Aktuality

Kežmarské múzeum plánuje niekoľko noviniek

V pláne sú nové podujatia, reinštalácie niekoľkých expozícií aj ukončenie a sprístupnenie lapidária.

Múzeum v Kežmarku zaznamenalo v minulom roku minimálny pokles návštevnosti, pod ktorú sa podpísalo niekoľko udalostí. „Čo sa týka hradu, návštevnosť je porovnateľná s minulým rokom. No napriek tomu návštevnosť v ďalších objektoch klesla o šesť percent. Podpísala sa pod to najmä rekonštrukcia meštianskeho domu na Hlavnom námestí 55, keďže počas nej nás prekvapili nepredvídané nedostatky, a tak sme museli zasiahnuť aj do interiéru,“ priblížila minulý rok riaditeľka Múzea v Kežmarku Erika Cintulová.

Podľa jej slov pokles návštevnosti ovplyvnilo aj veľmi zlé počasie počas dvoch dôležitých a veľkých podujatí, ktorými boli otvorenie a ukončenie turistickej sezóny.

Okrem tradičných podujatí ako rozprávky na hrade, Krvavé dejiny či nočné prehliadky hradu sú pripravené aj dve nové podujatia – Vítanie jari a Jesenné slávnosti.

„Na scenári podujatí pracujeme. Dostali sme podnet od učiteľov, aby sme sa pokúsili priblížiť deťom tradície a zvyky tohto obdobia, aj keď Morena nemala v Kežmarku veľkú tradíciu. V podobnom duchu chceme pripraviť aj jesenné podujatie, keďže sviatok bude mať Hubert, patrón poľovníkov. Nezameriame sa na poľovníctvo, ale opäť na tradície, zvyky a obyčaje,“ informovala riaditeľka.

V priestoroch hradu nebude chýbať Noc literatúry, Krížová cesta, Letné kino na hradnom nádvorí, divadelný festival či Noc múzeí.

Nové expozície aj výstavy

„Chceme reinštalovať expozíciu meštianskej bytovej kultúry v zrenovovanom meštianskom dome, urobiť ju atraktívnejšou, aby sme prilákali nových návštevníkov. Od mája sa o tom budú môcť presvedčiť. Už v minulom roku sme chceli sprístupniť lapidárium, ale nepočítali sme s tým, že na kamenné prvky, ktoré tam budú, bude potrebné na mieru vyrobiť špeciálne inštalačné prvky. V expozícii sa nachádza aj originál sochy Svetlonosky,“ uviedla riaditeľka.

Kežmarské múzeum plánuje v tomto roku deväť výstav, ale môžu pribudnúť aj ďalšie v spolupráci s inými inštitúciami či osobami. Medzi plánované výstavy patrí napríklad výstava s názvom Židovský Kežmarok, výstava venovaná Alojzovi Krupitzerovi, prvému chatárovi na Rysoch a na Kežmarskej chate, na jeseň bude výstavná sieň venovaná 30. výročiu vyhlásenia Kežmarku za mestskú pamiatkovú rezerváciu, v decembri jej návštevníci budú môcť navštíviť výstavu betlehemov. Počas festivalu EĽRO to bude zas výstava venovaná 30. ročníku festivalu.

Aj v tomto roku bude múzeum spolupracovať s partnerským múzeom v poľskom meste Limanowa. Vďaka schválenému cezhraničnému projektu bude reinštalovaná radničná expozíciu a pribudne aj niekoľko propagačných materiálov či infokiosk.

Múzeum taktiež podalo projekt na reprofiláciu kamenných prvkov v hradnej kaplnke a pracovať chce aj na rekonštrukcii hradnej pivnice. „Projekt máme pripravený, počas roka ho chceme prehodnotiť, aktualizovať a ešte tento rok by sme chceli požiadať o pridelenie finančných prostriedkov. Toto je posledný hradný priestor, ktorý chceme v rámci rekonštrukcie dokončiť,“ povedala Cintulová.

Podľa nej návštevníci veľmi pozitívne reagujú na celkovú rekonštrukciu hradu, ohlasy vidia nielen v návštevnej knihe, ale aj na sociálnych sieťach. Priestory pivnice môžu byť pre ľudí ďalším lákadlom. „Priestor rozčleníme. Ukážeme, ako hrad vznikal, bude tam časť lapidária, priestor na menšie kultúrne podujatia a tiež ukážka mučiacich nástrojov,“ uzavrela Cintulová.

Lorant Paugsch