Aktuality

Múzeum v Kežmarku ukrýva vzácne historické veterány

ilustračný obrázok

Najvzácnejším exponátom spomedzi vozidiel Múzea v Kežmarku je hasičské vozidlo značky Škoda z roku 1929, ktoré bolo špeciálne vyrobené pre kežmarských hasičov.

V expozícii Múzea v Kežmarku sa nachádza osem automobilov, 18 motocyklov, štyri bicykle, drevená brička od kežmarského výrobcu z prelomu 19. a zač. 20. storočia, v poslednej miestnosti sa nachádza hasičská technika – akou je napríklad ručná hasičská striekačka od kežmarského výrobcu  Aurela Kinczlera z 19. storočia, hasičský rebrík, prilby, uniforma, tablá a iné zaujímavé zbierkové predmety. „Časť vystavených predmetov pochádza zo zbierkového fondu Múzea v Kežmarku. Väčšina historických vozidiel a motocyklov patrí členom Veteran car clubu Poprad,“ informovala riaditeľka múzea Erika Cintulová.

Vzácne hasičské vozidlo tvorí súpravu s motorovým čerpadlom značky Selve, vyrobeného okolo roku 1920. Exponát vhodne dopĺňa aj dobová fotografia vozidla s posádkou. Ďalší zaujímavý exponát je vozidlo Praga alfa phaeton, ktoré sa vyrábalo v 20. rokoch 20. storočia. Vozidlo je v sto percentom pôvodnom stave. „Používalo sa v minulosti ako taxík v Poprade. Počas prechodu frontu majiteľ vozidlo rozobral na súčiastky a ukryl ho za falošné priečky vo svojom dome. Takto rozobraté a ukryté vozidlo odpočívalo až do 70. rokov 20. storočia, kedy ho získal terajší majiteľ,“ približuje exponát riaditeľka múzea. Zaujímavosťou Pragy je aj to, že po prílete na popradské letisko si tento taxík prenajal Tomáš Baťa pri hľadaní lokality pre budúcu továreň a mesto Svit. Medzi exponátmi sa nachádza aj Škoda favorit z roku 1980. Hoci to nie je typický veterán, v expozícii má svoje čestné miesto vďaka svojmu celoživotnému pôsobeniu ako služobné auto Múzea v Kežmarku. Vo všetkých miestnostiach expozície sa nachádzajú dobové fotografie motorových vozidiel zo zbierkového fondu Múzea v Kežmarku.

„Po ukončení rekonštrukcie severozápadného traktu hradu sme získali krásny priestor na prízemí so štyrmi miestnosťami. V tom období – teda v roku 2008, nás oslovil Veteran car club Poprad s ponukou na umiestnenie ich motorových vozidiel, ktoré sa nachádzali v kostole v Mlynici do zrekonštruovaných priestorov, kde by mali väčšiu možnosť ich prezentácie pre návštevníkov. K odobreniu tohto nápadu prispel aj fakt, že Múzeum v Kežmarku malo vo svojom fonde už spomínané hasičské vozidlo a hasičskú techniku vrátane hasičských striekačiek ťahaných koňmi. A vôbec, nápad umiestnenia takýchto exponátov na hrade je vskutku ojedinelý a návštevníkmi veľmi oceňovaný,“ povedala o počiatkoch veteránov na kežmarskom hrade riaditeľka múzea Erika Cintulová.

Veterány sú pravidelne  udržiavané členmi clubu a pracovníkmi múzea. Návštevníci túto ich snahu hodnotia veľmi kladne. „ Ako už bolo aj spomínané, oceňujú predovšetkým umiestnenie vystavených predmetov v krásnych hradných priestoroch a rozmanitosť výberu exponátov aj z hľadiska vývoja automobilov a motocyklov v priebehu 20. storočia,“ skonštatovala riaditeľka.  Ročná návštevnosť podľa tohtoročných štatistických údajov je okolo sedem tisíc návštevníkov rôznych vekových kategórií.

Ondrej Miškovič

Text pod foto: Vzácne hasičské vozidlo v dobe svojho užívania zachránilo nejednu domácnosť.