Aktuality

Kežmarok sa pustil do rekonštrukcií viacerých vojenských pamiatok

IMG-20210915-WA0001

V meste pod Tatrami prebieha viacero stavebných prác. Okrem výstavby Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti a prebiehajúcej rekonštrukcii Reduty a zvonice dostanú nový vzhľad aj vojenské pamiatky.

Prvou z rekonštruovaných pamiatok je tank pred Kežmarským hradom. „Po odstránení starých náterov pieskovaním a aplikácii základného náteru dostal tank typickú kryciu vojenskú farbu. V ďalšom postupe bude riešený podstavec s travertínovým obkladom, ktorý bude opieskovaný a ošetrený krycím bezfarebným penetračným náterom. Súčasťou opráv a údržby je aj dotvorenie okolia tanku, a to výmena a doplnenie časti obrubníkov, úprava povrchov chodníkov či príprava plochy okolia tanku pre kvetinovú výstavbu. V poslednej fáze budú osadené informačné tabule, ktoré poskytnú návštevníkom fakty o pamiatke. V ďalšej etape sa budú realizovať rekonštrukcie vojnových pamätníkov na Starom cintoríne a v lokalite Hájovňa,“ informoval Miroslav Škvarek, riaditeľ Verejnoprospešných služieb Mesta Kežmarok (VPS). Práce prebiehajú v koordinácií Technických služieb s.r.o. Kežmarok – sociálneho podniku mesta a VPS.

Podnet na opravu pamiatok v okrese podalo predsedníctvo Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB). „V pláne máme aj štyri pútače s textom a fotografiami v blízkosti tanku. Prvé tri budú vyobrazovať históriu vzniku a vývoja tankovej brigády a jedna bude venovaná novodobej histórii po druhej svetovej vojne,“ priblížil predseda pplk. v.v. JUDr. Milan Janeček. Pri samotnej rekonštrukcii zohrali významnú úlohu aj príslušníci Zväzu vojakov Slovenskej republiky klub Kežmarok, ktorí sa k rekonštrukcii vyjadrili z odbornej stránky.

V dobe svojho vzniku bol kežmarský tank najlepším stredným tankom, ktorý skĺbil dobrú mobilitu, pancierovanie a palebnú silu. Zaujímavosťou je, že tento typ tanku bolo možné skompletizovať za 40 hodín, ak bol dostupný všetok materiál. Do parku bol umiestnený v roku 1969 pri 700. výročí založenia mesta Kežmarok. Podstavec tanku tvorí kamenný základ s textom „Nech sa tento pamätník stane symbolom hrdinstva príslušníkov 1. Československej samostatnej tankovej brigády vzniklej v ZSSR, ktorá sa po ťažkých bojoch pri oslobodzovaní našej vlasti na týchto miestach v Kežmarku v januári a februári 1945 znova sformovala, aby mohla zasiahnuť do ďalších bojov proti fašistom.“

Pokrytie nákladov spojených s udržiavacími prácami je zabezpečené mimo rozpočtu mesta. Projekt Oprava pamätníka – tank je financovaný zo zdrojov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Poprad, celková výška poskytnutých prostriedkov bola 4 950 Eur. Úrad vlády Slovenskej republiky na žiadosť samosprávy poskytol dotáciu vo výške 7 000 Eur, z čoho na opravu pamätníka padlým II. sv. vojny na Starom cintoríne poputuje 4 500 Eur a na opravu pamätníka padlým II. sv. vojny – Hájovňa, pod Lesom 2 500 Eur.

Mgr. Barbora Sosková

oddelenie komunikácie a propagácie