Aktuality

Kežmarok navštívili európski komisári z ACES Europe

ilustračný obrázok

V dňoch 8. až 10. septembra 2021 do mesta pod Tatrami zavítali komisári z hodnotiacej komisie pri Európskej únii, ktorí v rámci kandidatúry na European Town of Sport 2022 hodnotili športové aktivity, športoviská aj športovú infraštruktúru mesta.

Získanie titulu by pre Kežmarok znamenalo posilnenie profilu ako rozvíjajúcej sa destinácie významných športových podujatí. Pomohlo by spropagovať dôležitosť zdravého životného štýlu, zvýšiť účasť na aktívnom oddychu a prilákať do mesta ďalších návštevníkov a turistov. „V Kežmarku si uvedomujeme dôležitosť posilňovania hodnôt, ktoré šport predstavuje a snažíme sa riadiť heslom, že by mal byť inkluzívny a určený pre všetkých bez rozdielu. Teším sa, že komisári mali možnosť vidieť naše športoviská v bežnom tréningovom režime. Stretli sa tiež s nadšencami športu v meste, ktorí sú tým najlepším dôkazom toho, že šport má u nás dlhodobú tradíciu,“ uviedol primátor Ján Ferenčák.

Súčasťou aplikačného procesu bola vizitácia mesta zástupcami The European Capitals and Cities of Sport Federation (ACES Europe). Po oficiálnom prijatí delegácie na čele s prezidentom Gian Francescom Lupattellim na mestskom úrade, nasledovala návšteva viacerých športovísk a športových podujatí.

Ako prvé komisári otvorili Olympiádu detí materských škôl mesta Kežmarok v priestoroch Základnej školy s materskou školou, Nižná brána 8. Delegácia si pozrela tréning družstva juniorov mestského basketbalového klubu v Mestskej športovej hale Vlada Jančeka, navštívili priestory Centra voľného času, futbalovo – atletický štadión F1, halu Focus Plus a zimný štadión. Zúčastnili sa aj tréningu lukostrelcov Kežmarského lukostreleckého klubu, kde si jednotliví komisári mali možnosť vyskúšať lukostreľbu osobne.

„Pre nás bolo skve vidieť, že hoci mesto neorganizuje obrovské športové súťaže svetového charakteru, je tu vybudovaná výborná športová infraštruktúra. Kežmarok sa snaží robiť všetko pre to, aby svojim obyvateľom umožnil čo najviac sa pohybovať, športovať a zlepšiť si kvalitu svojho života a to je najdôležitejšie,“ podelil sa o svoje pocity generálny komisár ACES Europe Hugo Alonso.

Záver návštevy patril prezentácii a obhajobe mesta ku kandidatúre na Európske mestečko športu na rok 2022. O výsledku sa rozhodne v najbližších týždňoch.

Mgr. Barbora Sosková

oddelenie komunikácie a propagácie

Galéria