Aktuality

Je možné umením meniť svet?

Vo výstavnej sieni na hlavnom námestí 64 sa 13. januára uskutočnila vernisáž ďalšej výstavu, tentoraz s názvom Umením meníme svet, ktorá patrila študentom Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku.

„Kreativita, nadanie, tvorba, nápaditosť, talent, to všetko a omnoho viac spája ľudí, ktorí sa rozhodli svoj životný štýl a spôsob bytia podriadiť umeniu. Hovorí sa, že umenie nie je chlebom, ale vínom života,“ týmito slovami otvorila vernisáž riaditeľka Školy umeleckého priemyslu Marta Perignáthová a  pokračovala: „Sme hrdí na to, že zameranie našej školy môže oponovať tomuto tvrdeniu a  ponúka širokospektrálne uplatnenie v umeleckom priemysle, po ktorom je čím ďalej, tým väčší dopyt.“ Návštevníci výstavy Umením meníme svet môžu vidieť ukážky tvorby študenti v  podaní malých tematických kolekcií, ktoré odrážajú ich činnosť v  rámci jednotlivých odborov. Ide o diela aktuálnych študentov, ale aj výber zo školských archívov. Umelecké vyhotovenie mnohých diel v  sebe snúbi kreativitu a  štýl, ktoré bezpochyby patria do umelcovej duše. Z fotografickej tvorby je k dispozícii časť z cyklu čiernobielej fotografie, znázorňujúcej minimalizmus v architektúre. Na výstave sú aj viaceré fotografie od Filipa Mlynarčíka, ktorý svoje diela predstavil nasledovne: „Dostali sme za úlohu fotografovať architektúru, mňa práve fascinovali tieto stavby, ktoré na prvý pohľad pôsobia veľmi umeleckým dojmom a  v  očiach ľudí, ktorí prejdú okolo, vyvolajú otázky, ako kedysi mohli takúto stavbu postaviť a  kto stál za takýmto nápadom.“ Výstava ponúkla aj ukážky produktovej fotografie, ale rôzne iné kreatívne spracované témy. Návštevníci na nej môžu nájsť aj diela z odboru grafický dizajn v zastúpení návrhov na poštové známky, loga školy, priemyselné a  umelecké produkty a iné 2D grafické štúdie. Pre milovníkov maľby sú pripravené súbory diel realizované nezvyčajnými výtvarnými a  maliarskymi technikami. Ide o  abstraktné, figurálne, rastlinné či krajinárske motívy. Avšak výstava neostala len pri maľbách a  fotografiách, ale poskytla aj priestorové diela v  podobe reliéfov z  hliny či originálnej techniky falošného emailu. Priestor galérie je doplnený drevenými plastikami, ktoré odrážali talent bývalých študentov umeleckého rezbárstva a potvrdzujú podstatu zamerania školy, ktorá aj dnes poskytuje mladému človeku priestor a prostriedky na realizáciu. Výstava podľa slov riaditeľky odráža umeleckú tvorbu žiakov jednotlivých študijných odborov Školy umeleckého priemyslu v  Kežmarku. „Výberom diel citlivo odráža a  charakterizuje rukopis žiakov a pedagógov, ktorí sa snažia prostredníctvom výtvarného umenia meniť svet,“ dodala M. Perignáthová, ktorá na záver prítomným prezradila podstatu celého podujatia vetou: „Umením je možné meniť svet, čoho je dôkazom každé umelecké dielo.“ Výstava Umením meníme svet potrvá do 14. februára.

Ondrej Miškovič