Separovaný zber

Pre Kežmarčanov je zberný dvor zadarmo

7. februára 2022

Občania Kežmarku môžu zadarmo odovzdať odpad v areáli Verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok na Poľnej ulici 1. Objemný odpad, biologický odpad, zmesový odpad, elektrospotrebiče, žiarivky a úsporné žiarivky, autobatérie, kovový šrot, vyseparované komodity, to všetko môžu na zbernom dvore od pondelka do piatku v čase od 8.00 do 16.00 hod. a v sobotu od 8.00 do […]

Separovanie pomáha životnému prostrediu, no ušetrí i finančné prostriedky

29. júla 2021

V našom meste sme od 1. júla začali s triedeným zberom kuchynského odpadu. Každá domácnosť dostane od mesta informačný leták a praktické pomôcky na triedenie – kompostovateľné vrecká a kôš na bioodpad. V Kežmarku boli inštalované hnedé nádoby, do ktorých budete vrecká vyhadzovať. Obyvatelia v rodinných domoch budú bioodpad kompostovať v záhradných kompostéroch. Bioodpad môže […]

Ako tvoriť menej odpadu?

1. júna 2021

Každý deň môžeme urobiť jednu dobrú vec pre naše životné prostredie. Za celý rok je to tak 365 vecí a to je už celkom dosť. Poradíme vám, ako na to. Každým rokom stúpa produkcia odpadu. Priemerný Slovák vytvoril v roku 2019 až  435 kg komunálneho odpadu. Z toho až 45% je bioodpad, 35% je recyklovateľný odpad a len […]

Ako môže bioodpad zachrániť planétu?

1. júna 2021

Určite ste si už zvykli triediť napríklad plasty, sklo, papier či kovy. Viete, že využitie „jednorazových“ odpadov nemusí skončiť tým, že ich vyhodíme na skládku. Môžu byť recyklované a premenené na novú surovinu. Prečo však triediť bioodpad? Veď je to prírodný materiál, ktorý sa na skládkach nebude rozkladať stovky rokov. Ak bioodpad skončí na skládke negatívne […]

Ako kompostovať bioodpad v záhradách?

1. júna 2021

Od 1.januára 2021 majú samosprávy na Slovensku povinnosť zaviesť zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z domácností. V Kežmarku sme sa rozhodli zvoliť systém jeho triedenia tak, aby bol pre občanov čo najviac pohodlný a zároveň účinný. V bytovkách sa bude triediť do zberných nádob. V rodinných domoch môžeme v súlade so zákonom využiť efektívnejší model – kompostovanie v kompostovacích zásobníkoch. V tomto prípade […]

Ako triediť kuchynský odpad v bytových domoch?

1. júna 2021

Od 1.januára 2021 majú samosprávy na Slovensku povinnosť zaviesť zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z domácností. V Kežmarku sme sa rozhodli zvoliť systém jeho triedenia tak, aby bol pre občanov čo najviac pohodlný a zároveň účinný. Našim cieľom je, aby už bioodpad nekončil v čiernych kontajneroch. Preto sme pre vás pripravili praktické vybavenie, ktoré zabezpečí jednoduché triedenie, bez zápachu, […]

Vážime si našu prírodu a preto triedime kuchynský odpad

1. júna 2021

Viete, ktorého odpadu je v smetných nádobách najviac? Možno vás prekvapí, že to nie je ani plast ani plechovky či kov. Podľa mnohých analýz odpadu v nádobách, ktoré posielame na skládky má najväčšie zastúpenie biologicky rozložiteľný odpad. Tvorí priemerne 40 % toho čo vyhadzujeme nielen v obciach ale aj v mestách. Prečo by to mal byť problém? Veď bioodpad […]

Zelená planéta s minimom odpadu

16. mája 2021

Dôležitým krokom pred samotným triedením a recyklovaním odpadu je predísť jeho vzniku. Spolu sa snažíme, aby zmesového komunálneho odpadu bolo čo najmenej. Riaďme sa preto pravidlom 5R. Refuse (odmietni): Ak si naozaj potrebujem niečo nové kúpiť, zamyslím sa nad obalom, pôvodom, kvalitou, férovosťou a spôsobom výroby a spracovania. Odmietam obaly a výrobky, ktoré vlastne nepotrebujem alebo neviem znovu využiť, vytriediť […]

Čierne skládky sú nielen priestupkom, ale i nebezpečenstvom

16. mája 2021

Samospráva v letnom období eviduje viaceré snahy občanov zbaviť sa veľkoobjemového odpadu, nepotrebného nábytku, zariadení či materiálu. Čierne skládky sa tak stávajú pre mesto a jeho obyvateľov nebezpečným a finančne nákladným problémom. Začínajúci problém budovania čiernych skládok riešia Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok (VPS) v spolupráci s Mestskou políciou (MsP). Pri prichytení hrozí tvorcovi čiernej skládky nemalá finančná sankcia. Riešenie samospráva […]