Aktuality

Materské školy

Hlasovanie pre najinšpiratívnejšiu pedagogičku či pedagóga školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok

2. februára 2024

Spustili sme hlasovanie pre najinšpiratívnejšiu pedagogičku či pedagóga školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok. Anketa trvá od 1. februára do 15. marca 2024.  Hlasovať môžu žiaci základných škôl, umeleckej školy a rodičia detí materských škôl. Naj učiteľov Kežmarku oznámime na galaprograme počas Dňa učiteľov. Hlasovať môžete na tomto linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWoL9a0ITHY0190pRy63FknoXN7f_jpp8zUcicIP4xJC84bw/viewform Ďakujeme za každý Váš […]

Deti z Materskej školy Karola Kuzmányho budú v tomto roku súčasťou športovej akadémie

6. septembra 2023

Materská školy Karola Kuzmányho v školskom roku 2023/2024 svoje brány otvorí pre 154 detí a zapojí sa do Športovej akadémie Mateja Tótha. Športová akadémia Mateja Tótha je na celom Slovensku a ročne v nej trénujú tisíce detí. Na tréningoch sa venujú všeobecnej pohybovej príprave, ktorá je potrebná pre každý šport. Tréneri pripravujú deti na športové výkony, učia […]

Kežmarské školy spoznali mená najúspešnejších pedagógov

11. mája 2023

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku privítalo 27. marca ocenených pedagógov z materských a základných škôl, ale aj pedagógov združených pod spoločným školským úradom. Kultúrny program a oceňovanie tých, ktorí za posledné obdobie posúvali vzdelávanie v našom meste na vyššiu úroveň, boli zlatým klincom spoločného času pri príležitosti oslavy Medzinárodného dňa učiteľov.   Školstvo v Kežmarku V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok sú tri […]

Koľko lásky od žiakov z Nižnej brány sa zmestilo do krabíc od topánok?

6. januára 2023

Aj keď lásku nemožno vyčísliť, tá naša – zo strany našich žiakov – mala tohto roku hodnotu 113. Presne toľko krabíc sa v priebehu pár dní naplnilo rôznymi sladkosťami. Žiaci našej školy sa rozhodli svojou troškou prispieť k pozoruhodnej akcii, ktorá sa konala už piatykrát. Deti spojili svoje sily a svoj diel lásky pre dôchodcov v […]

Kežmarské školy pripravené na začiatok nového školského roka

9. septembra 2022

Mesto Kežmarok je zriaďovateľom troch základných škôl, v ktorých sa vyučuje 1 600 až 1 700 žiakov v triedach na prvom aj druhom stupni. Súčasťou základných škôl sú aj školské kluby detí. Základná škola Grundschule Škola je zameraná na výučbu cudzích jazykov, prioritne jazyka nemeckej národnostnej menšiny, na základe čoho sa nemecký jazyk vyučuje od prvého ročníka tri hodiny týždenne. Taktiež anglický […]

Učitelia kežmarských škôl dostali ocenenia

22. apríla 2022

Primátor mesta Kežmarok v piatok 22. apríla ocenil učiteľov kežmarských materských a základných škôl za ich obetavú prácu a osobný prínos vo vzdelávaní detí a mládeže v regióne pod Tatrami. Stretnutie vedenie mesta s učiteľmi sa uskutočnilo v priestoroch Mestského kultúrneho strediska pri príležitosti nedávneho Dňa učiteľov. Z rúk primátora si odnieslo ocenenie 58 učiteľov. „Tento rok sme sa stretli, aby sme […]

Široká paleta možností pre rodičov a najmenších v kežmarských materských školách

3. novembra 2021

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok ponúkajú rodičom viaceré možnosti rozvoja kreativity ich ratolestí. V materskej škole Možiarska 1 pokračujú v novom školskom roku v projekte Lesnej pedagogiky v spolupráci s lesným pedagógom spoločnosti TANAP. Chystajú sa na prvú návštevu lesa a pobyt na Kežmarskej chate v sprievode lesníkov. „Oživiť chceme Vážnu hudbu v materskej škole, ktorej podstatou by mali byť pravidelné […]

Skúsenosti učiteliek pomáhajú nielen rodičom, ale aj deťom

3. novembra 2021

Ťažkosti pri začleňovaní sa najmenších do kolektívu sú individuálne, vychádzajú z predchádzajúcich skúseností a osobnosti toho, ktorého jedinca. Dôležitú úlohu pri tom zohráva profesionalita učiteliek materskej školy. Rodič by mal podporovať dieťa a viesť ho k samostatnosti, pretože sa v materskej škole stretáva so všetkým novým. „Stačí ak sa vie dieťa aspoň z polovice venovať samoobslužným činnostiam pri […]

Víťazi nielen na olympiáde detí

30. mája 2021

Materská škola, Karola Kuzmányho 41 vznikla v decembri 1987. Viac ako 15 rokov už patrí pod správou mesta. V budovách školy a jej okolí nájdeme zrekonštruované detské ihrisko, dve vnútorné átriá a tri zastrešené terasy. Využívajú sa ako sezónne telocvične. „Hlavným cieľom je  neustále skvalitňovanie edukačného procesu zavádzaním inovatívnych metód, alternatívnych prvkov a poskytovaním informácií z metodických podujatí. Zvyšovanie profesijného rozvoja […]

Outdoorové vyučovanie na pocitovom chodníku

30. mája 2021

Jedinečnou robí materskú školu na Cintorínskej ulici pódium a átrium v priestoroch školského dvora. V meste a okrese organizuje škôlka rôzne kultúrne podujatia. Minulý rok prešla celkovou rekonštrukciou exteriéru a má bezbariérový prístup. „Sme škola rodinného typu so zameraním na regionálnu výchovu a ľudové tradície. V rámci výchovy využívame školský dvor, ktorý je bohatý na zeleň, prírodu a rastlinstvo. Deti sa učia na […]

Dieťa má v sebe potenciál zmeniť tento svet

30. mája 2021

V tieni košatých stromov v blízkosti rieky Poprad bola Materská škola Možiarska 1 otvorená v septembri roku 1983. Pod vedením Eleny Malinovej je škôlka od roku 1995. „Boli sme stvorení na dosiahnutie majstrovských výsledkov, aby sme konali dobro na tejto maličkej planéte. Pri uvedomení si tohto faktu vieme , že máme v rukách dieťa s neskutočným potenciálom. Ale čo s […]

Október v materskej škole sa niesol v duchu úcty k starším

16. mája 2021

Jeseň je obdobie, pre ktoré je príznačné zafarbenie prírody do najkrajšieho šatu plného farieb, posledných hrejivých lúčov slnka a postupnej prípravy na zimu. Október, mesiac úcty k starším, ktorý je oslavou jesene života, keď prichádza čas prejaviť úctu tým skôr narodeným, čas, keď treba vysloviť milé slovo, vysloviť poďakovanie a prianie. Stalo sa už tradíciou, že v Materskej škole […]

„Deti milujú toho, kto ich miluje. A kto nemôže milovať, ten dosiahne veľmi málo pri ich výchove.“ (Johann Wolfgang Goethe)

16. mája 2021

Pri tomto citáte sa odvíjajú činy a skutky skutočnej lásky a výchovy, ktorú vkladáme do našich detí, aby sme viedli ich kroky správnym smerom. Najdôležitejšie v živote každého človeka je nájsť si správnu cestu, ktorá ho uspokojuje a prináša radosť a potešenie. Táto cesta sa týka predovšetkým vytvorenia zázemia, akým je rodina, deti, spoločnosť blízkych ľudí a práca. Ako som už […]

Náš svet fantázie

16. mája 2021

Ani by ste neverili, čo všetko dokážu šikovné detské rúčky malých výtvarníkov. Je to hotové čarovanie s farbami, rydlom, hlinou, papierom a inými materiálmi. Usilovná práca mladých výtvarníkov ZUŠ A. Cígera prináša svoje plody, nimi sa žiaci prezentujú na výstavách a súťažiach doma aj v zahraničí. Všetky sú originálne a nenapodobiteľné. Téma 48. ročníka Medzinárodnej výtvarnej výstavy detí v Lidiciach v Českej […]

Oslavy 50. výročia vzniku materskej školy

16. mája 2021

V školskom roku 2019/2020 Materská škola na Cintorínskej ulici v Kežmarku oslávila 50. výročie svojho vzniku. Ako sa dozvedáme z kroniky: „Po túžobnom a dlhom očakávaní bola roku 1970 v Kežmarku slávnostne odovzdaná do prevádzky IV. MŠ.“ Prvé deti vstúpili do nových priestorov materskej školy 16. februára 1970. Odovzdaním materskej školy bolo mnohým zamestnaným matkám umožnené zveriť svoje ratolesti do rúk […]