Aktuality

Kežmarok príkladom konkrétnych Smart riešení v samosprávach

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) zorganizovalo vo štvrtok 18. februára informačný workshop s názvom Inovatívne riešenia v samosprávach chránia majetok i zdravie. S úvodnou prednáškou vystúpil primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák.

Cieľom worskshopu bolo oboznámenie sa s problematikou smart z hľadiska poslania a filozofie pre zabezpečovanie vybraných verejnoprospešných činností, najmä s dôrazom na zabezpečovanie efektívnej prevádzky verejného osvetlenia a užitočných funkcionalít. Súčasťou programu bolo predstavenie postojov samospráv z reprezentatívneho prieskumu ZMOS k verejnému osvetleniu a bezpečnej samospráve, a tiež problematika prevencie COVID – 19 využitím inovatívnej technológie v školách, sociálnych zariadeniach a vo verejných budovách.

Formou online boli zúčastneným predstavené konkrétne Smart riešenia s inšpiratívnymi  a osvedčenými príkladmi z mesta Kežmarok. „Keď hovoríme o inovatívnych riešeniach, musíme hovoriť o víziách. Bez vízie sa nikde nepohneme. Tou našou bolo stať sa lídrom SMART GREEN CITY KEŽMAROK,“ uviedol Ján Ferenčák, ktorý ďalej konkretizoval: „Vypracovali sme komplexný dokument, pričom inšpiráciu sme hľadali nielen doma ale aj vo svete. Týka sa všetkých oblastí života mesta, vrátane jeho dopadov na obyvateľov. Ide o oblasti dopravy, energetiky, odpadového hospodárstva, vzdelávania, zdravotníctva, zefektívnenia služieb verejnej správy, zmiernenia dopadov zmeny klímy na život v meste, parkovania, bezpečnosti, monitoringu dát a ich zverejňovania na otvorenej platforme mesta či dobudovanie jednotnej ekonomiky mesta. Začali sme pritom úplne jednoducho, konektivitou. Ak chcete fungovať na dátach, musíte mať dostatočné pripojenie. Rozhodnutie bolo prejsť kompletne na optické pripojenie a dnes hovoríme o gigovej sieti. A keďže digitálne technológie nie sú hmatateľné, veľké úsilie venujeme aj informovaniu ľudí.“

Po predstavení aktivít mesta Kežmarok sa účastníci sústredili na postoje samospráv k problematike verejného osvetlenia a bezpečnej samospráve z reprezentatívneho prieskumu ZMOS, ktoré uviedol Michal Kaliňák, gestor národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy. Expert v oblasti Smart Eduard Kačík sa venoval téme využitia verejného osvetlenia v energetike mesta, štúdii využiteľnosti infraštruktúry verejného osvetlenia na zavádzanie Smart cities služieb a stĺpom verejného osvetlenia ako nosičom užitočných funkcií.

Podujatie bolo organizované v rámci národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je podporený operačným programom Efektívna verejná správa z Európskeho sociálneho fondu. Všetky prezentácie, vrátane úspešných príkladov z Kežmarku, sú k dispozícii na web stránke Združenia miest a obcí Slovenska.