Aktuality

Mestská polícia zhodnotila uplynulý rok

V roku 2019 zaznamenali mestskí policajti v Kežmarku 8 630 volaní na číslo 159, čo je priemerne 23 telefonátov za jeden deň.

Počas minulého roka riešili kežmarskí mestskí policajti 1 902 priestupkov. V porovnaní s minulými rokmi tak nastal pokles priestupkov približne o 600. V roku 2018 riešila mestská polícia 2 592 a v roku 2017 2 511 priestupkov.

Vďaka kamerovým záznamom sa ich podarilo potvrdiť 124. Najviac z nich, až 1 540, bolo chýb vodičov, ktorí sa nevyhli pokute. Druhým najčastejším priestupkom, ktorí policajti riešili 71-krát, bolo porušovanie zákona o chove a držaní psov. Len o dva priestupky menej nahlásili občania v súvislosti so všeobecne záväzným nariadením (VZN) o udržiavaní čistoty a ochrany zelene.

Policajti riešili aj 150 priestupkov, ktoré boli proti majetku, proti verejnému poriadku či porušovali zákon o ochrane nefajčiarov. Ďalších takmer 30 priestupkov sa týkalo VZN o požívaní alkoholických nápojov.

Mestskí policajti odchytili počas minulého roka 44 psov, ktorých následne odovzdali do kežmarského útulku. Sedem udalostí nahlásili štátnej polícii, keďže išlo už o trestné činy, a osemkrát zistili alkohol u maloletých.

Kežmarskí policajti zasahovali v spolupráci so štátnou políciou 41-krát, s hasičmi 20-krát a rýchlu zdravotnú pomoc zavolali 32-krát. Poplach v objektoch zaznamenali 261-krát a k občanom bez domova boli privolaní v 53 prípadoch.

Zostavu kežmarskej mestskej polície tvorí aktuálne 17 policajtov a jedna administratívna pracovníčka.

Lorant Paugsch