Aktuality

Májové zasadanie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

msz

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Kežmarku zasadali 27. mája v priestoroch Mestského kultúrneho strediska a na pláne mali 19 bodov, medzi ktorými nechýbala správa o plnení uznesení či personálne zmeny.

Úvodné slovo patrilo zhodnoteniu aktivít primátora mesta Jána Ferenčáka. Medzi prvými bodmi v programe bol stav plnenia uznesení vydaných mestským zastupiteľstvom, ktoré zhodnotil hlavný kontrolór Ondrej Teraj. V priebežnom plnení ostáva 12 uznesení od roku 2017.

Poslanci schválili presun 1 429 189, 82 Eur do rezervného fondu za rok 2020. Personálne zmeny nastali v komisiách zriadených pri mestskom zastupiteľstve. Novovymenovaný riaditeľ Nemocnice Dr. Vojtecha Alexadra v Kežmarku František Lešundák si po schválení zastupiteľstvom tak na najbližšej komisii zdravotníctva zasadne už ako jej plnohodnotný člen. Primátor taktiež vyzdvihol prácu nedávno zosnulých členov komisii Terézie Semaňákovej a Milana Chomu.

Zastupiteľstvo sa dotklo i blížiacej sa letnej turistickej sezóny. Verejnoprospešným službám Mesta Kežmarok bol daný do správy bufet na letnom kúpalisku a schválený bol taktiež prenájom miesta na kežmarských cintorínoch, kde bude umiestnený sviečkomat.

 “Prosím občanov, aby využili čas na sčítanie obyvateľstva. Viac ako desať percent obyvateľov mesta ešte nie je sčítaných a môže to znamenať výpadok financií v mestskom rozpočte v nasledujúcom období,” poznamenal primátor mesta Ján Ferenčák.

Asistované sčítanie v Kežmarku vykonáva od 3. mája do 13. júna. Prvým spôsobom sčítania je sčítanie prostredníctvom stacionárneho asistenta sčítania. Stacionárny asistent svoju funkciu vykonáva na kontaktom mieste počas asistovaného sčítania v čase pracovnej doby a mobilný asistent vykonáva svoju funkciu v teréne. Určený je prioritne pre osoby, ktoré sa nemôžu zo zdravotných dôvodov sčítať na kontaktnom mieste.

V závere zazneli interpelácie poslancov a po piatich hodinách rokovania bolo zastupiteľstvo ukončené.

 

 

PhDr. Mgr. Ondrej Miškovič

oddelenie komunikácie a propagácie