Aktuality

Mestská polícia upozorňuje na nepovolené zbierky

Ilustračný obrázok

Vianočné sviatky sú o štedrosti, láske a radosti. V mnohých z nás sa budí potreba súcitu s najbiednejšími a preto viac ako inokedy prejavujeme štedrosť. Avšak rôzne finančné zbierky pre takéto osoby sa niektorí snažia zneužívať, a to zvlášť v tomto predvianočnom období.

Podivné zbierky vykonávajú najčastejšie občania, ktorí ani nie sú občanmi Slovenskej republiky. Hlavne pred nákupnými centrami a na miestach, kde je zvýšený pohyb ľudí. „Tieto osoby vyberajú finančné prostriedky vraj pre nepočujúcich a telesne postihnutých ľudí, či pre chudobné deti, čo však vo väčšine prípadov nie je pravda. Finančné prostriedky vyberajú pre úzku skupinu osôb, ktorí z takejto činnosti profitujú. Preukazujú sa falošným certifikátom, na ktorom sú rukou dopísané vymyslené mená ľudí, ktorí vraj dali nejaký finančný príspevok. Avšak ide iba o zlákanie ľudí na vymoženie určitej finančnej čiastky,“ povedal zo svojej policajnej praxe Štefan Šipula, náčelník Mestskej polície Kežmarok.

Každý by si mal uvedomiť, že aj na takúto činnosť je potrebné živnostenské oprávnenie, registrácia, úradné povolenie alebo osvedčenie podľa platných právnych predpisov. Inak sa dopúšťajú priestupku na úseku podnikania podľa zákona NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za čo im môže byť uložená na mieste bloková pokuta až do výšky 33 eur. Mestská polícia preto žiada občanov, aby predtým ako dajú nejaké peniaze na dobročinné účely, dôkladne si preverili, či finančná zbierka spĺňa zákonom stanovené podmienky. Ak vznikne podozrenie na nekalú činnosť, aby okamžite kontaktovali mestskú políciu na linke 159, ktorá takýto oznam preverí a podľa okolnosti prijme príslušné opatrenia. „Týmito opatreniami chceme zabezpečiť, aby vykonávané zbierky boli riadne zaevidované a aby vyzbierané finančné prostriedky i skutočne skončili u tých, ktorí ich naozaj potrebujú, čo aj mestská polícia plne podporuje,“ zakončil upozornenie náčelník mestskej polície Štefan Šipula.

Ondrej Miškovič