Aktuality

Kežmarok pokračuje s rekonštrukciou lavičiek

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok pokračujú v plnení harmonogramu údržby a rekonštrukcie lavičiek. Niektoré lavičky v centrálnej zóne boli už vynovené a postupne prídu na rad aj ostatné. 

Lavičky sú významným miesto-tvorným prvkom v každom meste. Sú určené na oddych a relax, a zároveň na vytváranie si vzťahu k mestu. Aj preto je jedným z mnohých cieľov zlepšenia kvality života obyvateľov a návštevníkov Kežmarku zjednotenie ich dizajnu a štýlu.

Mesto Kežmarok má vo svojej evidencii vyše 600 lavičiek. Lavičky sú v správe mestskej príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok, ktorá na základe objednávky mesta tieto postupne obnovuje a opravuje. Po centrálnej zóne mesta prídu v tomto roku postupne na rad lavičky na Garbiarskej ulici smerom k parku. Poškodené, pokrivené alebo iným spôsobom znehodnotené lavičky sa postupne opravia, alebo nahradia novými. Samotná realizácia bude závisieť aj od počasia, trvať by mala do konca mája. „Na základe disponibilných finančných prostriedkov by malo byť tento rok v centrálnej časti mesta zrenovovaných 30 lavičiek a košov. Predmetom renovácie je ošetrenie drevenej časti, prebrúsenie, namorenie a nános ochrannej vrstvy. Čo sa týka železnej konštrukcie, tá sa očistí a natrie novým náterom,“ priblížil proces riaditeľ Verejnoprospešných služieb Mesta Kežmarok Miroslav Škvarek.

Okrem rekonštrukcie lavičiek, prebehne v apríli audit technického stavu detských ihrísk v meste Kežmarok a následne ich údržba a obnova. Podľa usmernenia hygienikov sa bude riešiť aj dezinfekcia hracích prvkov a prelievanie piesku na detských ihriskách. Uvedené činnosti budú zamerané len na tie detské ihriská, ktoré budú sprístupnené verejnosti v súvislosti s vývinom pandemickej situácie.

Mesto zároveň prosí obyvateľov, aby dodržiavali usmernenia pri predchádzaní šíreniu koronavírusu a  pri odpočinku na lavičkách a vstupe na ihriská dbali na povinnosť nosiť rúška, dezinfekciu rúk, zamedzenie vzájomného kontaktu detí a dodržanie primeranej vzdialenosti.

 

Mgr. Barbora Sosková