Aktuality

Životné prostredie

Kežmarská škola s jemnocitom pre ekológiu

4. augusta 2023

Základná škola Dr. Daniela Fischera v Kežmarku je školou aktívnou a zvedavou. Je to škola výziev a nebojácneho postoja k práci u detí i zamestnancov. Školský rok 2022/2023 bol pre školu plný noviniek a iniciatív v zelených projektoch, ktoré vzdelávajú žiakov, ale aj učiteľov.  Rok začali jarným upratovaním V marci sa škola zapojila do celomestského jarného upratovania. […]

Motoristi pochybujú, že most opravia do jesene. Investor vysvetľuje zdanlivo nízku intenzitu prác

15. júla 2023

Ubehlo niekoľko týždňov odkedy Slovenská správa ciest (SSC) ohlásila opätovné naštartovanie rekonštrukcie hlavného kežmarského mosta ponad rieku Poprad. Pýtali sme sa, či je možné, aby bol most spustený do prevádzky ešte konca tohto roka – tak ako avizovali zhotovitelia. Prázdne pracovisko počas dňa? Nie je to pravda, tvrdí investor Štát sa prostredníctvom SSC dohodol sa […]

Súťaž o naj búdku Slovenska

19. mája 2023

Súťažné kategórie: A samostatná kategória Pre ZŠ, Školské kluby detí, Stredné školy • 1. Absolútny víťaz NAJ BÚDKA ŠKOLY SLOVENSKA • 2. cena • 3. cena • Čestné uznanie • Cena poroty B kategória: Jednotlivci alebo organizácie • 1. absolútny víťaz NAJ BÚDKA SLOVENSKA • 2. Naj búdka ZETOR CUP Malá Lehota • 3. Naj […]

V kežmarských lesoch pribudne 60-tisíc nových stromov

8. mája 2023

Teplé letné dni sú ideálne na prechádzku po lesných cestách. Juraj Kulík z Lesov mesta Kežmarok nám povedal viac o starostlivosti lesníkov, aj o tipoch na rodinné výlety v okolí. Lesy mesta Kežmarok spravujú územie o výmere 3 300 hektárov, ktoré sa nachádza v dvoch lesných celkoch. O celú lokalitu kežmarských lesov sa starajú komplexne od výsadby sadeníc, výchovy lesných porastov […]

Zdravá zeleň v meste prináša radosť ale i bezpečie

4. mája 2023

Stromy chránia pred vetrom, no vedia aj spôsobiť škody. Samospráva na jar vykonala viaceré výruby stromov, ktoré čoskoro nahradia nové zdravé stromy. Novinkou pre občanov bude možnosť zakúpenia kompostu vyrobeného priamo v Kežmarku. Výrub zelene v meste potrebný pre zachovanie bezpečnosti Výrub drevín napadnutých grafiózou bol zrealizovaný vo viacerých lokalitách. Napríklad v parkoch pri tanku a hrade, […]

Zdravé a zážitkové vyučovacie hodiny

3. mája 2023

Hlavným cieľom environmentálneho akčného plánu Základnej školy Dr. Daniela Fischera je zvýšiť počet hodín odučených vonku. Základná škola Dr. Daniela Fischera je zapojená do medzinárodného eko programu Zelená škola už sedem rokov. Aktuálne sa venujeme téme zelene a ochrany prírody. Proenvironmentálna výučba zahŕňa prepojenie programu Zelenej školy priamo do vyučovacích predmetov. V posledných dvoch rokoch učíme čo […]

Sú pripravené rozdávať okolo seba dobrú náladu, praktickosť a skautské hodnoty

24. apríla 2023

Pri príležitosti osláv sviatku sv. Juraja, ktoré sa konajú každoročne 24. apríla na celom Slovensku od roku 2013, všetci skauti vyjadrujú lásku k skautingu. Hneď ráno vezmú skautskú šatku, ktorú majú na sebe po celý deň na ulici, v škole, v autobuse či v zamestnaní. V Kežmarku pôsobí skautský oddiel 3. zboru Aničky a Bořivoja Uhrových a my sa bližšie pozrieme […]

Útok veľkých šeliem na človeka nebol na našom území zaznamenaný, častejšie v lese robil škodu samotný človek

9. septembra 2022

Spoločnosť Lesy mesta Kežmarok spravuje územie s výmerou 3 200 ha od roku 2011. Juraj Kulík v článku približuje lákadlá a nástrahy kežmarských lesov. Požiare v našich lesoch Počas celého obdobia sa vyskytovali rôzne lokálne požiare v menšom rozsahu. Najviac postihnutá oblasť sa nachádza nad obcou Stráne pod Tatrami, kde drobné požiare sú priam na dennom poriadku a vyžadujú si zvýšenú […]

Pre Kežmarčanov je zberný dvor zadarmo

7. februára 2022

Občania Kežmarku môžu zadarmo odovzdať odpad v areáli Verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok na Poľnej ulici 1. Objemný odpad, biologický odpad, zmesový odpad, elektrospotrebiče, žiarivky a úsporné žiarivky, autobatérie, kovový šrot, vyseparované komodity, to všetko môžu na zbernom dvore od pondelka do piatku v čase od 8.00 do 16.00 hod. a v sobotu od 8.00 do […]

Mačacie tuláčky v našich uliciach

1. októbra 2021

Stretávame ich takmer každý deň cestou do práce, školy či na prechádzkach. Ulica je ich domovom, sú plaché a len málokedy vedia žiť spolu s človekom. Reč je o mačkách. Okrem domácich mačiek – tuláčok sú tu aj mačky, ktoré sa narodili na ulici alebo tam žijú celý život. Podľa zákona má samospráva hľadať pre každé […]

Separovanie pomáha životnému prostrediu, no ušetrí i finančné prostriedky

29. júla 2021

V našom meste sme od 1. júla začali s triedeným zberom kuchynského odpadu. Každá domácnosť dostane od mesta informačný leták a praktické pomôcky na triedenie – kompostovateľné vrecká a kôš na bioodpad. V Kežmarku boli inštalované hnedé nádoby, do ktorých budete vrecká vyhadzovať. Obyvatelia v rodinných domoch budú bioodpad kompostovať v záhradných kompostéroch. Bioodpad môže […]

Kežmarok plánuje postaviť enviromentálne centrum

2. júla 2021

V unikátnom objekte by sa mali realizovať aktivity environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, ktoré budú cielene prispievať k zvyšovaniu kvality života v Kežmarku. Laureát súťaže Enviromesto 2019 už dlhodobo presadzuje politiku zeleného mesta. Vo štvrtok 1.júla mimoriadne zasadalo mestské zastupiteľstvo. Jednou z hlavných tém bolo odsúhlasenie návrhu na schválenie spolufinancovania výstavby environmentálneho centra. Samospráva tak chce využiť možnosť Ministerstva […]

Ako tvoriť menej odpadu?

1. júna 2021

Každý deň môžeme urobiť jednu dobrú vec pre naše životné prostredie. Za celý rok je to tak 365 vecí a to je už celkom dosť. Poradíme vám, ako na to. Každým rokom stúpa produkcia odpadu. Priemerný Slovák vytvoril v roku 2019 až  435 kg komunálneho odpadu. Z toho až 45% je bioodpad, 35% je recyklovateľný odpad a len […]

Ako môže bioodpad zachrániť planétu?

1. júna 2021

Určite ste si už zvykli triediť napríklad plasty, sklo, papier či kovy. Viete, že využitie „jednorazových“ odpadov nemusí skončiť tým, že ich vyhodíme na skládku. Môžu byť recyklované a premenené na novú surovinu. Prečo však triediť bioodpad? Veď je to prírodný materiál, ktorý sa na skládkach nebude rozkladať stovky rokov. Ak bioodpad skončí na skládke negatívne […]

Ako kompostovať bioodpad v záhradách?

1. júna 2021

Od 1.januára 2021 majú samosprávy na Slovensku povinnosť zaviesť zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z domácností. V Kežmarku sme sa rozhodli zvoliť systém jeho triedenia tak, aby bol pre občanov čo najviac pohodlný a zároveň účinný. V bytovkách sa bude triediť do zberných nádob. V rodinných domoch môžeme v súlade so zákonom využiť efektívnejší model – kompostovanie v kompostovacích zásobníkoch. V tomto prípade […]

Ako triediť kuchynský odpad v bytových domoch?

1. júna 2021

Od 1.januára 2021 majú samosprávy na Slovensku povinnosť zaviesť zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z domácností. V Kežmarku sme sa rozhodli zvoliť systém jeho triedenia tak, aby bol pre občanov čo najviac pohodlný a zároveň účinný. Našim cieľom je, aby už bioodpad nekončil v čiernych kontajneroch. Preto sme pre vás pripravili praktické vybavenie, ktoré zabezpečí jednoduché triedenie, bez zápachu, […]

Vážime si našu prírodu a preto triedime kuchynský odpad

1. júna 2021

Viete, ktorého odpadu je v smetných nádobách najviac? Možno vás prekvapí, že to nie je ani plast ani plechovky či kov. Podľa mnohých analýz odpadu v nádobách, ktoré posielame na skládky má najväčšie zastúpenie biologicky rozložiteľný odpad. Tvorí priemerne 40 % toho čo vyhadzujeme nielen v obciach ale aj v mestách. Prečo by to mal byť problém? Veď bioodpad […]

Poľovníctvo je vážna a ťažká práca

30. mája 2021

Od detstva ho to lákalo do lesa, hôr, či k vode a bolo teda len prirodzeným vyústením, že šiel študovať na lesnícku školu. V článku pripravenom spoločne s mestským poslancom Ondrejom Jankurom sa dozviete viac o histórii i aktuálnej situácii poľovníctva v Kežmarku. Vysokú školu absolvoval Ondrej Jankura na fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove v odbore pedagogika. Navonok veľmi […]