Aktuality

Ako spoznať, že máte doma budúceho folkloristu?

21

Prvým signálom záujmu dieťaťa o ľudový spev, tanec a folklór je to, že si dieťa doma pospevuje ľudové piesne, ktoré sa naučilo.

Ľudovú hudbu môže vaše dieťa započuť v škole, škôlke alebo na internete, televízore. Pozorujme preto, či sa pri tanečných príležitostiach ako svadby zapája, sleduje videá a napodobňuje, alebo si vymýšľa kroky na počuté pesničky. Pozitívnym náznakom môže byť aj to, že vidí na nejakom podujatí určité folklórne zoskupenie prezentovať folklór s túžbou zapájať sa do skupiny.

„Podľa môjho názoru takto rodič spozoruje, že dieťa inklinuje k ľudovému umeniu a je už len na ňom, či dieťa podporí v rozvíjaní tohto záujmu formou navštevovania nejakej inštitúcie podporujúcej folklór. Sú to hlavne detské folklórne súbory alebo skupiny, ktoré sa zaoberajú folklórom zväčša konkrétnej oblasti, v ktorej dieťa žije. Potom sú to Základné umelecké školy v hudobnom alebo tanečnom odbore, ale niekde môže ísť aj o krúžkovú činnosť na základných školách či centrách voľného času, alebo súkromným pedagógom,“ približuje vedúca DFS Goralik Ľudmila Vdovjaková.

Výhodou detských folklórnych súborov je to, že zahŕňajú všetky kultúrne zložky. Podľa záujmu a šikovnosti dieťaťa sa mu následne venujú v jednej konkrétnej. V dnešnej dobe je možností veľa – za opýtanie nič nedáte a môže vás to, ako i vaše dieťa posunúť ďalej.

Ondrej Miškovič