Aktuality

Gymnazisti podporili lesnú zver zberom suchého pečiva

V januári bolo v našich lesoch dostatok snehu a pre zver to znamenalo stav núdze, keď jej bolo treba pomôcť prežiť toto obdobie. Zbierka suchého pečiva gymnazistov bola veľmi nápomocnou iniciatívou v týchto chladných dňoch.

Riaditeľka Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku Daniela Mihóková spolu s pedagogičkou Dušanou Slovíkovou boli oslovené Ondrejom Jankurom s prosbou zorganizovať zbierku suchého pečiva pre lesnú zver po vianočnom období. Zbierkou šiestich plných vriec tak vďaka gymnazistom putovalo do našich lesov 50 kg pečiva, ktoré sa dá použiť pri prikrmovaní zvery.

„Momentálne je vyhlásený stav zvýšenej núdze, to znamená, že poľovníci a lesníci majú povinnosť túto zver prikrmovať jadrovým krmivom, objemovým krmivom, alebo aj pečivom, ako i všetkým možným, čím sa dá zver v tomto období prikrmovať,“ spresnil Jankura, ktorý sa tiež vyjadril, že takéto aktivity mládeže by privítali aj iní poľovníci. „Takýmito zbierkami mládež získa bližší vzťah k prírode,“ doplnil.

V našom meste sa už pravidelne organizujú viaceré poľovnícke akcie. V marci sa konajú chovateľské prehliadky, mnohým sú tiež známe Dni svätého Huberta.

Ondrej Miškovič