Aktuality

Cirkev

Ak prijmeš povolanie, môžeš urobiť viac dobra okolo seba

15. septembra 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Kežmarok má nového kaplána. Medzi kežmarských duchovných zavítal po poverení biskupom Marek Wolanszký. Mohli by ste sa predstaviť čitateľom Novín Kežmarok a občanom nášho mesta? Raz jedna zbožná žena stretla kňaza na bicykli. Keď sa pri nej pristavil, celá bez seba sa ho spýtala: „Pán farár, dobre vidím? Vy máte bicykel, na sebe […]

Túžba stať sa kňazom v jeho srdci znela dlho

15. septembra 2023

Kaplán Rímskokatolíckej farnosti Kežmarok Mgr. Lukáš Filický je novokňazom, ktorý  pochádza z malebnej dedinky Hnilec. S Kežmarkom ho okrem prvej farnosti spája fakt, že tu má rodinné korene. Viac sa dočítate v rozhovore pre Noviny Kežmarok. Mohli by ste sa naším čitateľom v krátkosti predstaviť? Volám sa Lukáš Filický a pochádzam z malej spišskej dedinky Hnilec. Mám mladšieho brata. Prvý […]

Gréckokatolíci dokončili stavbu ikonostasu

9. septembra 2023

Gréckokatolícka cirkev farnosť Kežmarok vznikla v lete minulého roka roku a jej prvým správcom sa stal otec Dominik Petrík, ktorý ako jednu z prvých najväčších úloh mal dokončenie ikonostasu spoločne s veriacimi. Slávnostná posviacka sa uskutoční 10. septembra o 10.00 hod. s priamym televíznym prenosom do RTVS. Ikonostas vo  východných chrámoch Ikonostas je stena z ikon, na […]

Obnova zastrešenia bývalej katolíckej školy

25. apríla 2023

Po obnovách prícestných kaplniek pokračuje Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok v obnove ďalšej pamiatky vo svojom vlastníctve – bývalej katolíckej školy v kostolnom areáli Baziliky sv. Kríža, vedľa zvonice. Dôvodom je havarijný stav drevenej šindľovej krytiny, ktorý spôsobuje zatekanie do objektu. Stavebné práce budú pozostávať z obnovy historického krovu, vežičky, historických vetracích strešných vikierov, komínov s hlavicami, uloženia novej drevenej […]

Kristus naozaj vstal z mŕtvych!

8. apríla 2023

Milí Kežmarčania, bratia a sestry, drahí priatelia, zo života vieme, že pri objasňovaní zločinov je kľúčovou postavou svedok. Bez svedkov sa môžeme síce priblížiť pravde, no hodnoverný svedok ju potvrdzuje. Na umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Krista môžeme z jedného uhla pohľadu pozerať ako na nejaký zločin, ktorý ľudia spáchali, ale bol by to veľmi povrchný pohľad. Ide o […]

Nová otvorená budúcnosť

7. apríla 2023

Psychológovia nám hovoria, že k najzákladnejším potrebám človeka, k tomu, čo je pre všetkých nás životne dôležité, patrí potreba otvorenej budúcnosti. No však v dnešnom svete, pod vplyvom vojny na Ukrajine, energetickej krízy, nezvládnutej situácii v spoločnosti, zhoršených medziľudských vzťahoch, s nevysporiadanou minulosťou či pri prírodných katastrofách, ako sme toho boli svedkami prostredníctvom médií v Turecku, si neraz kladieme otázku, aká […]

Rozpis bohoslužieb na veľkonočné sviatky

2. apríla 2023

Rímskokatolícka cirkev Štvrtok Pánovej večere (Zelený štvrtok) 6. apríla: 18.00 hod. Svätá omša na pamiatku Pánovej Večere. Piatok Utrpenia Pána (Veľký piatok), 7. apríla: 8.00 hod. Posvätné čítanie a ranné chvály, 15.00 hod. Obrady Veľkého Piatku, 20.00 hod. Krížová cesta na hrade. Svätá (Biela) sobota, 8. apríla: 8.00 hod. Posvätné čítanie a ranné chvály, 16.00 […]

Z cirkevného kalendára

6. januára 2023

Z cirkevného kalendára Po vianočnom období nasleduje obdobie fašiangov a bezprostredná príprava na pôst a Veľkú noc. Prinášame vám prehľad najdôležitejších dátumov tohto obdobia. 6. január (piatok) – Zjavenie Pána (RKC), Zjavenie Krista Pána mudrcom (ECAV), Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista – posvätenie vody (GKC) 18. – 25. január – Týždeň […]

Rozpis bohoslužieb počas vianočných sviatkov v Kežmarku

5. decembra 2022

Rímskokatolícka cirkev Štedrý deň, 24. december: bazilika 16.00, 22.00, 24.00 hod. Božie narodenie, 25. december: bazilika 6.30, 8.00, 10.00, 16.00, 18.30; cirkevná škola – sídlisko Juh 9.00 hod. Sv. Štefan, 26. december: bazilika 6.30, 8.00, 10.00, 16.00, 18.30; cirkevná škola – sídlisko Juh 9.00 hod. Silvester, 31. december: bazilika 6.00, 16.00 hod. Nový rok, 1. […]

Staré dobré Vianoce

5. decembra 2022

Po dvoch rokoch pandémie koronavírusu sa opäť stretneme na štedrovečerných službách Božích. Poniektorí si povedia: „Konečne sú tu Vianoce, ako ich poznáme, so všetkým, čo k tomu patrí.“ Pri jednom stole sa stretnú celé rodiny s tými, s ktorými sme sa už dávno nevideli. Deti aj vnúčatá sa môžu vrátiť zo zahraničia, alebo my môžeme vycestovať k nim. Neobmedzujú nás […]

Svet bez Boha je svetom bez nádeje

5. decembra 2022

Milí bratia a sestry, milí priatelia, Ježišovo historické narodenie ma vždy znova a znova fascinuje, lebo mi pripomína lásku Boha k ľudstvu, k nám, ku mne. Boh sa nerozhodol pre alternatívne riešenia. Nestal sa anjelom, ale človekom. Neposlal na tento svet namiesto seba anjela. On sám sa sklonil k nám, keď sa narodil do ľudskej rodiny. Jeho matka Mária ho […]

Jediná radostná zvesť

5. decembra 2022

Milí Kežmarčania, bratia a sestry, milí priatelia. V prípade, že by sme si chceli kúpiť chlieb, je jasné, že by sme ho nehľadali v železiarstve. Ale šli by sme do pekárne. Myslím, že keď by sme chceli stretnúť slávneho športovca, hľadali by sme ho asi niekde na športovisku alebo v tréningovom centre. Ak by sme sa chceli stretnúť s kráľom, […]

Rozhovor s Dominikom Petríkom, prvým duchovným správcom Gréckokatolíckej farnosti Kežmarok

25. novembra 2022

Dominik Petrík sa narodil 14. septembra 1990 ako prvé dieťa do rodiny gréckokatolíckeho kňaza. Jeho otec vtedy pôsobil na severovýchode Slovenska v obci Kapišová, neskôr vo Svidníku a od roku 2003 v Prešove. V roku 2010 začal teologické štúdiá na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove a zároveň kňazskú formáciu v Gréckokatolíckom kňazskom seminári. Počas štúdia jeden semester strávil na Pápežskej […]

Vždy keď príde z Ameriky, rád sa vracia aj do Kežmarku

25. novembra 2022

Gréckokatolícky biskup Milan Lach v rozhovore spomína na obdobie, ktoré prežil v Kežmarku a na ľudí, ktorých tu stretol. Kežmarok ako posledné okresné mesto v Prešovskom kraji sa stalo gréckokatolíckou farnosťou, oslovili sme preto známeho rodáka, aby sa podelil so svojimi spomienkami na naše mesto. Vladyka Milan, ako si spomínate na Kežmarok? Mám nádherné spomienky na Kežmarok. Už od […]

Boh nevidí hriešnikov, ktorých by nálepkoval, ale deti, ktoré miluje

12. apríla 2022

Milí spoluobčania, drahí bratia a sestry, pandémia a teraz ešte viac vojna na Ukrajine nás naučila nemyslieť len na seba, ale ukázala nám, že všetci sme krehkí a navzájom sa potrebujeme. Prežime tieto veľkonočné sviatky ako výzvu prehodnotiť náš životný štýl. Znova si pripomíname, že Kristus na kríži obetoval svoj život za všetkých. Jeho láska […]

Od 2. veľkonočnej nedele sväté omše v nedele aj na Sídlisku Juh

12. apríla 2022

Rímskokatolícka cirkev v Kežmarku ponúkla a pozvala občanov žijúcich na Sídlisku Juh, na nedeľné bohoslužby. Terajší Svätý Otec František pri rôznych príležitostiach opakovane povzbudzuje a vyzýva, kňazov, aby šli na periférie, aby hľadali každú stratenú ovečku. „Pre farnosť Kežmarok je takou perifériou sídlisko Juh, kde žije približne 5000 obyvateľov, čo predstavuje až tretinu z celkového […]

Veľkonočné ráno

12. apríla 2022

Pre kresťanov je vždy plné radosti, pretože náš pohľad je namierený na prázdny hrob Ježiša Krista. Smrť je porazená a nemá nad nami moc. Odrazu človek pozerá do budúcnosti úplne iným spôsobom – to znamená, že dokáže vďaka Kristovmu prázdnemu hrobu vidieť aj za horizont smrti, odkrývajúci človeku nový svet – večnosť, Božiu slávu, ktorú […]

Baptistický kostol v Kežmarku stojí už takmer sto rokov

17. marca 2022

Budova bola postavená nemeckým baptistom v roku 1928.  V 60. rokoch budova nebola používaná. Neskôr v roku 1997 sa v tomto kostole začala činnosť Nezávislého baptistického zboru pod vedením Johna Gougea spolu s jeho manželkou Lydiou. Činnosť baptistického zboru funguje dodnes. Jeho hlavným cieľom je vyučovať ľudí Božiemu slovu, ktorým je Biblia. Kežmarský zbor má […]