Aktuality

Koncepcia Smart city už v marci

KEŽMAROK (14. februára 2017) – Na Valentína sa v priestoroch mestského úradu konalo ďalšie stretnutie venované Smart city. Ako konštatovali odborníci z Českej republiky, v mnohých ohľadoch už Kežmarok smart je.

Spolu s vedúcimi jednotlivých oddelení mestského úradu a riaditeľmi príspevkových organizácií hovorili odborníci o plánovaní dopravy, parkovacom systéme, zvoze odpadu, čistej mobilite a turistke. Nechýbala téma tepelného hospodárstva, komunikačných sietí či dátových centier.  „Naším cieľom je, aby sme všetky oblasti života v Kežmarku zosúladili do smart, teda chytrého celku, ktorý bude občanom zjednodušovať život, s dôrazom na využitie najnovších technológií, “ povedal primátor Ján Ferenčák, ktorý sa na stretnutí zaujímal o všetky aspekty ponúkaných možností rozvoja. Niektoré nápady a návrhy riešení na zlepšenie fungovania mesta na „všetkých frontoch“, ktoré priniesli odborníci z Českej republiky, sú už v Kežmarku realitou. Máme jednotnú ekonomiku, školy sú zateplené, verejné osvetlenie vymenené, vypracovaný je akčný plán okresu a podobne.

Pripravovaná koncepcia Smart city je zameraná na využitie finančných prostriedkov od štátu alebo Európskej únie. Snaží sa aj vďaka tomu zefektívniť fungovanie mesta, zvyšovať kvalitu života občanov a zatraktívniť ho pre príchod nových turistov. „Smart plán je v štádiu príprav, finálnu koncepciu smerujeme na koniec marca. Na rokovanie sme prišli so zoznamom projektov, s ktorými ďalej pracujeme. Dôležitá je pre nás diskusia – takto môžeme spracovať lepšiu koncepciu, ktorá bude pre mesto ekonomicky výhodná,“ vysvetlil odborník na informačné a komunikačné technológie Ondřej Hofmánek.