Kontrolné dni

Odstraňovanie najväčšej envirozáťaže pod Tatrami pokračuje

1. júna 2021

V priestoroch bývalých kežmarských kasární začala odťažba kontaminovanej zeminy. V budúcnosti by tu mala vzniknúť moderná obytná a rekreačno-oddychová zóna. Na odstránení pozostatkov ropy a ďalších nebezpečných látok pracuje mesto Kežmarok spolu s Ministerstvom životného prostredia. Zatiaľ bola odťažená vrchná časť nekontaminovanej zeminy, ktorá bola približne do hĺbky 1,5 metra. Vzhľadom na rozsah kontaminácie a […]