Aktuality

Goralik si pripomenie 30 rokov od svojho založenia

20

Folklórny súbor vznikol v decembri 1991 pod vedením vedúcej Terézie Klemparovej, ktorá súbor viedla 20 rokov.

Terézia Klempárova zbierala, zachovávala ľudové tance, hry a piesne goralského etnika. Tak vytvorila mnoho krásnych choreografií či pásiem podtatranskej oblasti, s ktorými súbor získal mnoho ocenení na okresných, krajských a celoslovenských súťažiach i festivaloch. Súbor viackrát reprezentoval nielen kraj, ale aj štát za hranicami Slovenska.

„V roku 2011 som súbor prebrala ja a snažím sa naďalej pokračovať v týchto šľapajach. Detský folklórny súbor Goralik navštevujú deti od štyroch do pätnástich rokov nielen z Kežmarku, ale aj z okolitých dedín. Spolu sme za 30 rokov existencie súboru precestovali a prezentovali náš folklór v krajinách ako je Nemecko, Poľsko, Česko, Švajčiarsko, Srbsko, Maďarsko, Taliansko, Španielsko, Francúzsko, Ukrajina, Litva, Estónsko, Fínsko, Macedónsko,“ konštatuje vedúca folklórneho súboru Ľudmila Vdovjaková. Naďalej mladí folkloristi a ich choreografi dúfajú, že sa im za priaznivej epidemiologickej situácie podarí budúci rok opäť vycestovať na celoeurópsky festival Europeade do Litvy, na ktorý sa deti veľmi tešia. Spoznajú kultúru inej krajiny, nadviažu kontakty s inými súbormi a v neposlednom rade ukážu, čo vedia a čo ich napĺňa.

„Počas leta ste náš súbor mohli zahliadnuť na Kežmarskom Festivale za euro a koncom augusta aj na dni rodiny v kynologickom centre v Kežmarku,“ konštatuje Vdovjaková. Tréningy súboru realizujú v priestoroch telocvične Základnej školy Grundschule Hradné námestie pod hlavičkou Základnej umeleckej školy Antona Cígera, pod ktorú už pár rokov patria.

Za normálnych okolností tréning prebieha prezenčnou formou, začína rozcvičkou skupiny a rozohriatím hrou. Pokračuje nácvikom alebo opakovaním jednotlivých tanečných prvkov a motívov, neskôr sa nacvičujú choreografie a pásma potrebné k vystúpeniam. Pri speváckych nácvikoch sa začína hlasovou rozcvičkou a pokračuje nácvikom jednotlivých piesní. „Počas pandémie, kedy bolo všetko zatvorené, sme tréningy realizovali cez internet, pomocou videohovoru, na ktorý sa deti z domu prihlásili. Takto sme sa aspoň trochu videli, niečo si aj potancovali, ale hlavne sme udržali aspoň takýmto spôsobom medzi sebou kontakty,“ povedala Vdovjaková. Výhodou takéhoto vyučovania podľa nich bolo, že sa dá viac sústrediť na jednotlivca a vedia odkonzultovať prípadné chyby pri prevedení, kdežto pri skupinovej výučbe prezenčnej formy je to omnoho náročnejšie. „Aj tak dúfam, že sa k výučbe cez internet už nebudeme musieť vrátiť, lebo kontakt medzi deťmi v skupine je veľmi dôležitý,“ konštatovala Vdovjaková.

Okrúhle a významné výročie súbor plánuje osláviť podľa vývoja pandemickej situácie. Budeme Vás o ňom informovať na webstránke mesta a sociálnych sieťach.

Ondrej Miškovič

Text pod foto: Goralské tradície, kroje a hlavne spevy i tance detí hravo zvládajú pod vedením pedagógov.