Aktuality

Kežmarská základná škola na popredných priečkach hodnotení v Prešovskom kraji

Podľa hodnotenia INEKO v školskom roku 2018/2019 obsadila Základná škola Dr. Daniela Fischera siedme miesto v Prešovskom kraji a 72. miesto v Slovenskej republike. Získala svojou snahou i hodnotenie ako škola s výbornými výsledkami žiakov.

Od 11. januára do 5. februára ako jediná škola v Kežmarku poskytovala výchovno – vzdelávací proces pre žiakov kritickej infraštruktúry, čo sa stretlo s pozitívnou odozvou zo strany zákonných zástupcov. Prezenčná forma vyučovania prebieha pre prvý stupeň od 8. februára a pre druhý stupeň od 19. apríla. Príprava dištančnej formy vyučovacieho procesu a jej priebeh sa stretol zo strany zákonných zástupcov s pozitívnou odozvou – bola logisticky dobre pripravená a prvý polrok ukončili ku 31. januáru. Stretnutia a konzultácie s rodičmi prebiehali online formou.

Škola sa zapája do medzinárodných, celonárodných a školských projektov, ktoré sú zverejnené na stránke školy. „Posledný ukončený veľký projekt bol Zelená škola – získali sme medzinárodný certifikát,“ informovala riaditeľka Slovíková.

Žiaci dosahujú výborné výsledky na stredných školách. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa nezrealizovali mnohé podujatia, ktoré boli naplánované. „Verím, že v budúcom školskom roku to všetko dobehneme,“ poznamenala riaditeľka. Každý, kto má záujem oboznámiť sa so životom školy, aktivitami a prácou pedagógov, môže navštíviť ich oficiálnu webstránku. Záver rozhovoru o škole a školských úspechoch patril poďakovaniu pani riaditeľky: „Rada by som poďakovala pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom, ktorí v náročnom období boli vždy nápomocní a zvládli svojím pracovným nasadeným aj kritické chvíle.

Patrícia Rozgonyiová