Aktuality

Jazda na bicykli má taktiež svoje pravidlá

Novelou zákona o cestnej premávke došlo k miernemu poľaveniu z povinností cyklistov, avšak stále je ich dosť, ktoré sú cyklisti povinní dodržiavať.

Spomínaná novela zákona zrušila okrem iného povinnosť cyklistu, ak má viac ako 15 rokov, nosiť prilbu a reflexné prvky mimo obce. „Napriek tomu odporúčame, aby každý cyklista vo vlastnom záujme používal ochrannú prilbu počas jazdy v obci ako aj mimo nej. Povinnosť chrániť si hlavu ochrannou prilbou sa však vzťahuje na prepravované osoby na pomocnom sedadle na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy, v prívesnom vozíku určenom na prepravu detí a na detskom bicykli pevne spojeným tyčou s vodiacim bicyklom,“ doplnil praktickou radou Štefan Šipula, náčelník Mestskej polície Kežmarok.

Cyklista by nemal zabúdať ani na to, že každý bicykel musí byť počas jazdy za zníženej viditeľnosti vybavený reflexnými prvkami, osvetlením vpredu a vzadu. Táto povinnosť platí v obci aj mimo nej. Každý cyklista by sa mal vo vlastnom záujme riadiť heslom vidieť a byť videný. „Často vidíme cyklistov, ktorí počas jazdy na bicykli telefonujú alebo počúvajú hudbu. Ak už je potrebné telefonovanie, tak je vhodné používať systémy voľných rúk, tiež známy ako handsfree. Počúvanie hudby počas jazdy na bicykli je spojené s tým, že sa odpútava pozornosť cyklistu a nedostatočne vníma cestnú premávku okolo seba a napríklad nepočuje prichádzajúce vozidlo, čo môže spôsobiť kolíziu,“ dopĺňa Šipula. Platí aj to, že cyklista môže pred jazdou na bicykli požívať alkoholické nápoje. V takýchto prípadoch platí pre cyklistu hranica menej ako 0,5 promile teda 0,24 miligramov na liter. Každý cyklista musí sám vedieť posúdiť, či je schopný zodpovedne viesť bicykel po požití alkoholických nápojov. Musí si však uvedomiť, že ak by došlo pri kontrole k zisteniu, že cyklista nafúkal viac ako 0,48 miligramov na liter, teda viac ako jedno promile, bude posudzovaný ako vodič, ktorý riadil vozidlo pod vplyvom alkoholu so všetkými následkami.

V nasledovných bodoch chceme upriamiť pozornosť na zmeny v zákone a na to najpodstatnejšie, čo platí pre jazdenie na bicykli. Pozrieme sa na porušenia, s ktorými sa príslušníci mestskej polície stretávajú najčastejšie:

– na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov a ak táto nie je, tak za sebou pri pravom okraji vozovky a ak sa neohrozia chodci, tak cyklista smie jazdiť po pravej krajnici,

– na jednomiestnom bicykli nie je dovolená jazda viacerým osobám,

– iba osoba staršia ako 15 rokov môže viesť osobu mladšiu ako 10 rokov na pomocnom sedadle na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy, v prívesnom vozíku určenom na prepravu detí a na detskom bicykli pevne spojeným tyčou s vodiacim bicyklom,

– cyklista môže obchádzať stojace vozidlo aj sprava,

– osoby mladšie ako 10 rokov smú jazdiť po chodníkoch,

– osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby na ňu riadne dozerala a zodpovedá za dodržiavanie príslušných povinností touto osobou,

– cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozoval iných účastníkov cestnej premávky,

– ak je zriadená cestička pre chodcov a cyklistov označená príslušnou dopravnou značkou, cyklista nesmie ohroziť chodca,

– cestičku pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke skateboarde alebo na inom obdobnom športovom vybavení, avšak iba vtedy, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov.

Veríme, že aj takáto skrátená forma prehľadu povinností a odporúčaní, pripravená mestskou políciou, prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cyklistov a ostatných účastníkov cestnej premávky v našom meste.

Ondrej Miškovič