Aktuality

Hniezdna sezóna bocianov v Kežmarku

Prvý čiernobiely operenec bol videný v hniezde pri Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby (ZPS a ZOS) prvého apríla. Dostal meno Hugo a po týždni sa k nemu pripojila partnerka. Situáciu bocianích hniezd sledujú dobrovoľní pozorovatelia.
Počas apríla obsadili bociany v Kežmarku ešte dve hniezda, ktoré nájdeme v areáli Poľnohospodárskeho družstva podielnikov Kežmarok a na budove Hotelovej akadémie Otta Brucknera. Tu sa objavil bocian desiateho apríla. V areáli družstva pristál v hniezde štvrtého apríla. Prvý do hniezda prilieta bocian, neskôr v ňom vídať kompletný pár. V najbližšom čase môžeme očakávať znášku mláďat. „Pred desiatimi rokmi bol bocian biely ohrozeným druhom, dnes už tomu tak nie je. V lokalite Zlatná nad Richtárovou dolinou už viac rokov hniezdi jeden vzácny pár bociana čierneho,“ hovorí pozorovateľ bocianov Jozef Cigal.
Minulý rok sa bocianom najviac darilo v areáli družstva. Vyliahli sa až štyri mláďatá, ktoré zostali pre neprístupnosť hniezda neokrúžkované. Tento rok v apríli už bol pár videný počas párenia, samica má krúžok s konkrétnym číslom. Hniezdo na hotelovej akadémii stojí od roku 2017. Striedavo bolo obsadené, niekedy iba bocianím samcom. V roku 2020 sa vytvoril náhradný pár v polovici mája.
V roku 1971 bolo v Kežmarku jedno bocianie hniezdo. Nachádzalo sa na terajšej Hviezdoslavovej ulici. Po oprave strechy a komína hniezdo zaniklo. Bociany postavili nové hniezdo na budove oproti redute. Scenár so zánikom hniezda sa zopakoval. Pár operencov sa nevzdával a nové hniezdo si postavil v areáli stolárstva na Baštovej ulici. Po asanácií hniezdo zaniklo. Bociany sa presťahovali na stĺp elektrického vedenia pri ZPS a ZOS. Pred minuloročnou hniezdnou sezónou sa hniezdo presunulo o niekoľko metrov na nový stĺp. Obydlie na podložke samostatného stĺpu sa páru zjavne páči, keďže sa doň vrátili i tohto roku. „Je obdivuhodné, že jeden bocianí pár si trikrát postavil nové hniezdo,“ dodáva Cigal.
Viac informácií nájdete na stránke www.bociany.sk, kde je možnosť pozerať online prenos z hniezd či si jedno adoptovať. Stránka mapuje výskyt bociana bieleho na celom Slovensku.
Patrícia Rozgonyiová