Aktuality

Kežmarčan Michal Vadrna prijal v bratislavskej katedrále archidiakonát

Na sviatok Povýšenia úctyhodného a vznešeného Kríža nad celým svetom, ktorý cirkev  slávi 14. septembra, ustanovil vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha, diakona Michala Vadrnu za archidiakona.

Obrad sa konal pri slávení archijerejskej liturgie pred malým vchodom. Michal Vadrna pochádza z nášho mesta, z farnosti Ľubica – Kežmarok. Teologické štúdiá a duchovnú formáciu absolvoval v Prešove na Gréckokatolíckej teologickej fakulte a v Kňazskom seminári blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča. Na diakona ho ustanovil vladyka Peter minulý rok, 25. mája 2019.

V dejinách cirkvi bol archidiakonom napríklad svätý prvomučeník Štefan, ako to uvádza východný liturgický kalendár. Úlohou archidiakona, ktorý stojí na čele diakonov, je posluhovať pri bohoslužbách, predovšetkým tých, ktoré vedie biskup. Ak je to potrebné, plní aj úlohu ceremoniára, tzn. človeka, ktorý usmerňuje chod liturgického slávenia pri archijerejskej liturgii a tiež usmerňuje spoluslúžiacich kňazov.

Diakon je prvým stupňom posvätného stavu a archidiakonát je hierarchickým ustanovením, vyvolením spomedzi mnohých do čela zhromaždenia. Michal Vadrna je ženatý a má tri deti. S manželkou Jankou sa venujú naplno rozrastajúcej sa rodine. „Som diakonom niečo vyše roka. Je to nádherná služba. Diakon symbolizuje anjela, pretože akoby lietal medzi nebom (svätyňou) a zemou (loďou chrámu),“ konštatuje.

Po poslednom sčítaní obyvateľstva sa ku gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku hlásilo 206 871 obyvateľov a gréckokatolícka farnosť Ľubica – Kežmarok v cirkevnom schematizme uvádza 238 obyvateľov.

Ondrej Miškovič, foto: Stanislav Gábor