Aktuality

Imricha Thökölyho budeme stretávať pred Kežmarským hradom

Pred historickým kežmarských hradom vyrastie jazdecká socha Imricha Thökölyho. Prinášame Vám rozhovor s generálnou konzulkou Maďarska Ágotou Hetey.

 

Mohli by ste sa v krátkosti predstaviť čitateľom?

Od marca 2020 vediem Generálny konzulát Maďarska v Košiciach. Je to moje prvé poverenie ako vedúcej zastupiteľského úradu, predtým som bola vedúcou odboru Ministerstva zahraničných vecí a obchodu. Predchádzajúcu zahraničnú službu som vykonala v Bratislave ako priradená konzulka. Spolu s manželom vychováme štyri, takmer dospelé deti – traja sú vysokoškolskí študenti, najmladšie chodí ešte na gymnázium. V roku 1995 som skončila odbor všeobecné lekárstvo na Univerzite Semmelweisa v Budapešti a v roku 2004 som získala právnický diplom na Univerzite v Pécsi.

 

Ako vníma Imricha Thökölyho maďarský národ?

Knieža Imrich Thököly zohral mimoriadne dôležitú úlohu vo vývoji maďarskej štátnosti. Na konci 17. storočia, paralelne s oslobodením Uhorského kráľovstva spod tureckej nadvlády, poskytol alternatívu voči Habsburskej ríši kurucký štát. Začal sa formovať za Thökölyho a bol naplnený počas vlády jeho nevlastného syna Františka II. Rákócziho. Objavil sa s vojskom, politikmi, odborníkmi v ekonomike a intelektuálnou elitou. Protestantská a mestská šľachta Horného Uhorska, ktoré tvorili Thökölyho štát, nakoniec dokázala aj pred vtedajšou medzinárodnou verejnosťou vyjadriť svoj vlastný politický postoj. Činnosť Thökölyho splynula so zmenami v Európe a poskytla šancu Uhorsku na pokračovanie v tvorbe štátnosti. Nakoľko sa tento štátny útvar sústreďoval na Horné Uhorsko, dnešné územie Slovenska, my Maďari a Slováci, oprávnene hľadíme na Thökölyho ako na spoločnú, historicky určujúcu osobnosť. Vďačiť môžeme protihabsburským bojom vedeným kurucmi za to, že sa nakoniec neuskutočnilo ponemčenie v Uhorsku žijúcich ľudí a národov.

 

Kedy vznikla myšlienka sochy Imricha Thökölyho pred kežmarským hradom?

Myšlienka vytvorenia jazdeckej sochy vznikla prvýkrát z miestnej iniciatívy. Na tomto základe som požiadala o stretnutie pána primátora Jána Ferenčáka, ktorý ma ubezpečil, že pre kežmarských občanov je dôležité uchovanie pamiatky kniežaťa Imricha Thökölyho, kežmarského rodáka. Už aj v rámci znovupochovania kuruckých vodcov pred 115 rokmi trvali na tom, aby Imrich Thököly našiel miesto posledného odpočinku v Kežmarku, pričom ostatní spočinuli v košickom Dóme. Počas mojej návštevy v Kežmarku sme sa zhodli, že umiestnenie jazdeckej sochy pri kežmarskom hrade bude dôstojným spôsobom spomienky na veľkého rodáka mesta. Vlani v novembri, keď som prijala pána primátora na generálnom konzuláte, sme podpísali dohodu o spolupráci upravujúcu úlohy strán. Generálny konzulát, na náklady maďarského štátu, dá vyhotoviť bronzovú jazdeckú sochu a zabezpečuje prepravu umeleckého diela na miesto postavenia. Mesto Kežmarok zabezpečí vhodné miesto, upraví terén a okolie budúceho umeleckého diela a vybuduje podstavec sochy.

 

Kedy by sme sa mohli dočkať odhaľovania sochy?

Výročie narodenia aj úmrtia kniežaťa je v septembri, 115. výročie jeho znovupochovania v Kežmarku bude v októbri. Memorandum stanovuje pre odhaľovanie sochy október 2021. Odhaľovanie v tomto prípade znamená nielen samotný akt, ale aj to, že Generálny konzulát Maďarska ju bezplatne dáva do vlastníctva mesta Kežmarok.

V zmysle jednaní s pánom primátorom by k slávnostnému odhaľovaniu mohlo dôjsť so sprievodným kultúrnym programom, ak to dovoľuje pandemická situácia, ktorými by sa dalo prezentovať kúsok maďarskej kultúry a gastronómie kežmarským občanom a návštevníkom prichádzajúcim do mesta.

Ondrej Miškovič