Aktuality

Hodnota Vianoc sa nemení

Ilustračný obrázok

Slávime vianočné sviatky narodenia Ježiša Krista. Pred 2000 rokmi prišiel Boží Syn na svet v betlehemskej maštali.

 Matka Mária ho uložila do jasieľ – do válova, kde sa zvieratám podáva potrava. Prví, ktorí ho navštívili, boli jednoduchí pastieri. Boh prevracia kategórie sveta. Spása prichádza k tým, ktorí sú v očiach tohto sveta slabí, bezvýznamní, všední, priemerní, neznámi, cudzinci. Prichádza na miesta, kde podľa ľudských kritérií nemá čo hľadať. Prihovára sa ľuďom, ktorých spoločenská etiketa prikazuje obísť. Spôsob, akým slávime Vianoce, o nás prezrádza, či si túto pravdu uvedomujeme.

Terajší Svätý Otec František nám o význame Vianoc pripomína: „Narodením v jasliach sám Boh začína jedinú skutočnú revolúciu, ktorá môže dať nádej a dôstojnosť vydedeným a odvrhnutým: revolúciu lásky, revolúciu nežnosti. Z jaslí Ježiš ohlasuje, mierny, ale mocným spôsobom potrebu zdieľania s chudobnými ako cestu k ľudskejšiemu a čoraz bratskejšiemu svetu, v ktorom nik nie je vylúčený či marginalizovaný.“

Milí spoluobčania, milí bratia a sestry, začnime okolo seba šíriť revolúciu lásky a nežnosti. Slovenčina na vyjadrenie slova „milosrdenstvo“ použila dve slová: „milé“ a „srdce“. Prejavme svoje milé srdce k druhým ľuďom a to nielen na Vianoce. Keď slávime sviatky narodenia Božieho Syna, vždy sa v nás prebudí spomienka na čas, keď sme boli ešte deťmi. Urobte to aj teraz, keď čítate tieto riadky. Zastavte sa a zaspomínajte na Vianoce Vášho detstva. Pripomeňte si tú jednoduchosť a radosť, ktorú ste prežívali na Štedrý večer. Ako ste sa tešili z drobných darčekov, ako vo Vašej rodine vládla zbožná atmosféra modlitby, pokoja a radosti. Preneste ju aj teraz do Vašej domácnosti. Nezáleží na tom, v akej štýlovej farbe máte vyzdobený stromček, či celú domácnosť. Tá sa môže zakaždým meniť, alebo roky zostať tá istá. Ako máte však vyzdobené Vaše srdce?

František Trstenský,

rímskokatolícky farár a dekan v Kežmarku