Aktuality

Dieťa má v sebe potenciál zmeniť tento svet

V tieni košatých stromov v blízkosti rieky Poprad bola Materská škola Možiarska 1 otvorená v septembri roku 1983. Pod vedením Eleny Malinovej je škôlka od roku 1995.

Boli sme stvorení na dosiahnutie majstrovských výsledkov, aby sme konali dobro na tejto maličkej planéte. Pri uvedomení si tohto faktu vieme , že máme v rukách dieťa s neskutočným potenciálom. Ale čo s tým. Vieme ho využiť, vieme ho rozvinúť? A čo ak ho v dieťati nezbadáme a v horšom prípade udusíme?“ povedala v úvode rozhovoru riaditeľka materskej školy Elena Malinová. V starostlivosti pedagogického zboru je 95 detí vo veku od dvoch do siedmich rokov.

Medzi priority materskej školy patrí formovanie osobnosti nielen po stránke telesnej, ale i duševnej. „Chceme rozvíjať kľúčové kompetencie chápané ako všeobecnú schopnosť, ktorej podstatou sú vedomosti, skúsenosti, hodnoty a dispozície človeka charakterizované jeho využívaním vzdelávania v oblasti zdravotnej výchovy a hudobno-dramatickej výchovy a naučiť sa chrániť životné prostredie cez každodenné pozorovanie, skúmanie, prežívanie prírodných procesov v záhrade a lese,“ povedala Malinová.

Riaditeľka pokladá za veľmi dôležité získať si dôveru rodičov a poskytovať im výchovné poradenstvo. V našom regióne je potrebné prihliadať i na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa, personalizovať edukačný a výchovný proces a chrániť práva dieťaťa. Inovatívne metódy používania didaktickej techniky, interaktívnych tabúľ v každej triede, ale aj iných pomôcok ako napríklad svetelná kocka, zvyšujú kvalitu a intenzitu predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

Ohliadnutie sa za minulým rokom poznačeným pandémiou býva rozporuplné. V škôlke na Možiarskej ulici to však zvládli. „Tým, že sme mali veľmi dobre nastavené hygienické pravidlá v čase pandémie, nemali sme zatvorené triedy z dôvodu karantény zamestnancov a detí. Preberali a odovzdávali sme deti pri vstupe do budovy. Pracovali sme s deťmi prezenčne, priemerne prítomných cez 50 percent detí. Výstupy z určitých edukačných aktivít sme nahrávali a posielali rodičom cez sociálne siete,“ priblížila fungovanie počas pandémie Malinová.

Materská škola pracuje na projekte Lesná pedagogika v spolupráci s lesnými pedagógmi TANAP-u a zamestnancami mestských lesov. Organizuje ročné prehliadky detí v recitácii Malý recitátorik v spolupráci s Janou Schönovou z Mestskej knižnice Kežmarok. Materská škola aplikuje využívanie vážnej hudby do edukácie detí predprimárneho veku, ktorej výsledkom boli hudobno-dramatické predstavenia v Kine Iskra.

Od septembra má materská škola stanovenú kapacitu 103 detí. Neľahká no úspešná, bola pre nich i kompletná rekonštrukcia. „Máme nové okná, zateplenie, vykonala sa prístavba piatej triedy, nových herných a cvičebných zostáv v školskej záhrade. Jedinečná je blízkosť potoka a stromov v nehlučnom prostredí blízko centra mesta. Chystáme sa na rekonštrukciu elektrorozvodov,“ povedal riaditeľka.

Ak k nám deti prichádzajú zo silných a zdravých funkčných rodín, našu prácu to robí ľahšou. V opačnom prípade to robí našu prácu oveľa dôležitejšou,“ zakončila rozhovor výzvou Malinová.

Patrícia Rozgonyiová