Aktuality

Ekumenická aktivita v Kežmarku spája veriacich v modlitbách za naše mesto

Ekumenizmus je snahou o zjednotenie všetkých cirkví, v užšom zmysle len kresťanských cirkví sveta. Mesto Kežmarok bolo v minulosti svedkom mnohých cirkevných sporov, ale dočkalo sa i spoločných záujmov, ktoré vyústili do ekumenických aktivít.

Pred štyrmi rokmi sa stretli gréckokatolík Peter Bajus a evanjelik Mikuláš Lipták. „Stretnutie inicioval Peter Bajus, ktorý práve prišiel z podujatia v Levoči, kde sa konala kajúcna tryzna, ktorá je smútočnou slávnosťou s modlitbou za odpustenie krívd kresťanov voči židom. Podujatie ho vtedy tak oslovilo, že chcel niečo podobné uskutočniť aj v Kežmarku,“ spomína na počiatky tohto spoločenstva Lipták.

Spoločenstvo sa rozrástlo aj o rímskokatolíkov a ako sám Lipták dodáva, pribudli aj ľudia, ktorí mali srdce horiace pre modlitbu za vzájomné odpustenie a zbúranie múrov. Stretnutia sa organizujú každé dva týždne v piatok o siedmej večer, na ktorých spolu chvália Boha, modlia sa, zhovárajú a prosia o požehnanie mesta a jeho predstaviteľov, ako i za celkový rozvoj. Myšlienka spoločných modlitieb rástla, a tak sa pripájali aj ostatné spoločenstvá, na čo si Lipták spomína: „Donedávna šlo o aktivitu zdola, alebo zo stredu, keďže sme sa stretli zástupcovia jednotlivých spoločenstiev, ale vďaka milostivému Bohu, ktorý vypočul naše modlitby, sa postupne pridali aj správcovia cirkví v Kežmarku.“

Ekumenické spoločenstvo v Kežmarku je momentálne neformálnym spoločenstvom, ktoré má počas roka dôležitú úlohu najmä pri organizovaní každoročných ekumenických pobožností. Na ostatných cirkevných, ale i mestských podujatiach sa členovia spoločenstva zúčastňujú taktiež neformálne. V roku 2017 sa program majúci znaky kajúcnej tryzny uskutočnil aj v Kežmarku. Boli na ňu pozvaní mnohí ľudia a odzneli aj zaujímavé prednášky na tému odpustenia a zjednotenia. Podobnou ekumenickou aktivitou je i spoločná úvodná bohoslužba v drevenom artikulárnom kostole počas Dňa kultúry a stretávania, organizovaná Spolkom karpatských Nemcov.

„To, že si kňazi rozumejú, a to, že sa majú radi, je skutočne Boží sen, za ktorý sa Ježiš pred dvetisíc rokmi modlil slovami, aby jedno boli, ako my sme jedno,“ zhodnotil situáciu v Kežmarku Lipták. Stretnutia sa začínajú spoločnými chválami a vždy ju vedie jeden zo spoločenstva. Pre mnohých sú tieto spoločné stretnutia obohatením. V ďakovaní a prosbách sa nezabúda ani na mladých, závislých od drog či gemblerov.

Ovocie spoločných modlitieb Lipták vníma na osobnej skúsenosti, ktorá sa mu stala. „Požehnanie od Boha som na vlastné oči videl napríklad včera, keď za mnou do práce prišiel jeden mladý muž, ktorý prestal piť alkohol a prestal s hraním na automatoch. Povedali by sme predtým, že to bol beznádejný prípad, alebo otrok svojej závislosti, no pre Boha ani toto nebolo prekážkou a skrze Jeho milosť mohlo nastať takéto obrátenie. Je to Boží aj náš sen,“ opísal nám svoju skúsenosť Lipták. Spoločné stretnutia na rôznych ekumenických aktivitách nášho mesta prinášajú priateľstvá a výmenu skúseností, problémov či vypočutých modlitieb je pre mnohých obohatením.

Ondrej Miškovič