Aktuality

Ako kompostovať bioodpad v záhradách?

Od 1.januára 2021 majú samosprávy na Slovensku povinnosť zaviesť zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z domácností. V Kežmarku sme sa rozhodli zvoliť systém jeho triedenia tak, aby bol pre občanov čo najviac pohodlný a zároveň účinný. V bytovkách sa bude triediť do zberných nádob. V rodinných domoch môžeme v súlade so zákonom využiť efektívnejší model – kompostovanie v kompostovacích zásobníkoch. V tomto prípade ide o najlepší spôsob nakladania s odpadmi podľa tzv. hierarchie odpadov, pretože kompostovanie priamo v záhrade sa pokladá za predchádzanie vzniku odpadu.

Našim cieľom je, aby v nádobách na zmesový odpad nekončil žiadny bioodpad. Preto sme pre vás pripravili informácie, ako úspešne kompostovať a znižovať množstvo produkovaného odpadu.

Premeňte odpad na zdroj. Kompostujte záhradný odpad v kompostéroch.

Kam umiestniť kompostér?

Kompostér je pre vašu záhradu užitočným pomocníkom aj estetickým doplnkom. Preto ho umiestnite tak, aby ste ho mali vždy poruke a jednoducho sa vám s ním manipulovalo.

Postavte ho na miesto tak, aby mal kontakt so zemou, na trávu alebo pôdu. Nemal by byť umiestnený v blízkosti pitnej vody či záplavovom území. Ideálne je postaviť ho do polotieňa alebo pod strom, aby nebol na priamom slnku. Do kompostéra by ste mali mať prístup z každej strany. Vďaka tomu sa vám bude kompostovaný materiál jednoducho vkladať a premiešavať. Zároveň jednoducho vyberiete hotový kompost z každej strany, čo oceníte ak máte väčší a objemnejší kompostér.


Ako kompostovať – 4 zásady

Na to, aby bol proces kompostovania úspešný je potrebné vytvoriť optimálne podmienky. Kompostovanie je riadený proces aj keď prebieha v záhradnom kompostéri. Mikroorganizmy a pôdne organizmy, ktoré bioodpad rozkladajú potrebujú svoj život, tak ako človek, dostatok vzduchu, vlahy a tepla, aby odpad premenili na humus. Ako im môžete pomôcť?

správna veľkosť materiálu – ako palec

Bioodpad pred vložením do kompostéra zmenšite záhradnými nožnicami alebo štiepkovačom. Ideálna veľkosť je cca 5 cm alebo veľkosť, ako palec na ruke. Takto zabezpečíte rýchlejší rozklad materiálu. Navyše sa vám kompostovaný materiál bude lepšie premiešavať.

vyvážený pomer materiálov – aj zelené aj hnedé

Vyvážená strava je dôležitá pre nás, aj pre mikroorganizmy v kompostéri. Ak im doprajete bohatú a vyváženú potravu v podobe bioodpadu, váš kompost bude skôr hotový a bude oveľa výživnejší, ako keby ste ho tvorili len z pokosenej trávy. Premiešajte zelený bioodpad (šťavnatý – tráva, šupky z ovocia a zeleniny, kvety…) s hnedým (suchým – lístie, štiepka, suchá tráva…). Hnedý materiál si pripravte hlavne na jeseň a dopĺňajte ho do kompostéra počas celého roka.

dostatočná vlhkosť – vlhká hrudka

Rôznorodosť materiálov má vplyv aj na vlhkosť v kompostéri. Ak pridávate veľa vlhkého bioodpadu, masa môže byť premočená. Odpad začne hniť a zapáchať. Kompostovací proces sa pozastaví. Vtedy je potrebné doplniť suchý materiál. Ak je naopak kompost suchý, mikroorganizmy nemajú dostatok zdrojov a opäť je kompostovanie stopnuté. Vlhkosť v kompostéri skontrolujete tak, že materiál stlačíte v dlani – nemal by byť sypký, ani z neho tiecť. Ideálne je ak vám v dlani zostane vlhká hrudka.

dostatočný prístup vzduchu – premiešavanie vrstiev

Kompostovanie je aeróbny proces tzn. pre rozklad bioodpadu je nevyhnutný prístup vzduchu. Jeho dostatok zabezpečíte rozmanitou štruktúrou kompostovaného materiálu a pravidelným premiešavaním vidlami alebo prekopávačom kompostu. Docielite tak rýchlejší rozklad, keďže sa spracované časti bioodpadu s mikroorganizmami dostanú skôr k novej vrstve potravy.


Ako triediť bioodpad v rodinnom dome?

 • všetok bioodpad zo záhrady zmenšite a vložte do kompostéra,
 • šupky z ovocia a zeleniny, či suché pečivo môžete tiež kompostovať,
 • bioodpad z domácnosti môžete zbierať do košíka s kompostovateľným vreckom, v kompostéri sa rozloží za cca 8 týždňov,
 • na jeseň si pripravte zásobu suchého materiálu – lístie, štiepku, suchú trávu – napríklad do vriec alebo nádoby, ktorú umiestnite ku kompostéru. Pri každom vložení zeleného bioodpadu prihoďte rovnaký objem toho hnedého,
 • kompost pravidelne – pri každom vložení nového odpadu – premiešavajte vidlami alebo prekopávačom kompostu,
 • vás kompost môže byť hotový za niekoľko mesiacov alebo jednu vegetačnú sezónu.

Čo patrí do kompostéra?

 • zvyšky ovocia a zeleniny,
 • suché pečivo,
 • škrupiny z vajec a orechov
 • kávová usadenina, sypaný čaj, papierové vrecká z čajov,
 • lístie, tráva, seno,
 • studený popol z dreva,
 • drevná štiepka, piliny,
 • rolky z toaletného papiera, papierové obaly z vajíčok, kartón,

Čo nepatrí do kompostéra?

 • piliny a zvyšky z drevotriesky,
 • oleje a tuky,
 • zvyšky jedál,
 • bioodpad v obaloch,
 • mŕtve zvieratá,
 • zvierací trus,
 • veľké kosti (hovädzie, bravčové),
 • ostatné odpady plast, kov, papier…

Čo ak máte veľa bioodpadu zo záhrady?

Ak máte viac bioodpadu, ako stihnete spracovať v záhradnom kompostéri, nadbytočný a nadrozmerný bioodpad môžete ho odviezť kedykoľvek počas otváracích hodín do kompostárne.

Galéria