Aktuality

Kežmarok bude aj naďalej patriť medzi Smart Cities

Naše mesto navštívili zástupcovia spoločnosti OMS, a.s., aby prezentovali Smart technológie určené pre budovanie inteligentných miest. Na pracovnom stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia viacerých oddelení Mestského úradu, ktorí sa venujú problematike Smart City a Smart technológie a spoločne hľadali riešenia pre mesto Kežmarok.

S predstaviteľmi nášho mesta sa predstavitelia spoločnosti prvýkrát stretli v Poprade tohto roku v júni na Konferencii Slovak Smart City Cluster. Odvtedy priebežne pokračovala komunikácia v oblasti možností aplikácie Smart riešení predstavených firmou u nás v Kežmarku. V novembri sa uskutočnilo prvé oficiálne stretnutie na našej pôde. „Boli sme veľmi prekvapení, v akom širokom zložení sa zástupcovia vašich oddelení, dokonca zástupcovia Mestskej polície, tohto stretnutia zúčastnili,“ pochválil organizáciu stretnutia Milan Gerbery, spolupracovník so spoločnosťou OMS, a. s., ktorý zabezpečuje kontakt s mestami. „Na stretnutí sme prediskutovali otázky vašich zamestnancov a načrtli sme niektoré oblasti spolupráce v oblasti dodávok niektorých Smart prvkov, ktorými disponuje naša firma, najmä inteligentných stĺpov, tzv. Smart City Pools. Túto návštevu hodnotíme veľmi pozitívne, pretože otvorila možnosti ďalšej spolupráce,“ zhodnotil Gerbery.

Spoločnosť zároveň tlmočila primátorovi mesta svoje pozvanie na návštevu ich showroom-u, ktorý je inštalovaný vo výrobných priestoroch sídla spoločnosti pri Senici.

Galéria