Aktuality

Kežmarok ponesie v roku 2022 titul Európske mesto športu

ilustračný obrázok

Prestížne ocenenie European Town of Sport 2022 v kategórii do 25-tisíc obyvateľov mestu udelila hodnotiaca komisia ACES Europe pri Európskej únii v Bruseli.

Kežmarok úspešne obhájil svoju kandidatúru. O oficiálnom výsledku rozhodnutia komisie samosprávu informoval prezident ACES Europe Gian Francesco Lupattelli vo svojom gratulačnom liste.

„Je to pre nás veľká pocta a zároveň aj impulz, aby Kežmarok, mesto s bohatou športovou históriou, vytváralo čo najlepšie podmienky pre rekreačný a výkonnostný šport. Ako nositeľ titulu Európske mesto športu máme v pláne rozšíriť aktivity zamerané na šport pre všetkých. Okrem už existujúcich každoročných športových podujatí, ktorých prípravu ešte viac zintenzívnime, spestríme ponuku celomestských športových podujatí pre verejnosť všetkých vekových kategóriií, vrátane zdravotne znevýhodnených občanov. K tomu chceme pridať organizáciu podujatí so zameraním na zdravý životný štýl,” reagoval na víťazstvo primátor Ján Ferenčák.

Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční v decembri v sídle Európskeho parlamentu v Bruseli. Na podujatí sa stretnú nositelia všetkých krajín ocenených komisiou. „V rámci našej obhliadky mesta z pohľadu športových objektov a celkovej infraštruktúry, rovnako odbornej prezentácie športovej spôsobilostii mesta pánom primátorom, si Kežmarok obhájil miesto v sieti európskych miest, ktoré už tento titul získali. Verím, že to pre mesto a jeho obyvateľov prinesie množstvo benefitov na slovenskom aj medzinárodnom poli, lebo o tom, čo šport pre Kežmarčanov znamená, vedia už aj na našej základni v belgickom Bruseli,“ zablahoželala Kežmarku k víťazstvu kmeňová členka asociácie a hodnotiacej komisie ACES Europe Andrea Junger.

Získanie titulu by mestu mohlo zabezpečiť lepšiu východiskovú pozíciu pri uchádzaní sa o financie na investície do športovej infraštruktúry a zviditeľnenie sa doma i v zahraničí. „Pohyb patrí k intervenujúcim činiteľom zdravia, ktorý sa nedá ničím kompenzovať, aj preto je naším plánom rozhýbať celý Kežmarok. Uvítali by sme aj väčšiu podporu od ministerstva školstva a štátu, aby sme mohli naše plány zrealizovať. Ak by sa nám to podarilo, vieme byť svetlým príkladom aj pre iné mestá, ktoré majú ambície o titul zabojovať, a to nielen na Slovensku,” uzavrel Ferenčák.