Aktuality

Mladí trávia voľný čas zmysluplne

Cesty ako nájsť samého seba, byť nápomocný a rozvíjať svoje zručnosti obohacujú život už pred bránami dospelosti. Dobre to vedia tí, ktorí navštevujú Klubovňu priateľstva na ulici Jakuba Kraya.

Za svoju takmer dvojročnú činnosť stihla motivovať ľudí rôznej vekovej kategórie. Spočiatku bola určená pre 14 až 21 rokov. Kvôli veľkému záujmu od mladších ročníkov dnes uvažujú o posnutí aj pre deti od 12 rokov. Tie prechádzajú etapou dospievania a hľadajú si svoje miesto vo vnímaní sveta. V tomto veku komunikujú inak s okolím a samým sebou. Na tejto neľahkej ceste sa neraz cítia nepochopení a môžu si vytvárať zlé návyky a vzorce správania. I s tým pomáha tím dobrovoľníkov, ktorí je pripravený sa im venovať. Dokážu svoje skúsenosti odovzdať ďalej. Klubovňa priateľstva spolupracuje aj s pedagógmi z rôznych škôl v Kežmarku.

Realizovať sa môže každý v niekoľkých skupinách. Dobrovoľníctvo dokáže nájsť v sebe talenty a spoznať svoje silné a slabé stránky. „Naši mladí spoznajú seba samého a svoje potreby, následne vedia život a štúdium nasmerovať správne. Je to úžasná možnosť využiť svoj voľný čas, stať sa dobrým človekom a popri tom pomáhať svojmu okoliu,“ hovorí Jana Barnášová, ktorá stála pri vzniku Klubovne. V oblasti vytvárania projektov sú pracovníci ako podporovatelia. Podajú pomocnú ruku pri transformovaní nápadov a ich rastu. Dôležitou súčasťou ponúkaných aktivít je i osobný rozvoj. Formou prednášok a workshopov rozvíjajú mladí vo veku 16 až 21 rokov dôležité kreatívne a kritické myslenie. Aby sa v dospelosti nestalo, že sa v množstve informácií jednoducho stratia. Dobrovoľníci ich tiež učia, ako sa vyhnúť nástrahám virtuálneho sveta.

Počas voľných hodín sa záujemcovia učia háčkovať, vyrábať sviečky a stromčeky šťastia. V tvorivej dielni necháme pracovať šikovné ruky a myseľ očistíme od starostí. Iniciatíva neostala iba v priestoroch Klubovne, sto háčkovaných chobotničiek potešilo novorodeniatka v kežmarskej nemocnici a detský domov v Spišskej Belej. Učiť sa nové veci oceňujú najmä 14 až 16 roční.

V súčasnosti chod Klubovne priateľstva ovplyvnil priebeh pandémie. „Pozastavili sa nám všetky rozbehnuté sociálno- enviromentálne projekty. Zatvorili sme brány a museli vojsť do online sveta, z ktorého sme mládež chceli dostať von,“ dodáva Jana Barnášová. Stále však v obmedzených možnostiach fungujú a mladí ostali verní rozbehnutým aktivitám.

Patrícia Rozgonyiová