Aktuality

Do práce na bicykli

Sadni na bicykel a zachráň svet! S touto výzvou odštartovala v úvode marca kampaň Do práce na bicykli, ktorá je najväčším podujatím propagujúcim udržateľné formy dopravy na Slovensku.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo dopravy a výstavby SR spolu s Občianskou cykloiniciatívou Banská Bystrica, organizačným a odborným garantom súťaže a nadväzuje na vlaňajší rekordný ročník, v ktorom sa do ulíc 99 slovenských miest vydalo takmer 12 700 registrovaných súťažiacich v 3 779 tímoch. Kampaň je predovšetkým zameraná na zníženie podielu automobilovej dopravy v centrách slovenských miest a obcí a jej cieľom je vytvorenie podmienok pre bezpečný pohyb cyklistov, chodcov a používateľov verejnej osobnej dopravy.

Už 7. ročník súťaže sa uskutoční od 1. do 31. mája, kedy dvoj- až štvročlenné zaregistrované tímy z jednotlivých firiem, inštitúcií a škôl budú počas tohto mesiaca dochádzať do práce, do školy na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému na webovej stránke dopracenabicykli.eu.

Tím môžu tvoriť zamestnanci z rovnakej firmy alebo inštitúcie (všetci členovia sú zamestnancami jednej firmy alebo inštitúcie so sídlom alebo pracoviskom v Kežmarku, alebo majú v Kežmarku trvalé alebo prechodné bydlisko), alebo študenti z rovnakej školy, ktorí v deň začiatku kampane, t. j. 1. mája dosiahnu vek minimálne 15 rokov. V prípade, že je vek súťažiaceho nižší ako 15 rokov, je povinný jazdiť do školy/škôlky v doprovode osoby staršej ako 18 rokov.

Registrácia tímov prebieha najneskôr do 7. mája na prihlasovacom online formulári uverejnenom na webovom portáli dopracenabicykli.eu s uvedením požadovaných povinných údajov.

Lokálnym koordinátorom za mesto Kežmarok je Dávid Cintula (david.cintula@kezmarok.sk, 0940 510 532)

Dávid Cintula