Aktuality

Kežmarská škola je štvrtou najlepšou v kraji

Hodnotenie škôl vydala opäť po roku mimovládna organizácia INEKO. Nestratili sa v ňom ani kežmarské základné či stredné školy.

Medzi gymnáziami sa kežmarské Gymnázium P. O. Hviezdoslava umiestnilo na deviatom mieste v rámci kraja so ziskom 6,7 bodu a hodnotením ako škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov.

Najlepšie ohodnotenou kežmarskou školou sa stala Hotelová akadémia Otta Brucknera, ktorá v kategórii stredných odborných škôl obsadila štvrtú priečku. Jej celkové hodnotenie bolo 6,8. Na 19. mieste skončila Škola umeleckého priemyslu so ziskom 5,8 bodu. Stredná odborná škola na ulici Garbiarska skončila 36., Stredná odborná škola agropotravinárska a technická obsadila 48. miesto.

Najlepšie hodnotenie v rámci základných škôl (ZŠ) získala ZŠ na ulici Dr. Daniela Fischera, ktorá obsadila v Prešovskom kraji siedme miesto. Získala 7,7 bodu z desiatich a hodnotenie ako škola s výbornými výsledkami žiakov.

Medzi základnými školami sa na 23. mieste umiestnila ZŠ Grundschule – Hradné námestie s hodnotením 7,0; ZŠ Nižná brána obsadila 79. miesto so ziskom 5,4 bodu a na 84. mieste s hodnotením 5,3 skončila ZŠ s MŠ sv. Kríža.

INEKO hodnotilo školy na základe viacerých ukazovateľov. „Hodnotenie školy je vypočítané pri základných školách na základe výsledkov celonárodných testov v 5. a 9. ročníku (Testovanie 5, Testovanie 9) a mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných súťažiach; pri gymnáziách a SOŠ ide o externú časť a písomnú formu internej časti maturít,“ uvádza sa na stránkach organizácie, ktorá však upozorňuje, že rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Nezamestnanosť absolventov má v hodnotení pri SOŠ vyššiu váhu než v prípade gymnázií, pretože absolventi gymnázií zväčša pokračujú v štúdiu na vysokých školách.

„Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí) a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom.“

Lorant Paugsch