Aktuality

Ekumenické aktivity

Blíži sa čas častejšej návštevy cintorína. Na čo by sme mali pamätať?

31. októbra 2023

Začiatok novembra patrí každoročne dušičkovému obdobiu, keď viac navštevujeme cintoríny. Aby ste predišli nepríjemnostiam s pohrebným miestom pre vašich blízkych, ponúkame vám rady ako na to. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy a platbou nájomného. Pozostalí by mali dbať na to, aby im z dôvodu neplatenia nebola zmluva vypovedaná a neprišli tak o […]

Rozpis bohoslužieb na veľkonočné sviatky

2. apríla 2023

Rímskokatolícka cirkev Štvrtok Pánovej večere (Zelený štvrtok) 6. apríla: 18.00 hod. Svätá omša na pamiatku Pánovej Večere. Piatok Utrpenia Pána (Veľký piatok), 7. apríla: 8.00 hod. Posvätné čítanie a ranné chvály, 15.00 hod. Obrady Veľkého Piatku, 20.00 hod. Krížová cesta na hrade. Svätá (Biela) sobota, 8. apríla: 8.00 hod. Posvätné čítanie a ranné chvály, 16.00 […]

Z cirkevného kalendára

6. januára 2023

Z cirkevného kalendára Po vianočnom období nasleduje obdobie fašiangov a bezprostredná príprava na pôst a Veľkú noc. Prinášame vám prehľad najdôležitejších dátumov tohto obdobia. 6. január (piatok) – Zjavenie Pána (RKC), Zjavenie Krista Pána mudrcom (ECAV), Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista – posvätenie vody (GKC) 18. – 25. január – Týždeň […]

Spomienky na pôsobenie otca Kuboša v Kežmarku

16. mája 2021

Pána dekana Kuboša som stretla prvýkrát asi pred 20 rokmi buď na nejakom sedení na Kapitule, alebo na cirkevnej škole v Kežmarku, krátko sme sa pobavili o náboženských otázkach. Druhýkrát sme sa uvideli pri oslavách 120. výročia ZŠ na Hradnom námestí. No a naša spolupráca sa začala v roku 2019, keď som viedla komisiu k […]

Zreštaurovali kríž na starom cintoríne

16. mája 2021

Rekonštrukciou prešiel nielen veľký drevený kríž, ale aj železné prvky – Ježiš, tabuľka s nápisom INRI a strieška. Na rekonštrukcii prvkov mali pôvodne pracovať študenti Školy umeleckého priemyslu (ŠUP), avšak kvôli mimoriadnej situácii si ju na starosť vzal maliar a pedagóg ŠUP Stanislav Kovalčík. „Na našej škole máme aj odbor reštaurátorstvo. Aj keď je zameraný viac na drevo, […]

Ekumenická aktivita v Kežmarku spája veriacich v modlitbách za naše mesto

16. mája 2021

Ekumenizmus je snahou o zjednotenie všetkých cirkví, v užšom zmysle len kresťanských cirkví sveta. Mesto Kežmarok bolo v minulosti svedkom mnohých cirkevných sporov, ale dočkalo sa i spoločných záujmov, ktoré vyústili do ekumenických aktivít. Pred štyrmi rokmi sa stretli gréckokatolík Peter Bajus a evanjelik Mikuláš Lipták. „Stretnutie inicioval Peter Bajus, ktorý práve prišiel z podujatia v Levoči, kde sa […]