Aktuality

Dotačný program Nadácie EPH “Zo života 2021“

ilustračný obrázok

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby, Vyšný mlyn 13, 060 01 Kežmarok získalo v rámci programu „Zo života 2021“ od Nadácie EPH finančný dar v celkovej výške 4 500,- €. Hlavným cieľom tohto projektu bolo zvýšiť kvalitu života seniorov bývajúcich na dvojlôžkových izbách, a to osadením deliacich textilných zásten. Zabezpečením textilných zásten na dvojlôžkové izby sa zvýšil pocit súkromia klientov obývajúcich tieto izby. Z bezpečnostných dôvodov sme volili textilné závesy montované na stropnej koľajničke, tak aby zástena netvorila bariéru pri pohybe klienta. Klient, alebo personál si v prípade potreby môže túto zástenu jednoducho stiahnuť, alebo roztiahnuť. Zásteny budú využívané klientmi, alebo personálom pri realizovaní hygieny, v prípade návštevy na izbe, prípadne len tak, keď budú chcieť mať pocit súkromia. Zásteny sú vyrobené z kvalitnej tkaniny, pri roztiahnutí nepôsobia rušivo a esteticky dotvárajú priestor izby. Ďakujeme Nadácii EPH za podporu nášho projektu a zlepšenie kvality života seniorov na dvadsiatich-šiestich dvoj-lôžkových izbách v zariadení.

Mgr. Marcela Ištocyová

riaditeľka ZPS a ZOS

Galéria