Aktuality

Mestská polícia kontrolovala podmienky držania psov

S príchodom jarných dní sa mestská polícia intenzívne zameriava na kontroly a dodržiavanie povinností majiteľov psov. Chce nimi docieliť ich disciplinovanosť.
V skorých ranných hodinách 20. apríla vykonali príslušníci mestskej polície preventívno-bezpečnostnú akciu s cieľom zabezpečiť kontrolu platných právnych predpisov na úseku držania psov. Posvietili si na 23 majiteľov psov, kde mestskí policajti dohliadli hlavne na dodržiavanie ustanovení zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a dodržiavanie platných všeobecne záväzných nariadení o miestnych daniach. Majiteľ psa má tiež povinnosť odstraňovať exkrementy a zabrániť pohybu psa bez vôdzky.
Najčastejším zisteným nedostatkom bolo nenahlásenie psa do evidencie, nenosenie známky psa, zaevidovanie psa na inú osobu a zaevidovanie psa v inom meste, či v inej obci. Aj preto majiteľom psov pripomíname, že každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov, kde je držiteľ psa povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote 30 dní od uplynutia posledného dňa vyššie uvedenej lehoty a to tam, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.
Vzhľadom k zisteným nedostatkom a faktu, že mestská polícia od začiatku roka zistila celkom 24 porušení platných právnych predpisov na úseku držania psov, bude aj naďalej v preventívno-bezpečnostných akciách pokračovať.
Štefan Šipula,
náčelník mestskej polície