Aktuality

Životné prostredie

Útok veľkých šeliem na človeka nebol na našom území zaznamenaný, častejšie v lese robil škodu samotný človek

9. septembra 2022

Spoločnosť Lesy mesta Kežmarok spravuje územie s výmerou 3 200 ha od roku 2011. Juraj Kulík v článku približuje lákadlá a nástrahy kežmarských lesov. Požiare v našich lesoch Počas celého obdobia sa vyskytovali rôzne lokálne požiare v menšom rozsahu. Najviac postihnutá oblasť sa nachádza nad obcou Stráne pod Tatrami, kde drobné požiare sú priam na dennom poriadku a vyžadujú si zvýšenú […]

Pre Kežmarčanov je zberný dvor zadarmo

7. februára 2022

Občania Kežmarku môžu zadarmo odovzdať odpad v areáli Verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok na Poľnej ulici 1. Objemný odpad, biologický odpad, zmesový odpad, elektrospotrebiče, žiarivky a úsporné žiarivky, autobatérie, kovový šrot, vyseparované komodity, to všetko môžu na zbernom dvore od pondelka do piatku v čase od 8.00 do 16.00 hod. a v sobotu od 8.00 do […]

Mačacie tuláčky v našich uliciach

1. októbra 2021

Stretávame ich takmer každý deň cestou do práce, školy či na prechádzkach. Ulica je ich domovom, sú plaché a len málokedy vedia žiť spolu s človekom. Reč je o mačkách. Okrem domácich mačiek – tuláčok sú tu aj mačky, ktoré sa narodili na ulici alebo tam žijú celý život. Podľa zákona má samospráva hľadať pre každé […]

Separovanie pomáha životnému prostrediu, no ušetrí i finančné prostriedky

29. júla 2021

V našom meste sme od 1. júla začali s triedeným zberom kuchynského odpadu. Každá domácnosť dostane od mesta informačný leták a praktické pomôcky na triedenie – kompostovateľné vrecká a kôš na bioodpad. V Kežmarku boli inštalované hnedé nádoby, do ktorých budete vrecká vyhadzovať. Obyvatelia v rodinných domoch budú bioodpad kompostovať v záhradných kompostéroch. Bioodpad môže […]

Kežmarok plánuje postaviť enviromentálne centrum

2. júla 2021

V unikátnom objekte by sa mali realizovať aktivity environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, ktoré budú cielene prispievať k zvyšovaniu kvality života v Kežmarku. Laureát súťaže Enviromesto 2019 už dlhodobo presadzuje politiku zeleného mesta. Vo štvrtok 1.júla mimoriadne zasadalo mestské zastupiteľstvo. Jednou z hlavných tém bolo odsúhlasenie návrhu na schválenie spolufinancovania výstavby environmentálneho centra. Samospráva tak chce využiť možnosť Ministerstva […]

Ako tvoriť menej odpadu?

1. júna 2021

Každý deň môžeme urobiť jednu dobrú vec pre naše životné prostredie. Za celý rok je to tak 365 vecí a to je už celkom dosť. Poradíme vám, ako na to. Každým rokom stúpa produkcia odpadu. Priemerný Slovák vytvoril v roku 2019 až  435 kg komunálneho odpadu. Z toho až 45% je bioodpad, 35% je recyklovateľný odpad a len […]

Ako môže bioodpad zachrániť planétu?

1. júna 2021

Určite ste si už zvykli triediť napríklad plasty, sklo, papier či kovy. Viete, že využitie „jednorazových“ odpadov nemusí skončiť tým, že ich vyhodíme na skládku. Môžu byť recyklované a premenené na novú surovinu. Prečo však triediť bioodpad? Veď je to prírodný materiál, ktorý sa na skládkach nebude rozkladať stovky rokov. Ak bioodpad skončí na skládke negatívne […]

Ako kompostovať bioodpad v záhradách?

1. júna 2021

Od 1.januára 2021 majú samosprávy na Slovensku povinnosť zaviesť zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z domácností. V Kežmarku sme sa rozhodli zvoliť systém jeho triedenia tak, aby bol pre občanov čo najviac pohodlný a zároveň účinný. V bytovkách sa bude triediť do zberných nádob. V rodinných domoch môžeme v súlade so zákonom využiť efektívnejší model – kompostovanie v kompostovacích zásobníkoch. V tomto prípade […]

Ako triediť kuchynský odpad v bytových domoch?

1. júna 2021

Od 1.januára 2021 majú samosprávy na Slovensku povinnosť zaviesť zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z domácností. V Kežmarku sme sa rozhodli zvoliť systém jeho triedenia tak, aby bol pre občanov čo najviac pohodlný a zároveň účinný. Našim cieľom je, aby už bioodpad nekončil v čiernych kontajneroch. Preto sme pre vás pripravili praktické vybavenie, ktoré zabezpečí jednoduché triedenie, bez zápachu, […]

Vážime si našu prírodu a preto triedime kuchynský odpad

1. júna 2021

Viete, ktorého odpadu je v smetných nádobách najviac? Možno vás prekvapí, že to nie je ani plast ani plechovky či kov. Podľa mnohých analýz odpadu v nádobách, ktoré posielame na skládky má najväčšie zastúpenie biologicky rozložiteľný odpad. Tvorí priemerne 40 % toho čo vyhadzujeme nielen v obciach ale aj v mestách. Prečo by to mal byť problém? Veď bioodpad […]

Poľovníctvo je vážna a ťažká práca

30. mája 2021

Od detstva ho to lákalo do lesa, hôr, či k vode a bolo teda len prirodzeným vyústením, že šiel študovať na lesnícku školu. V článku pripravenom spoločne s mestským poslancom Ondrejom Jankurom sa dozviete viac o histórii i aktuálnej situácii poľovníctva v Kežmarku. Vysokú školu absolvoval Ondrej Jankura na fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove v odbore pedagogika. Navonok veľmi […]

Hniezdna sezóna bocianov v Kežmarku

20. mája 2021

Prvý čiernobiely operenec bol videný v hniezde pri Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby (ZPS a ZOS) prvého apríla. Dostal meno Hugo a po týždni sa k nemu pripojila partnerka. Situáciu bocianích hniezd sledujú dobrovoľní pozorovatelia. Počas apríla obsadili bociany v Kežmarku ešte dve hniezda, ktoré nájdeme v areáli Poľnohospodárskeho družstva podielnikov Kežmarok a […]

Údržba zelene v meste trvá počas celého roku

20. mája 2021

Prechádzka v meste na jar prináša v sebe pohľad na zakvitnuté stromy a prebúdzajúcu sa zeleň. „Zeleň v meste nezodpovedá plne požadovanému stavu zo zdravotného ani historicko-kompozičného hľadiska. V historickom centre sú postupne odstraňované ihličnaté dreviny a živé ploty, vysadené ako sekundárna výsadba 80. a 90. rokov,“ povedal Marek Šuty z oddelenia prípravy investícií. Z […]

Cestou necestou po krásach okresu Kežmarok

16. mája 2021

Brány múzeí a galérii sa načas zatvorili. Nastal ideálny čas objavovať umenie v prírode. Iba niekoľko kilometrov vzdialené lokality vábia návštevníkov čarom zimnej krajiny. Ak vám dochádzajú nápady, kam sa v okolí vydať,  ponúkame deväť zaujímavých tipov. 1. Krivý Kút a Belianske lúky Krivý kút je oddychovo-vzdelávací areál a chránené územie. Náučný chodník vedie cez významnú archeologickú lokalitu. Aj keď sa nejedná […]

Zelená planéta s minimom odpadu

16. mája 2021

Dôležitým krokom pred samotným triedením a recyklovaním odpadu je predísť jeho vzniku. Spolu sa snažíme, aby zmesového komunálneho odpadu bolo čo najmenej. Riaďme sa preto pravidlom 5R. Refuse (odmietni): Ak si naozaj potrebujem niečo nové kúpiť, zamyslím sa nad obalom, pôvodom, kvalitou, férovosťou a spôsobom výroby a spracovania. Odmietam obaly a výrobky, ktoré vlastne nepotrebujem alebo neviem znovu využiť, vytriediť […]

V Kežmarku majú bociany tri hniezda

16. mája 2021

25. a 26. augusta tohto roku odleteli z hniezd bociany. Prvé bociany prileteli do obcí Vojňany a Bušovce 16. marca. Do Kežmarku priletel prvý bocian 2. apríla. Počasie počas sedenia na znáške bolo pod Tatrami nepriaznivé. Noci boli veľmi chladné, ba vyskytol sa viackrát mráz s teplotou okolo mínus osem stupňov. To malo vplyv, že na viacerých hniezdach v okrese […]

Trávniky a lúky v meste budú udržiavané novými kosačkami

16. mája 2021

Úprava trávnatých plôch v meste je jednou z viacerých úloh Verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok (VPS). Pri prvom augustovom kosení sa rozhodol otestovať nové kosačky primátor mesta s riaditeľom VPS. Medzi prvými koscami bol primátor mesta, ktorému sa táto manuálna činnosť už od začiatku páčila. „Môžem garantovať, že kosiť vieme úplne všetko. Kúpili sme dva stroje, ktoré nepotrebujú už ani […]

Čierne skládky sú nielen priestupkom, ale i nebezpečenstvom

16. mája 2021

Samospráva v letnom období eviduje viaceré snahy občanov zbaviť sa veľkoobjemového odpadu, nepotrebného nábytku, zariadení či materiálu. Čierne skládky sa tak stávajú pre mesto a jeho obyvateľov nebezpečným a finančne nákladným problémom. Začínajúci problém budovania čiernych skládok riešia Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok (VPS) v spolupráci s Mestskou políciou (MsP). Pri prichytení hrozí tvorcovi čiernej skládky nemalá finančná sankcia. Riešenie samospráva […]