Aktuality

Stredné školy

Kapela kežmarského gymnázia má už svoju tretiu generáciu

9. decembra 2023

Na kultúrnych i spoločenských akciách mesta sme mohli vidieť a hlavne počuť mladú študentskú kapelu In Medias Res. Spoločná záľuba v podobe dobrej muziky sa spája už v tretej generácii študentov Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava v Kežmarku. Kapelu In medias res momentálne tvorí desať členov pod vedením Aleksandara Čavića. V jej tretej generácií hrávajú študenti: […]

Budúcnosť učňov hotelierstva v Kežmarku

4. augusta 2023

V poslednom období sa medzi občanmi rozšírila informácia o tom, že Hotelová akadémia Otta Brucknera bude zrušená. Oslovili sme školu aj kraj a položili im zopár otázok. Odpovede za kraj nám poskytla Mgr. Daša Jeleňová, hovorkyňa. Vedenie hotelovej akadémie sa nám do dátumu uzávierky nevyjadrilo. Aká je konkurencia odborov v regióne? Ako sa priradzuje odbor na konkrétnu školu? […]

Historická budova gymnázia dostane takmer 13-miliónovú investíciu

15. júna 2023

Poslanci Prešovského samosprávneho kraja (PSK) schválili na svojom zasadnutí 17. apríla prestavbu budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu (ŠUP) v Kežmarku.  Desaťročia bez investícií do rekonštrukcií škôl v Kežmarku Budova gymnázia je zapísaná v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok a  nachádza sa v mestskej pamiatkovej rezervácii. Gymnázium má zrekonštruovanú zatiaľ iba […]

Vojtech Wagner druhý rok na stoličke riaditeľa školy

9. septembra 2022

Predchádzajúci školský rok bol náročný aj z dôvodu stále pretrvávajúcej pandémie a s tým súvisiacimi rôznymi opatreniami. Práve sa nám začína nový školský rok 2022/2023 a pre Kežmarčana Vojtecha Wagnera to bude druhý školský rok v pozícii riaditeľa školy. V novom školskom roku plánuje Stredná odborná škola Garbiarska 1 pokračovať v rekonštrukciách a opravách interiéru školy. V minulom školskom roku sa im podarilo […]

Očakávaná rekonštrukcia kežmarského gymnázia

5. januára 2022

Prešovský samosprávny kraj chce riešiť nevyhovujúci stav školských budov v Kežmarku. Aktuálne pripravuje revitalizáciu Gymnázia P. O. Hviezdoslava a v jeho areáli i prístavbu pre Školu umeleckého priemyslu. História gymnázia Gymnázium sídli v historickej budove, ktorá bola postavená kvôli nedostatočnej kapacite pôvodného kežmarského lýcea. Chýbala tam napríklad kresliareň a telocvičňa. Budova bola v roku 1893 […]

Aktivity a plány Hotelovej akadémie Otta Brucknera

5. januára 2022

V rozhovore pre Noviny Kežmarok ozrejmila Ing. Bc. Stela Stašáková, PhD., koordinátorka propagácie a marketingu Hotelovej akadémie Otta Brucknera v Kežmarku aktuálnu situáciu a plány kežmarskej strednej školy. Ako hodnotíte prvý polrok tohto školského roka? S čím ste museli zápasiť a na aké situácie ste už boli pripravení? Dištančné vzdelávanie komplikuje vyučovanie nám, učiteľom, nakoľko niektoré hodiny prebiehajú prezenčne, iné dištančne. […]

Škola pre tvorivé duše v Kežmarku

3. decembra 2021

Mladá a dynamická škola sa snaží svojím duchom i každodennou prácou študentom pootvoriť pomyselné dvere k neprebádaným umeleckým prejavom. Takou je Škola umeleckého priemyslu Kežmarok, kde rastú a napredujú talenty spod Tatier. Svoju históriu vo sfére umeleckého sveta píše už od roku 1997. Za roky existencie sa vyprofilovalo jej obsahové zameranie tak, aby obsiahla nastávajúcu renesanciu umeleckých odborov. Pribúdajú […]

Vojtech Wagner zasadol na stoličku riaditeľa strednej školy

3. novembra 2021

Riaditeľom Strednej školy Garbiarska 1 sa po úspešnom výberovom konaní 1. júla 2021 stal Ing. Vojtech Wagner. Ponúkame vám rozhovor o  jeho skúsenostiach a víziách s kežmarskou strednou školou. Krátke predstavenie nového riaditeľa Narodil som sa v Kežmarku v učiteľskej rodine. Po štúdiu na Kežmarskom gymnáziu som študoval na Vysokej škole technickej v Košiciach na stavebnej fakulte. Štúdium som úspešne […]

Školy otvorili brány bez problémov

1. októbra 2021

Začiatok jesene sa neodmysliteľne spája s novým školským rokom. Kežmarské základné i stredné školy medzi seba privítali svojich žiakov. Niekto vykročil pravou nohou, iní sa na výzvu pred sebou pozerajú so strachom. Približne 620 detí nastúpilo vo štvrtok 2. septembra na Základnú školu na ulici Dr. Daniela Fischera. Prváci si hneď na začiatku boli pozrieť svoje triedy […]

ANNA JURGOVIANOVÁ: Školský rok je vždy výzvou!

30. augusta 2021

,,Mojou snahou je pomôcť študentom, aby zažili pocit úspechu a radosti zo svojej práce a výsledkov. Pôsobím v rómskej komunite viac než 24 rokov. Ako špeciálny pedagóg sa venujem výchove a vzdelávaniu žiakov prevažne z marginalizovanej rómskej komunity a žiakom s mentálnym a kombinovaným postihnutím. Výučba u nás vychádza z princípov Waldorfskej školy, ktorá kladie […]

Teória spojená s praxou na kežmarskej strednej škole

30. mája 2021

Nielen Stredná odborná škola Garbiarska 1, ale aj jej budovy majú bohatú históriu. Tá siaha až do minulého storočia. Prvá budova Odbornej tkáčskej školy bola postavená v roku 1880. Súčasný stav nám priblížil Vojtech Wagner, poverený vedení školy. Škola výnimočná svojou ponukou učebných a študijných odborov v mimoriadne kvalitných podmienkach. Žiaci môžu študovať v dvoj až štvorročných odboroch. „Naša […]

Škola, ktorá naučí aj pomôže

20. mája 2021

Súkromná spojená škola v Kežmarku vznikla 1. júla 2009 s cieľom podporiť vzdelávanie detí z prostredia rómskych komunít. Je unikátna svojim prístupom k vzdelávaniu cieľovej skupiny žiakov, ktorí by sa možno k stredoškolskému vzdelaniu ani nedostali. Zriaďovateľom školy je nezisková organizácia Biela voda pod vedením Anny Jurgovianovej. Už vyše dvanásť rokov plní dôležité poslanie v […]

Školu riadila srdcom a skúsenosťami z praxe

16. mája 2021

Po štyridsiatich rokoch zavŕšila svoju profesionálnu kariéru, z ktorej polovicu venovala vedeniu žiakov z kresla riaditeľky. Marta Sabolová sa lúči so Strednou odbornou školou Garbiarska 1. V rozhovore spomína i na momenty, ktoré v jej duši zanechali veľké stopy. Nečakane odchádzate z postu riaditeľky školy, kde všetci práve vaše meno spájajú s touto funkciou. Čo tomu predchádzalo? Korona ovplyvňuje nielen životy ľudí […]

Škola umeleckého priemyslu ponúka deviatakom moderné študijné odbory

16. mája 2021

Sme mladá a dynamická škola, ktorá píše svoju históriu od roku 1997. Za roky existencie sa vyprofilovalo obsahové zameranie školy, nastáva renesancia umeleckých odborov, pribúdajú nové študijné odbory podľa požiadaviek trhu. Naším cieľom je kvalitná realizácia výchovnovzdelávacieho procesu, ale aj zabezpečenie hodnotného študentského života a rôznych foriem rozvoja našich žiakov. Škola sa vo veľkej miere […]

Otto Bruckner pred sto rokmi prvýkrát zasadol na riaditeľskú stoličku

16. mája 2021

História Hotelovej akadémie Otta Brucknera v Kežmarku sa začala písať už od konca 19. storočia. Ako druhá na Spiši bola v roku 1895 zriadená Dievčenská evanjelická meštianska škola. Významný pedagóg Otto Bruckner, podľa ktorého nesie škola dnes meno, nastúpil do funkcie riaditeľa v roku 1920. Do výučby zaradil tovaroznalectvo, obchodnú korešpondenciu, účtovníctvo alebo varenie a stolovanie. Počas niekoľkých rokov […]

O zveľadenie kežmarskej strednej odbornej školy sa postarali viaceré investície

16. mája 2021

Stredná odborná škola, Garbiarska 1 v Kežmarku patrí medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce školy nielen v našom meste, ale i v celom regióne. Škola má mnoho učebných a študijných odborov, ktoré v rámci odbornej praxe realizujú viaceré aktivity. Jej pedagógovia a študenti okrem iného už viackrát zabezpečovali aj zasadnutia mestského zastupiteľstva a taktiež štyrikrát už mali možnosť zastrešovať i výjazdové rokovania vlády […]

Sloboda v piesňach študentskej kapely In Medias Res

16. mája 2021

Na viacerých kultúrnych i spoločenských akciách mesta sme mohli vidieť a hlavne počuť mladú študentskú kapelu In Medias Res. Spoločná záľuba v podobe dobrej muziky spája už niekoľko generácií študentov Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava v Kežmarku. „Spočiatku sme dali dokopy len pár spolužiakov v ročníku, ktorí navštevovali základnú umeleckú školu a vedeli hrať na nejaký hudobný nástroj,“ spomína na začiatky kapely […]

Je možné umením meniť svet?

15. mája 2021

Vo výstavnej sieni na hlavnom námestí 64 sa 13. januára uskutočnila vernisáž ďalšej výstavu, tentoraz s názvom Umením meníme svet, ktorá patrila študentom Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku. „Kreativita, nadanie, tvorba, nápaditosť, talent, to všetko a omnoho viac spája ľudí, ktorí sa rozhodli svoj životný štýl a spôsob bytia podriadiť umeniu. Hovorí sa, že umenie nie je chlebom, ale […]