Aktuality

Kežmarok súčasťou východnej trasy Jakubskej cesty

Popularita pútnických ciest v Európe, a predovšetkým Jakubskej cesty stále rastie. Cesta putovania napĺňa očakávania moderného človeka po stretnutí s tradíciami, spiritualitou a históriou miest Európy, v kombinácii s cestovaním, poznávaním a celkovým zážitkom vybočenia z bežného životného štýlu.

Z dobových kroník vieme, že trasa pútnickej cesty k hrobu apoštola Jakuba do španielskeho mesta Compostela cez Spiš, Levoču, Kežmarok, Bardejov, Košice tu existovala už v stredoveku. Prvé záznamy o existencii trasy pochádzajú z roku 1340 a od mesta Compostela je vzdialená približne 3 131 km.

V roku 2013 bola oficiálne otvorená prvá Jakubská cesta na Slovensku, ktorá vedie z Košíc cez Spiš až do Compostely. Celá trasa Jakubskej cesty je označená žltou šípkou a informačnou tabuľou s popisom miesta i myšlienkou na ďalší úsek cesty. Na Slovensku rozlišujeme štyri trasy Jakubskej cesty, ktoré sú orientované podľa svetových strán. Východná trasa, ktorej súčasťou je aj Kežmarok, sa začína v Košiciach a končí v Červenom Kláštore.

Aj v našom meste možno badať na informačnej tabuli pri Novom evanjelickom kostole označenie Jakubskej cesty, ktorý tvorí jakubská mušľa – hrebenatka, symbol sprevádzajúci pútnika celou jeho cestou. V Kežmarku bola Jakubská cesta otvorená 14. novembra 2014. Požehnal ju vtedajší prešovský gréckokatolícky pomocný biskup Milan Lach, ktorý pochádza z neďalekej obce Ľubica.

Doba, v ktorej žijeme, ponúka mnoho spôsobov, ako sa dostať k informáciám o tejto ceste. Na viacerých stránkach sme však natrafili na dve nepresnosti práve z časti cesty naším mestom. Prvou mylnou informáciou bolo, kde pútnici nájdu pečať do credentialu, pasu pútnika, do ktorého sa zaznačujú pečiatky z navštívených miest Jakubskej cesty. Internetové stránky nás odkazovali na turistickú informačnú kanceláriu, kde nám však oznámili, že táto pečať sa nachádza na recepcii hotela Hviezdoslav, keďže je táto recepcia otvorená nonstop a pútnik si tak môže v ktorúkoľvek hodinu časť cesty nechať opečiatkovať do credentialu. Druhou nepresnosťou bola samotná informácia o pečati, na ktorej by sme podľa zistených informácií mali čakať starobylý Kežmarský hrad, no namiesto toho na nej nachádzame renesančnú zvonicu pri rímskokatolíckej Bazilike sv. Kríža. „Za posledných desať rokov si pamätám možno piatich pútnikov,“ doplnil informácie Marek Kollár z Kežmarskej informačnej agentúry.

Mnohí pútnici sa riadia heslom: „Ak chceš spoznať Boha, choď do Jeruzalema. Ak chceš spoznať Cirkev, choď do Ríma. Ale ak chceš spoznať seba, choď do Santiaga de Compostela,“ a možno i preto sa táto sieť ciest stáva čoraz viac vyhľadávanejším spôsobom spoznávania krajiny a na mnohých miestach je postupne vyznačovaná i dopĺňaná informačnými systémami či službami z oblasti cestovného ruchu a miestnej gastronómie. Potvrdenie o absolvovaní Jakubskej cesty dostanete po tom, keď na nej prejdete 100 km a dostanete odtlačky pečatí na miestach, ktoré počas nej navštívite.

Východná trasa Jakubskej cesty: Košice-Čermeľ, Jahodná, Vyšný Klátov, Predné holisko – chata Lajoška, Kojšovská hoľa – chata Erika, Gelnica – židovský cintorín, Gelnica – hrad Thurzov, Thurzov – kaplnka, Krompachy-Plejsy, Spišský hrad, Levoča, Kežmarok, Podolínec, Vyšné Ružbachy, Litmanová, Červený Kláštor.

Ondrej Miškovič