Aktuality

Asistované sčítanie v Kežmarku sa bude vykonávať od 3. mája do 13. júna 2021

Spôsoby dosčítavania v Kežmarku:

A, Stacionárny asistent sčítania

Stacionárny asistent svoju funkciu vykonáva na kontaktom mieste počas asistovaného sčítania v čase pracovnej doby určenej prevádzkovými hodinami kontaktného miesta:

Pondelok: 8.00 – 15.00

Utorok: 8.00 – 15.00

Streda: 8.00 – 16.30

Štvrtok: 8.00 – 15.00

Piatok: 8.00 – 14.30

na adrese: Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok, číslo dverí 1, 2 a 6

Osoby, ktoré sa budú zúčastňovať asistovaného sčítania, sú povinné:

·   Dodržiavať všetky právne predpisy týkajúce sa nariadených opatrení pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19,

· vstup do priestoru kontaktného miesta je umožnený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami,

·   pri vchode do miestnosti aplikovať dezinfekciu na ruky dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,

·   dodržiavať bezpečnú dištančnú vzdialenosť dvoch metrov.

B, Mobilný asistent sčítania

Mobilný asistent vykonáva svoju funkciu v teréne podľa prideleného virtuálneho asistenčného obvodu počas asistovaného sčítania. Určený je prioritne pre osoby, ktoré nemôžu zo zdravotných dôvodov sa sčítať na kontaktnom mieste. Žiadosti o mobilného asistenta je možné žiadať v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. na telefónnom čísle 052 / 46 60 109.

Mobilný asistent:

·   Disponuje rozhodnutím primátora mesta o výbere za mobilného asistenta v meste,

·   disponuje preukazom asistenta vydaným Štatistickým úradom Slovenskej republiky,

·   mobilný asistent musí byť vami objednaný a dohodnutý na presný čas, žiaden s asistentom proaktívne nevyhľadáva a nesčítava ľudí.