Aktuality

Kežmarok nesúhlasí s optimalizáciou siete nemocníc

nemocnica

Mesto Kežmarok má výhrady k plánu optimalizácie siete nemocníc, ktorý navrhuje v rámci reformy ministerstvo zdravotníctva. S návrhom uznesenia primátora mesta súhlasila väčšina mestských poslancov na mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva.

Po oboznámení sa s návrhom reformy týkajúcej sa ústavnej starostlivosti z dielne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, na základe ktorej sa má uskutočniť optimalizácia siete nemocníc, má mesto Kežmarok vážne obavy z ohrozenia základnej a akútnej zdravotnej starostlivosti v okrese, a tým aj z ohrozenia zdravia obyvateľov v tomto regióne. Z plánov na optimalizáciu vyplýva, že z nemocnice v Kežmarku by sa malo stať zdravotné zariadenie jednodňovej a následnej starostlivosti, takzvaná komunitná nemocnica.

„Sme jednou z mála samospráv na Slovensku, ktorá neustále vyvíja nemalé úsilie v oblasti vytvárania podmienok pre poskytovanie plnohodnotnej zdravotnej starostlivosti pre svojich obyvateľov a zároveň pre obyvateľov celého okresu. Kežmarská nemocnica poskytuje presne tie služby, ktoré tento región potrebuje a na akékoľvek uberanie z nich nevidíme priestor,“ uviedol primátor Ján Ferenčák. Dňa 22. septembra 2021 zaslal ministrovi zdravotníctva oficiálny list so žiadosťou o zachovanie súčasného rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti nemocnice.

Zakladateľom Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. a tiež vlastníkom nehnuteľností, v ktorých pôsobí, je samotné mesto. Aj za jeho pomoci získala nemocnica dotácie z projektov Európske únie, ktorých udržateľnosť je reformou ohrozená. V práci na jej rozvoji pokračuje aj potom, čo do nej vstúpil strategický partner spoločnosť AGEL SK a.s.

Mesto Kežmarok v súčasnosti  dokončuje projekt Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS), ktorý realizuje v bezprostrednej blízkosti budovy nemocnice. „Zámer ministerstva zdravotníctva nepriaznivo ovplyvní aj tieto aktivity, ktorých cieľom je dosiahnutie synergického efektu pre zvýšenie úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Prepojenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti s Nemocnicou Dr. Vojtecha Alexandra víta nielen samotná nemocnica, ale aj budúci nájomcovia ambulancií v novovznikajúcom centre,“ uzavrel Ferenčák.