Aktuality

Jemná maľba na sklo potrebuje nežnú ruku

ilustračný obrázok

História remesla je na Slovensku rozšírená od konca 18. storočia. Dnes pri tvorbe dominuje estetický aspekt a v  popredí oproti minulosti je osobnosť a originalita tvorcu. Príbeh svojej kreatívnej činnosti a vytvorenie vlastného štýlu popisuje remeselníčka Janka Balintová.

Začiatky drobnej ručnej práce bývajú rôzne. Venujú sa im od mala v rodine, vedú ich k nim starí rodičia. Niekedy samotného tvorcu nadchnú iní. Podobne to bolo aj v tomto prípade. „Remeslu maľbe na sklo som sa naučila na kurze pre kreatívne zmýšľajúcich i zručných ľudí v centre voľného času v Bratislave pred 13 rokmi. Neskôr vlastnou prácou a zdokonalením techniky som sa prepracovala k vlastnému štýlu maľby na sklo,“ hovorí dekoratérka Balintová. Pri práci využíva starú techniku moderným spôsobom. Maľuje transparentnými farbami na sklo, ktoré vytvárajú vitrážový efekt. Do maľby vnáša sakrálnu tematiku spojenú vždy s určitým významom. Inšpiráciu berie okrem iného z gotických katedrál, ktoré navštívila a preniesla cez svoje návrhy na sklo do rôznych foriem, veľkosti skla, až po úžitkovú dekoráciu bytov i sklenených ručne maľovaných šperkov.

Storočná tradícia sklomaľby presvedčila remeselníčku natoľko, že sa ju rozhodla prezentovať na EĽRO. „Chcem ju vniesť do dnešnej doby originálnym spôsobom, ktorý približujem dnešnému modernému človeku s využitím sakrálnych i ľudových motívov, aby sa slovenské kultúrne dedičstvo zachovalo aj v podobe maľovaného moderného skla,“ dodáva remeselníčka Balintová. Každý kus vytvoreného výrobku je detailne zabalený, aby bol chránený pred rozbitím a poškodením. Trvá preto niekoľko desiatok minút, kým sa finálny produkt dostane na svoje miesto v remeselnom stánku. Dôležitá je i estetická inštalácia a celkový dizajn, ktorého cieľom je návštevníka osloviť. Ten na oplátku pri predvádzaní tvorivej práce bombardoval remeselníčku otázkami. „Najčastejšie otázky boli spojené so spôsobom maľovania, ako dlho trvá namaľovanie, schnutie a pri ukážke videli priamo ako nanášam kontúry či farby na sklo,“ tvrdí sklomaliarka.

Výnimočným zážitkom sa pre ňu stal prvý a zatiaľ jediný ročník festivalu. Pred tromi rokmi spolu s ostatnými remeselníkmi predviedla to najlepšie z tvorby. „Boli naozaj majstrami svojho remesla, ktoré každý reprezentoval a ukazoval to svoje naj. A celé podujatie bolo vynikajúco zorganizované, na odbornej úrovni, s príjemnou atmosférou mesta, milých návštevníkov i ústretových organizátorov,“ spomína Balintová.

Patrícia Rozgonyiová, foto: Archív Janky Balintovej