona o cestnej premávke […]

Na veľkú vodu v Kežmarku sme boli pripravení

3. septembra 2023

Prečkali sme čas, keď sme boli proti prírode bezmocní. Od vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity v meste v nedeľu 6. augusta o 3.30 hod. kontrolovalo vedenie mesta so zamestnancami stavy vodných tokov v Kežmarku. Kežmarčania si spomínajú na veľkú vodu, ktorá prišla a so sebou brala všetko. V rokoch 2010 a 2014 mesto postihli povodne, po ktorých muselo […]

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

1. septembra 2023

K volebným urnám pristúpime 30. septembra a v predčasných parlamentných voľbách si zvolíme 150 zástupcov. Mesto Kežmarok bude postupne zverejňovať aktuálne informácie týkajúce sa volieb na úradnej tabuli a na oficiálnej webstránke mesta www.kezmarok.sk. Čo by sme mali vedieť pred voľbou? Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia 30. septembra od 7.00 do 22.00 […]

Motoristi pochybujú, že most opravia do jesene. Investor vysvetľuje zdanlivo nízku intenzitu prác

15. júla 2023

Ubehlo niekoľko týždňov odkedy Slovenská správa ciest (SSC) ohlásila opätovné naštartovanie rekonštrukcie hlavného kežmarského mosta ponad rieku Poprad. Pýtali sme sa, či je možné, aby bol most spustený do prevádzky ešte konca tohto roka – tak ako avizovali zhotovitelia. Prázdne pracovisko počas dňa? Nie je to pravda, tvrdí investor Štát sa prostredníctvom SSC dohodol sa […]

Hlavný kežmarský ťah je zaťažený ako diaľnica. Mesto a motoristi volajú po obchvate

14. júla 2023

Mesto Kežmarok intenzívne volá po začatí stavby obchvatu. Denne sa musí vysporiadať s náporom desiatok tisíc, prevažne tranzitujúcich vozidiel. Takáto intenzita prekonáva i bežnú vyťaženosť diaľničného obchvatu krajského mesta Prešov. Na ťahu je štát.   Hlavný ťah nadsluhuje. Plniť úlohu obchvatu už nezvláda Nie je novinkou, že alarmujúca dopravná situácia na hlavnom ťahu mestom Kežmarok dlhodobo […]

Policajná preventívno-bezpečnostná akcia v meste zameraná na alkohol mladistvých

12. júna 2023

Dňa 9. júna  sa vo večerných hodinách uskutočnila na teritóriu mesta Kežmarok preventívno – bezpečnostná akcia zameraná na kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 219/96 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb. Akciu vykonali príslušníci […]

Mesto bez vrakov vďaka mestskej polícii a občanom

7. mája 2023

Zaberajú parkovacie miesto a esteticky škodia okoliu. Reč je o vrakoch áut v meste. Čo robiť, ak v meste vídate dlhodobo odstavené vozidlo, ktoré si tam majiteľ nechal nie ako dopravný prostriedok, ale skôr ako exponát, sa dozviete v nasledujúcom článku. Za vraky považujeme vozidlá pôsobiace neestetickým a zanedbaným vzhľadom, ktoré nie sú spôsobilé prevádzky, teda svojím technickým stavom […]

Mestská polícia v Kežmarku odchytila hada

14. marca 2023

Nielen problematikou bezpečnosti, ale aj kuriózne situácie musia počas výkonu služby riešiť mestskí policajti. Tak tomu bolo aj dňa 14. marca, kedy bol na linku 159 oznámený nález hada pri rodinnom dome v Kežmarku. Príslušník mestskej polície hada odchytil a o spoluprácu bola požiadaná pracovníčka Pieninského národného parku z Červeného Kláštora, ktorá určila, že s […]

Vyhodiť odpad na zbernom dvore je lacnejšie ako riskovať pokutu za čiernu skládku

10. marca 2023

Mestská polícia sa pomerne často stretáva s oznámením o divokých skládkach odpadov v našom meste. Je nám jasné, že divoké skládky sú zakladané vtedy, ak sa na mieste nenachádza hliadka polície, pretože nikto si nedovolí pred nami voľne uložiť odpad. Sme preto nútení na zistenie osôb, ktoré divoké skládky založili, využívať hlavne technické zariadenia ako kamery […]

Kamerový systém odhalil poškodzovanie pamiatok

5. decembra 2022

V minulom čísle Novín Kežmarok sme písali, že významným pomocníkom pri odhaľovaní páchateľov trestnej činnosti tzv. grafity v meste Kežmarok je mestský kamerový systém. Kamerový systém svojím pôsobením čiastočne chráni hlavne historické budovy a národné kultúrne pamiatky v meste. Pomocou kamier mestského kamerového systému bol objasnený trestný čin sprejerstva, ku ktorému došlo v nočnej dobe na začiatku septembra. Vtedy neznámy […]