Aktuality

Ihrisko Žihadielko spojilo Kežmarčanov

Hlasovanie o detské ihrisko na stránkach spoločnosti Lidl sa začalo 13. januára a skončilo sa 29. februára. V rokoch 2016 až 2019 postavila táto spoločnosť 40 ihrísk v celkovej hodnote takmer 3,5 milióna eur. Žihadielko vyvolalo pozitívny ošiaľ a dokázalo zjednotiť mnohé mestá, medzi ktorými v jednom týždni najviac nových hlasujúcich mal práve Kežmarok.

V roku 2020 bola účasť v súťaži ponúknutá všetkým slovenským mestám bez ohľadu na to, či sa v nich vyskytovala Lidl predajňa potravín. V termíne do 30. novembra 2019 mali samosprávy oslovených miest a mestských častí zvážiť, či majú k dispozícii vhodný pozemok na realizáciu ihriska a či sa do projektu zapoja. Počas tohto obdobia prejavilo záujem zúčastniť sa na súťaži 93 z celkovo 179 oslovených lokalít. Kežmarok na túto súťaž poskytol pozemok na Ulici Nižná brána. „Lokalita bola vybraná z dôvodu, že ihriská v tejto časti mesta obsahujú predovšetkým pôvodné prvky a plocha rozmerovo vyhovovala podmienkam súťaže, ktoré stanovil jej vyhlasovateľ,“ povedala vedúca oddelenia územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku Eva Kelbelová.

V tomto roku sa uskutočnil posledný ročník projektu Žihadielko, a preto sa organizátori rozhodli poskytnúť rovnaké šance všetkým zapojeným bez ohľadu na počet obyvateľov daného mesta či mestskej časti. Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov bola v roku 2020 iba jedna súťažná kategória. Ihrisko Žihadielko vyhralo 10 súťažiacich miest s najvyšším počtom hlasov.

Iniciátorom mnohých aktivít na sociálnej sieti bol Dominik Suchanovský, ktorému poskytlo mesto pomocnú ruku v aktivizácii občanov a inštitúcií. Kežmarok aj napriek veľkej snahe v tejto súťaži neuspel. Viac ako 100-tisíc hlasov je však dôkazom, že ľudia v Kežmarku sa dokážu spojiť pre dobrú vec. Jednou z hlasujúcich Kežmarčaniek bola aj Veronika Fiasová, ktorá čas venovaný hlasovaniu zhodnotila slovami: „Je krásne vidieť, ako sa vedia ľudia spojiť a bojovať za jednu vec.“

Otázkou ostáva, čo s pozemkom, na ktorom malo ihrisko Žihadielko stáť. Riešení je hneď niekoľko, od hľadania ďalších takýchto súťaží po čerpanie participatívneho rozpočtu mesta v tejto oblasti. Participatívny rozpočet je procesom dobrovoľnej, priamej a univerzálnej demokracie, v rámci ktorej môžu obyvatelia určitého miesta či oblasti alebo členovia komunít, združení a verejných či neverejných inštitúcií diskutovať a rozhodovať o využití časti rozpočtu a o jeho výdajovej alebo príjmovej stránke. Ide o nástroj zapojenia verejnosti do procesu rozhodovania cez formu tvorby konkrétnych projektov, ich výber, voľbu a následný monitoring. V roku 2019 bolo čerpanie participatívneho rozpočtu v hodnote 11 044,27 eur a na tento rok je čerpanie nastavené až na 15-tisíc eur. „Pozemok je mestský, tak sa tam dá urobiť ihrisko rôznymi spôsobmi, ak aj nevyšlo Žihadielko. Samozrejme, treba si na to sadnúť a pripraviť to legislatívne aj vecne,“ doplnila Kelbelová, ktorej oddelenie zároveň aj posudzuje žiadosti o čerpanie participatívneho rozpočtu mesta.

Ondrej Miškovič