Aktuality

Dnes si pripomíname Svetový deň rádiológie Priekopníkom odboru na Slovensku bol MUDr. Vojtech Alexander

ilustračný obrázok

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., člen skupiny AGEL, je úzko spätá s priekopníkom a zakladateľom nového vedného odboru rádiológie na Slovensku, MUDr. Vojtechom Alexandrom. V súčasnosti nemocnica pracuje s najmodernejšími prístrojmi tohto odboru. Moderné a zrekonštruované priestory sa môžu pochváliť špičkovým RTG a CT prístrojom.

 MUDr. Vojtech Alexander sa narodil 30. mája 1857 v Kežmarku. O devätnásť rokov neskôr sa rozhodol pre štúdiá na lekárskej fakulte Univerzity Petra Pázmányho v Budapešti. Po štúdiu sa vrátil do rodného Kežmarku, kde začal so svojou lekárskou praxou. V časti Kežmarského hradu si zriadil provizórnu operačku a ošetrovňu. Vynaložil veľké úsilie pri organizovaní finančných zbierok, vďaka ktorým sa začali v roku 1900 budovať základy kežmarskej nemocnice. Mesto odkúpilo neďaleko rieky Poprad budovu hotela a adaptovalo ju na nemocnicu.

Spolok spišských lekárov a lekárnikov dal súhlas na uvoľnenie finančných prostriedkov, vďaka ktorým bol koncom roka 1897 na Slovensku nainštalovaný prvý röntgenový prístroj. Objednávateľom prístroja od firmy Reiniger Gebert und Schall z Erlangenu bol MUDr. Vojtech Alexander,  čím sa zaslúžil o dodanie jedného z prvej série továrensky vyrobených röntgenových aparátov. Spočiatku MUDr. Vojtech Alexander röntgenoval kvety, mušle, krtov, salamandry a zvieracie zárodky. Začiatkom roka 1898 zröntgenoval pravú ruku svojmu priateľovi, Pavlovi Stenczelovi. V tom čase trvalo vyhotovenie snímky približne 5 minút.

„Dnes máme aj v našej nemocnici k dispozícii najmodernejšie rádiodiagnostické príslušenstvo. Samotné vyhotovenie snímok sa s technologickým progresom zredukovalo na niekoľko sekúnd. Nový digitálny RTG prístroj so stropným závesom motorického stojana RTG lampy a výklopným vertigrafom umožňuje lepšie ovládanie prístroja a manipuláciu s pacientom. Prístroj má taktiež možnosť vytvárania jedného obrazu, v ktorom sú spojené viaceré snímky. To je prínosom najmä pri ortopedických indikáciách na zobrazenie celej chrbtice pri skoliózach u detí a na zobrazenie dlhých kostí. Výhodou nového RTG prístroja je vyššia kvalita obrazu, nižšia radiačná záťaž a možnosť úpravy obrazu v post processingu. Pracovisko je prepojené s informačným systémom nemocnice a výhodou je aj samozrejmá archivácia obrazov systéme PACS,“ informuje vedúci rádiologický technik kežmarskej nemocnice Bc. Marián Ksiažek.

„Na CT pracovisku kežmarskej nemocnice sa vykonáva široké spektrum vyšetrení hlavy, hrudníka, abdomenu a malej panvy, vyšetrenia pohybového aparátu a vyšetrenia ciev. Konvenčná diagnostika  ochorení tráviacej trubice ustupuje do úzadia, v popredí sú endoskopické metódy a nové metodiky počítačovej tomografie CT kolonoskopia  s virtuálnym zobrazením a CT enterografia. Prevažnú časť kontrastných vyšetrení tvorí diagnostika nádorových ochorení a stagingové vyšetrenia pri onkologických ochoreniach. Dôležitou súčasťou v spektre vyšetrení sú angiografické vyšetrenia. Je dôležité, aby pacient neprijímal potravu najmenej 6 hodín pred CT vyšetrením. Jeden až dva dni pred daným vyšetrením, by mal prijímať len ľahkú stravu,“ dodáva vedúci rádiologický technik.

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková

Hovorkyňa skupiny AGEL SK

martina.pavlikova@agel.sk

+421 911 169 377