Aktuality

Literárny Kežmarok ocenil prácu mladých autorov poézie a prózy

Literarny Kezmarok 2021 (118)

Skočil sa 56. ročník najstaršej žiackej a študentskej literárnej súťaže na Slovensku. Ocenení a víťazi autorskej súťaže mali možnosť zúčastniť sa na sprievodnom programe, besedách s porotou, odborných seminároch a dielňach tvorivého písania.

Do literárnej súťaže sa mohli zapojiť žiaci základných a stredných škôl zo Slovenska, ako aj slovenskí žiaci žijúci v zahraničí. Svoje diela do nej zasielali od apríla tohoto roku. Súťaž bola vypísaná pre poéziu a prózu v troch vekových kategóriách. Celkovo prišlo 508 prác od 230 autorov. Anonymne ich hodnotila odborná porota na čele s Danielom Hevierom a Monikou Kompaníkovou.

“Každoročne sa do najstaršej žiackej a študentskej literárnej súťaže na Slovensku prihlási viac ako 500 mladých autorov. Hoci sa víťazmi môže stať len niekoľko z nich, som presvedčený, že spomedzi všetkých tých mladých spisovateľských talentov raz vzídu velikáni, ktorí budú dôstojne reprezentovať Slovensko doma aj v zahraničí,” uviedol na jeho slávnostnom otvorení primátor mesta Ján Ferenčák.

V kategórii stredných škôl získal prvenstvo so svojou poéziou Marek Jaroš zo Starej Ľubovne. Porotcov súťaže s prózou najviac zaujala Lucia Herceková z Nitry. V kategórii starších žiakov najvyššie ocenenie prevzala Natália Matoľáková zo Starej Ľubovne a za prózu Matúš Dubjel zo Starej Ľubovne. Kategóriu mladších žiakov najlepšie reprezentovala poéziou Petra Kubíková z Kežmarku a prózou Greta Amina Tábory z Bratislavy. Porota udelila aj niekoľko čestných uznaní. Vyhlásenie výsledkov bolo doplnené pásmom víťazných prác v naštudovaní Základnej umeleckej školy Antona Cígera v Kežmarku.

Hosťom literárneho večera bola členka poroty a ambasádorka 56.ročníka Literárneho Kežmarku Tamara Šimončíková Heribanová. O jedinečný zážitok v rámci sprievodného programu sa postarali exTeatro, ktorí predviedli ľahkú scénickú kompozíciu na motívy dramatickej tvorby Jána Chalupku. Zhudobnené diela slovenských básnikov predstavil František Báleš ansámbel.

“Pre mňa to boli tri dni plné fantastického programu, zaujímavých prednášok, tvorivých workshopov, koncertov, rozhovorov o literatúre, živote a histórii. Stretla som tu vzácnych, inšpiratívnych ľudí a na tento mimoriadne podnetný, kultúrou nabitý čas budem ešte dlho spomínať. Ak mladí chcú zažiť výnimočný čas a napredovať nielen vo svojej tvorbe, ale aj sebapoznaní, Literárny Kežmarok je to správne miesto v meste, ktoré pre mňa po tejto návšteve bude znamenať symbol kultúrnosti a príkladu ako môžu veci na Slovensku fungovať na najvyššej úrovni. S mojim tatkom sme si tieto dni naplno užili a ja sa už teraz teším na budúci ročník,” zhodnotila obľúbená slovenská autorka, ktorá do Kežmarku zavítala spolu s Jozefom Heribanom.

Literárny Kežmarok bol tento rok venovaný 100. výročiu úmrtia Pavla Országha Hviezdoslava a 230. výročiu narodenia a 150. výročiu úmrtia Jána Chalupku. Ocenení, víťazi a priaznivci podujatia mali počas uplynulých troch dní možnosť stretnúť sa na spoločnej diskusii s porotcami či navštívit workshopy “Ako nám fantázia môže pomotať hlavu” Gabriely Futovej a “Od listu k románu” Tamary Šimončíkovej Heribanovej. S odbornými prednáškami venovanými P.O.Hviezdoslavovi a J. Chalupkovi vystúpili literárny historik Augustín Maťovčík, odborný pracovník Slovenskej národnej knižnice Pavol Máťuš a historička a spisovateľka Nora Baráthová.

Na programe bolo aj odhalenie pamätnej tabule venovanej nenaplnenej láske Jána Chalupku a Babetty von Wieland. Primátor mesta a Nora Baráthová ju pred zrakmi hostí a širokej verejnosti odkryli spoločne s Annou Wielandovou, potomkom rodiny Wieland.

Podujatie uzatvoril koncert Doroty Nvotovej, ktorá sa Literárneho Kežmakru v minulosti nielen zúčastnila, ale bola aj ocenená.

VÝSLEDKY 56. ROČNÍKA LITERÁRNEHO KEŽMARKU

Základné školy

I. kategória (2. – 5. ročník ZŠ)

POÉZIA

1. miesto: Petra Kubíková, ZŠ Dr. D. Fischera 2 Kežmarok

2. miesto: Dominik F. Bartoník, ZŠ Březová (ČR)

3. miesto: Nela Chovancová, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa

Čestné uznanie:

Anežka Ščurková, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa

PRÓZA

1. miesto: Greta Amina Tábory, ZŠ Vazovova Bratislava

2. miesto: Natália Tokárová, Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca Lučenec

3. miesto: Viktória Šteinová, Základná škola Hroncova 23 Košice

Čestné uznanie:

Anežka Ščurková, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa

II. kategória (6. – 9. ročník ZŠ, prima – kvarta 8-ročných gymnázií)

POÉZIA

1. miesto: Natália Matoľáková, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa

2. miesto: Lenka Melcherová, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa

3. miesto: Natália Točeková, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa

Čestné uznanie:

Ema Jeleňová, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa

PRÓZA

1. miesto: Matúš Dubjel, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa

2. miesto: Barbora Porvažníková, Základná škola Jána Švermu Humenné

3. miesto: Amálka Čechová, SZUŠ Ružová dolina 29 Bratislava

Čestné uznanie:

Lilien Elisabeth Kellerová, ZŠ Hradná Nové Zámky

Stredné školy

III. kategória (stredné školy, kvinta – oktáva 8-ročných gymnázií)

POÉZIA

1. miesto: Marek Jaroš, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa

2. miesto: Katarína Chmeliarová, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa

3. miesto: Tomáš Janešík, Gymnázium Andreja Kmeťa Banská Štiavnica

Čestné uznanie:

Mária Barnovská, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa

Barbora Langová, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa

Michal Š. Hradský, Evanjelické lýceum Bratislava

Adriana Šinková, Gymnázium Jána Hollého Trnava

PRÓZA

1. miesto: Lucia Herceková, Gymnázium svätých Cyrila a Metoda Nitra

2. miesto: Júlia Jakubeková, Gymnázium Trebišovská 12 Košice

3. miesto: Kamila Pribišová, SOŠ pedagogická Prešov

Čestné uznanie:

Ema Hudáková, Gymnázium Sobrance

Patrik Sremaňák, Gymnázium Poštová 9 Košice

Martin Kučera, Gymnázium Dominika Tatarku Poprad