Aktuality

Mestská knižnica nakúpila v minulom roku vyše 700 kníh za viac ako 7-tisíc eur

Hoci rok 2020 kultúrnym inštitúciám veľmi neprial a všetky museli byť dlhší čas úplne zatvorené, Mestská knižnica v Kežmarku nezaháľala s novinkami a obnovou knižničného fondu aj napriek tomu, že z objektívnych príčin pocítila pokles návštevnosti. Vo svojich aktivitách a v skvalitnení služieb čitateľom pokračuje aj v roku 2021.

V roku 2020 bol kežmarskej knižnici z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia podporený projekt  s názvom Z knihy múdry, bez knihy nemý v celkovej výške 5-tisíc eur, bez spolufinancovania na akvizíciu kníh. „Do konca minulého roku sa nám podarilo z týchto prostriedkov zakúpiť 223 knižných noviniek v celkovej výške 2 343,88 eur. Konkrétne na oddelenie mládeže sme kúpili šesť náučných kníh a 46 beletristických, na oddelenie pre dospelých čitateľov 55 náučných titulov a 116 kníh beletrie,“ skonštatovala Jana Schönová z Mestskej knižnice v Kežmarku.

Z daru profesora Winczera, ktorý vo svojej poslednej vôli zanechal kežmarskej knižnici 10-tisíc eur, bolo ku koncu minulého roka zakúpených 495 knižných noviniek v celkovej sume 4 849,88 eur (mládež náučná 22, mládež beletria 174, dospelí náučná 65, dospelí beletria 234).

Náklady na nákup knižničného fondu v minulom roku predstavovali sumu 7 193,76 eur, zakúpilo sa spolu 718 knižničných jednotiek (mládež náučná 28, mládež beletria 220, dospelí náučná 120, dospelí beletria 350).

„V minulom roku sa nám podarilo vymeniť ďalšiu časť jednostranných a obojstranných policových regálov na uloženie dokumentov knižničného fondu na oddelení pre dospelých používateľov v celkovej sume 10 833,66 eur. Na financovanie výroby regálov sme použili 6-tisíc eur získaných v rámci dotačného systému z Fondu na podporu umenia, ďalšie prostriedky pochádzali z vlastných zdrojov,“ pokračovala Jana Schönová.

V tomto roku majú v knižnici naplánovanú poslednú etapu  výmeny regálov, čakajú ešte na vyhodnotenie projektu s názvom Pekná knižnica je tým pravým miestom pre krásne príbehy. Nevyhnutne tiež v mestskej knižnici absentuje to, čo sa pre potreby dnešnej komunity považuje za absolútnu samozrejmosť, a to uzamykateľné odkladacie skrinky. Cieľom spomínaného projektu je aj výroba takýchto šatníkových skriniek.

V roku 2020 aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii, ktorá sa neustále menila, v knižnici stihli zrealizovať až 43 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 884 návštevníkov. Obľúbené boli hlavne letné knižné tvorivé dielne a besedy s autormi určené deťom, ale i dospelým, ktoré sa v prípade priaznivého počasia konali niekoľkokrát týždenne v príjemnom prostredí záhrady knižnice. Celkovo vlani používatelia navštívili knižnicu (aj v rámci výpožičného procesu) 15 118-krát.

Často využívaná a obľúbená najmä zo strany študentov je medziknižničná výpožičná služba, v rámci ktorej bolo vybavených 324 žiadaniek,  cez medzinárodnú medziknižničnú službu bolo dodaných 6 xerokópií vedeckých článkov a 5 odborných publikácií.

Boris Švirloch