Kreativita na diaľku

Dištančné vzdelávanie sa v uplynulom roku stalo súčasťou bežného dňa každého žiaka. Čas strávený pred obrazovkou počítača či tabletu nahrádza ten v laviciach. Ako sa podarilo nastaviť na iný režim Základnej umeleckej škole Antona Cígera v Kežmarku?

Prezenčná forma výučby je možná pre žiakov prvého až štvrtého ročníka hudobných odborov okrem spevu a dychových nástrojov. Dnes pri kolektívnom, vo vyšších ročníkoch i individuálnom, vyučovaní komunikujú žiaci s pedagógmi v online priestore.

Pre jednoduchšie fungovanie škola doplnila potrebnú techniku a zlepšila prístup k internetu vo svojich budovách. Plánuje využiť aj aplikáciu Microsoft Teams najmä pri kolektívnom vyučovaní. V tomto projekte spolupracuje s firmou Rytmus. Nič nedokázalo zabrániť tomu, aby hlavne žiaci prípravného ročníka v hre na nástroj zvládli plynulý prechod do druhého polroka. Počas jarných prázdnin sa stretli ako päťčlenná skupina v rámci predmetov ako detská kapela, sláčikový orchester či komorná hra dobehli zameškané.

Žiaci mali aj možnosť konzultovať svoje absolventské práce, výstavy a predstavenia. Rodičia talentovaných detí mohli štúdium prerušiť, využilo ju len nepatrné množstvo.

Práve to podnecuje pedagógov k usilovnej práci pri vytváraní zaujímavých hodín. Sprostredkované vyučovanie predsa nie je ľahké a nedokáže plnohodnotne nahradiť to bežné.

Pedagógovia preto pracujú tak, aby boli ich námety a videá čo najviac atraktívne. „Snažím sa kreatívne motivovať svojich žiakov k aktivite. Aj forma dištančnej výučby môže byť podnetná a zábavná. So žiakmi sa snažíme súčasný stav nevnímať ako problém, ale ako príležitosť experimentovať a inovovať spôsob vzájomnej komunikácie,“ hovorí pedagogička Patrícia Demeterová, ktorá vyučuje literárno – dramatický a odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby.

Videozáznam v spolupráci s Kežmarskou televíziou bol uverejnený na sociálnej sieti mal veľký úspech. Videlo a počulo ho viac ľudí ako na bežnom koncerte. Ak sa situácia nezmení, bude podobne pripravená aj absolventská výstava formou virtuálnej galérie a video z koncertu.

Patrícia Rozgonyiová