Aktuality

Kežmarská Bazilika svätého Kríža na pamätnej medaile

19

Medzi najvýznamnejšie pamiatky mesta Kežmarok určite zaraďujeme neskorogotickú Baziliku svätého Kríža, ktorá bude v roku 2021 zvečnená už aj na pamätnej medaile.

Prvá zachovaná písomná správa o Bazilike sv. Kríža pochádza z roku 1383. Na mieste dnešného chrámu bola kedysi drevená kaplnka. Jeho dnešnú podobu nám zachovala gotická prestavba v polovici 15. storočia. Jeden z najväčších spišských gotických chrámov dosadá klenbou svätyne na 12 pilastrov, ktoré symbolizujú apoštolov ako základy cirkvi. V roku 1998 bol kostol pápežom Jánom Pavlom II.  povýšený titulom Basilica minor. Tým sa stal prvou nemariánskou bazilikou na Slovensku.

Kežmarská pamätná medaila má priemer 35 mm a je vyrazená do dvoch mincových kovov: mosadz a patinovaná mosadz. „V takejto edícii vyšli i pamätné medaily z Levoče, Prešova, Košíc a Sabinova,“ povedal autor projektu Peter Ščecina.

Na rube bazilika a na líci erb

Na averze pamätnej medaile sa nachádza v hornom kruhopise názov mesta Kežmarok, na spodnej strane v kruhopise názov mesta ako to poznáme z prvej písomnej zmienky – Kasmark. V hornom ľavom mincovom poli je letopočet 1251, ktorý predstavuje rok prvej písomnej zmienky. V dolnej ľavej časti mincového poľa je zobrazený obrys Slovenskej republiky s vyznačenými geografickými súradnicami mesta Kežmarok, a to: severná geografická šírka 49° 08′ 15″ a východná geografická dĺžka 20° 25′ 47″. V pravom mincovom poli sa nachádza erb mesta Kežmarok. Na reverze mince je v centrálnej časti mincového poľa zobrazená Bazilika svätého Kríža a v kruhopise je i rovnaký nápis. Informačný leták pri medaile slúži na poskytnutie základných informácii  o meste Kežmarok  (geografia, história, erb mesta, bazilika sv. Kríža a technické údaje s popisom medaily). „Pamätné medaily a leták chcem ponúknuť na predaj v turistických a informačných predajniach,“ doplnil autor Ščecina. Informácie a objednávky pamätných medailí môžete adresovať na medaila.vyroba@gmail.com.

Ondrej Miškovič, zdroj: vistikezmarok.sk