Aktuality

Každý človek žijúci na zemi hľadá radosť

Blížia sa sviatky Vianoc, sviatky pokoja, lásky a života. V prvom rade sú to však sviatky radosti. Keď prežívame radosť, máme pocit, že žijeme.

Mnohí majú však skúsenosť, že radosť je ako voda v dlaniach, ktorá uteká pomedzi prsty, nemožno ju udržať. Žiť tak v ustavičnej radosti. Keby sa tento stav dal kúpiť, som presvedčený, že mnohí by do toho investovali, aj keby to bolo drahé. Ale ten Zdroj ustavičnej radosti existuje a je dostupný „všetkým ľuďom“, nie je potrebné zaň platiť striebrom ani zlatom, ani inými cennosťami toho sveta.

Keď anjel oznamuje: „Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán“ (Lk 2, 10-11); hovorí o „veľkej radosti,“ a poukazuje aj na jej zdroj: „Spasiteľ, Kristus Pán.“

Získanie tejto „veľkej radosti“ má svoju cenu – náš život. Boží Syn sa stal človekom, aby nám vrátil trvácu radosť tým, že odstráni zdroj, ktorý ju ničí – hriech. A jeho podstatou je, že človek chce žiť, prežívať stálu radosť bez Boha, mimo neho, sám zo seba, či stvorených vecí. Preto cena za pravú, trvácu radosť je náš život. Ten, ktorý odovzdáme Bohu, podriadime mu svoju vôľu, necháme sa ním viesť.

Ježiš túto pravdu medzi iným vyjadril aj slovami: „Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho“ (Mk 8,35). Pravé Vianoce sú o tomto Dare – „Spasiteľ, Kristus Pán.“

Zvolávam Božie požehnanie na nás všetkých, aby sme neustále žili pravým Duchom Vianoc – aby sme žili z nášho Pána Ježiša Krista.

Marián Sterančák, farár farnosti Ľubica