Aktuality

Životné prostredie

Poľovníctvo je vážna a ťažká práca

30. mája 2021

Od detstva ho to lákalo do lesa, hôr, či k vode a bolo teda len prirodzeným vyústením, že šiel študovať na lesnícku školu. V článku pripravenom spoločne s mestským poslancom Ondrejom Jankurom sa dozviete viac o histórii i aktuálnej situácii poľovníctva v Kežmarku. Vysokú školu absolvoval Ondrej Jankura na fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove v odbore pedagogika. Navonok veľmi […]

Hniezdna sezóna bocianov v Kežmarku

20. mája 2021

Prvý čiernobiely operenec bol videný v hniezde pri Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby (ZPS a ZOS) prvého apríla. Dostal meno Hugo a po týždni sa k nemu pripojila partnerka. Situáciu bocianích hniezd sledujú dobrovoľní pozorovatelia. Počas apríla obsadili bociany v Kežmarku ešte dve hniezda, ktoré nájdeme v areáli Poľnohospodárskeho družstva podielnikov Kežmarok a […]

Údržba zelene v meste trvá počas celého roku

20. mája 2021

Prechádzka v meste na jar prináša v sebe pohľad na zakvitnuté stromy a prebúdzajúcu sa zeleň. „Zeleň v meste nezodpovedá plne požadovanému stavu zo zdravotného ani historicko-kompozičného hľadiska. V historickom centre sú postupne odstraňované ihličnaté dreviny a živé ploty, vysadené ako sekundárna výsadba 80. a 90. rokov,“ povedal Marek Šuty z oddelenia prípravy investícií. Z […]

Cestou necestou po krásach okresu Kežmarok

16. mája 2021

Brány múzeí a galérii sa načas zatvorili. Nastal ideálny čas objavovať umenie v prírode. Iba niekoľko kilometrov vzdialené lokality vábia návštevníkov čarom zimnej krajiny. Ak vám dochádzajú nápady, kam sa v okolí vydať,  ponúkame deväť zaujímavých tipov. 1. Krivý Kút a Belianske lúky Krivý kút je oddychovo-vzdelávací areál a chránené územie. Náučný chodník vedie cez významnú archeologickú lokalitu. Aj keď sa nejedná […]

Zelená planéta s minimom odpadu

16. mája 2021

Dôležitým krokom pred samotným triedením a recyklovaním odpadu je predísť jeho vzniku. Spolu sa snažíme, aby zmesového komunálneho odpadu bolo čo najmenej. Riaďme sa preto pravidlom 5R. Refuse (odmietni): Ak si naozaj potrebujem niečo nové kúpiť, zamyslím sa nad obalom, pôvodom, kvalitou, férovosťou a spôsobom výroby a spracovania. Odmietam obaly a výrobky, ktoré vlastne nepotrebujem alebo neviem znovu využiť, vytriediť […]

V Kežmarku majú bociany tri hniezda

16. mája 2021

25. a 26. augusta tohto roku odleteli z hniezd bociany. Prvé bociany prileteli do obcí Vojňany a Bušovce 16. marca. Do Kežmarku priletel prvý bocian 2. apríla. Počasie počas sedenia na znáške bolo pod Tatrami nepriaznivé. Noci boli veľmi chladné, ba vyskytol sa viackrát mráz s teplotou okolo mínus osem stupňov. To malo vplyv, že na viacerých hniezdach v okrese […]

Trávniky a lúky v meste budú udržiavané novými kosačkami

16. mája 2021

Úprava trávnatých plôch v meste je jednou z viacerých úloh Verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok (VPS). Pri prvom augustovom kosení sa rozhodol otestovať nové kosačky primátor mesta s riaditeľom VPS. Medzi prvými koscami bol primátor mesta, ktorému sa táto manuálna činnosť už od začiatku páčila. „Môžem garantovať, že kosiť vieme úplne všetko. Kúpili sme dva stroje, ktoré nepotrebujú už ani […]

Čierne skládky sú nielen priestupkom, ale i nebezpečenstvom

16. mája 2021

Samospráva v letnom období eviduje viaceré snahy občanov zbaviť sa veľkoobjemového odpadu, nepotrebného nábytku, zariadení či materiálu. Čierne skládky sa tak stávajú pre mesto a jeho obyvateľov nebezpečným a finančne nákladným problémom. Začínajúci problém budovania čiernych skládok riešia Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok (VPS) v spolupráci s Mestskou políciou (MsP). Pri prichytení hrozí tvorcovi čiernej skládky nemalá finančná sankcia. Riešenie samospráva […]

Likvidácia envirozáťaže v kasárňach sa začne v najbližších mesiacoch

16. mája 2021

Verejné obstarávanie na dodávateľa bolo ukončené a zmluva nadobudla účinnosť 19. decembra minulého roka. Zodpovednosť za environmentálnu záťaž v kežmarských kasárňach prevzalo ministerstvo životného prostredia rozhodnutím vlády Slovenskej republiky v roku 2017. „Od tohto momentu ministerstvo intenzívne pracuje na krokoch, ktorých cieľom je bez zbytočných prieťahov začať čím skôr so sanáciou tejto starej environmentálnej záťaže. Ministerstvo životného prostredia […]

Ekologická charita v našom meste

16. mája 2021

Po celom Slovensku je rozmiestnených viacero kontajnerov určených na zber oblečenia a rôznych textilných materiálov. Ekologickým riešením pre domácnosť, ale i mesto je umiestňovanie nepotrebného oblečenia práve do takýchto nádob. Časť pretriedeného oblečenia putuje ľudom v núdzi prostredníctvom partnerských charitatívnych organizácií. Do takéhoto typu zberných kontajnerov sa zbiera iba oblečenie vhodné na ďalšie použitie, teda čisté, nepoškodené […]

Pouličné mačky a ako s nimi spolunažívať

16. mája 2021

Na uliciach nielen nášho mesta stretávame okrem domácich mačiek i mačky, ktoré sa narodili na ulici, alebo tam prežili značnú časť svojej existencie. Ulica je ich domovom, sú plaché a len málokedy vedia žiť spolu s človekom. Sú to ferálne mačky, tzn. potomkovia domácich mačiek, ktoré kedysi vyhodil človek, a naučili sa žiť na vlastnú […]

Na Juhu chcú využívať geotermálnu energiu

16. mája 2021

Začiatok výstavby vrtu je naplánovaný na posledný štvrťrok tohto roku. Výstavba by mala trvať približne jeden rok. Spoločnosť GEOVRT Kežmarok, ktorej konateľom je Ján Blaško, plánuje v tomto roku za sídliskom Juh zrealizovať geotermálny vrt s predpokladanou hĺbkou 2 800 metrov. Jeho cieľom je využitie geotermálnej energie na výrobu tepla a prípravu teplej úžitkovej vody v jestvujúcich blokových kotolniach […]

Snaha občanov skrášliť naše mesto nie je novinkou

16. mája 2021

Osobnosť Dr. Alexandra v našom meste je známa už nejednu generáciu. Medzi jeho aktivity zaraďujeme aj vytvorenie Okrášľovacieho spolku mesta Kežmarok. Bol to dobrovoľnícky spolok, ktorý financovali jeho členovia a mesto naň prispievalo ročne 50 korún, no napriek tomu mal spolok v roku 1910 už 125 členov. Úlohou spolku bolo okrášľovať mesto vysádzaním stromov a okrasných kríkov, ktoré mali […]

Stopy po občianskych spolkoch môžeme badať na mestskej zeleni

16. mája 2021

Rozširovanie zelene v meste je dlhodobým cieľom samospráv na Slovensku. Počas rokov sa menili plány, aké stromy a kde bude mesto či občania z vlastnej iniciatívy vysádzať. V minulosti sa o zeleň v meste značne starali Okrášľovací spolok pod vedením Dr. Alexandra a Zalesňovací spolok. Dnes je starostlivosť o zeleň na pleciach oddelenia územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku mesta. Park […]

Verejnoprospešné služby pocítili vplyv mimoriadnej situácie

16. mája 2021

Mimoriadna situácia a viac ľudí doma sa prejavili aj na zvýšení objemu odpadov v našom meste. „Od začiatku aktívne sledujeme všetky nariadenia vlády či úradov verejného zdravotníctva. V rámci Verejnoprospešných služieb (VPS) mesta Kežmarok sme vytvorili dve miesta – na Poľnej ulici a na futbalovom štadióne, kde zabezpečujeme meranie teploty našich zamestnancov. Ak by zamestnanec mal zvýšenú teplotu, nebol […]

Stromom sa napriek poškodeniu darí

16. mája 2021

Ešte vo februári bolo poškodených niekoľko stromov pri cyklochodníku na Košickej ulici a násilne odstránená jabloň na Weilburskej. Všetky stromy boli vysadené v minulom roku a poškodené, pravdepodobne, počas jedného neskorého večera. „Vandali poškodili terminály stromov a je smutné, že ide aj o strom, ktorý mesto dostalo do daru. Musíme pristúpiť k tomu, aby sme predchádzali vandalizmu. V budúcnosti budeme musieť zvážiť […]

Separovanie je čoraz dôležitejšie, šetrí aj peňaženky

15. mája 2021

Poplatky za uloženie odpadu na skládky neustále rastú. Preto je dôležité, aby sa separovalo čo najviac a na skládku išlo čo najmenej. Separovaný zber štyroch komodít pokračuje v našom meste aj v tomto roku. Príspevok naň dáva aj Organizácia zodpovednosti výrobcov. Ten však v plnom rozsahu nepokrýva všetky náklady potrebné na zhodnotenie tohto odpadu, keďže nie všetky vyseparované […]