Aktuality

Bezpečný návrat do škôl

V prvých dňoch a týždňoch sprevádza veľa rodičov svojich prváčikov na ceste do školy, ale skôr či neskôr budú musieť zvládnuť túto cestu sami. Veľmi dôležitý je výber bezpečnej cesty do školy.

Ani sme sa nenazdali, skončili letné prázdniny a pre deti sa začal nový školský rok. Aby mohli deti po dvojmesačnej pauze zasadnúť do lavíc a získavať nové vedomosti, mestská polícia chce upozorniť rodičov a deti na dodržiavanie pravidiel v cestnej premávke.

Už počas prázdnin by mali rodičia učiť dieťa chodiť do školy, pričom by mali zvoliť najbezpečnejšiu cestu. To aj za predpokladu, že takáto cesta nemusí byť aj najkratšia. Je potrebné si uvedomiť, že dieťa nedokáže dopredu predvídať a odhadnúť situáciu v cestnej premávke, nakoľko pre svoj malý telesný vzrast nemá taký zorný uhoľ pohľadu ako dospelá osoba. Kvôli tomu nevie odhadnúť rýchlosť blížiaceho sa vozidla a je potrebné zvoliť takú trasu, aby cez cestu prechádzalo čo najmenej. Veľmi dôležité je naučiť deti, aby sa pozreli na každú stranu minimálne dvakrát alebo aj viac, podľa potreby. Učiť ich, aby cez cestu prechádzali iba v tom prípade, že nejdú žiadne vozidlá a to v oboch smeroch. Veľmi dôležité je naučiť dieťa, aby nevstupovalo na vozovku spomedzi zaparkovaných vozidiel, nakoľko tieto mu znemožňujú výhľad na cestu. Rodičia by mali svoje deti vodiť do školy až dovtedy, kým nie je schopné samé bezpečne absolvovať zvolenú trasu.

Na bezpečnosť detí je potrebné myslieť aj pri nákupe oblečenia a deťom vyberať skôr pestrofarebnejšie oblečenie. Pri kúpe školskej tašky treba dbať na to, aby obsahovala niekoľko reflexných prvkov. Zvýšia bezpečnosť ich dieťaťa, tým že bude dobre viditeľné.

Vodiči by si mali uvedomiť, že v tomto období musia byť opatrnejší a mali by zvýšiť pozornosť, nakoľko reakcie detí môžu byť po prázdninách oneskorené. Vodiči musia predvídať a dôsledne sledovať situáciu v cestnej premávke v okolí škôl. Tam je zvýšený pohyb detí nielen v doobedňajších hodinách, ale aj poobede kvôli rôznym krúžkom.

Mestská polícia sa bude počas školského roka intenzívne venovať dopravnej výchove, ktorá pomáha zlepšiť dopravnú gramotnosť detí a tým predchádzať tragédiám na cestách.

V súvislosti so začiatkom školského roka príslušníci mestskej polície v súčinnosti s príslušníkmi Okresného riaditeľstva Policajného zboru Kežmarok vykonávali zvýšený dohľad v okolí škôl a priechodov pre chodcov v ich blízkosti na teritóriu mesta.

Štefan Šipula

náčelník mestskej polície